Een God en een Heer
Een God en een Heer

Een God en een Heer

Een God, die Vader en een Here, Jesus Christus

'N Duidelike verklaring wat die een God, die Vader en die enigste Here, Jesus Christus, identifiseer en onderskei, is 1 Korintiërs 8: 4-6. Hier sê Paulus, "daar is geen God behalwe een nie" en wanneer hy identifiseer wie God is, is dit spesifiek die Vader, wat die bron is van alle dinge en vir wie ons bestaan. Paulus erken verder in hierdie gedeelte dat daar baie "gode" en baie "here" is, maar in 'n streng sin is daar een wat ons as God moet beskou en dat daar een is wat ons as die Here moet beskou. God het Jesus beide Here en Christus gemaak (Handelinge 2:36). In die kategorie "gode" is dit net God die Vader. In die kategorie “here” is dit die enigste Here, Jesus Christus (Jesus Here Messias). Die enigste God en Vader is die God en Vader van ons Here Jesus Christus (1 Pet 1: 3, 2 Kor 1: 2-3).

Skriftuurlike verwysings is ESV (English Standard Version)

1 Korintiërs 8: 4-6, daar is een God die Vader en een Here Jesus Christus

"... daar is geen God behalwe een nie." 5 Want alhoewel daar sogenaamde gode in die hemel of op die aarde kan wees-soos daar inderdaad baie "gode" en baie "here" is- 6 nog vir ons is daar een God, die Vadervan wie alle dinge is en vir wie ons bestaan, en een Here, Jesus Christusdeur wie alle dinge is en deur wie ons bestaan.

Handelinge 2:36, God het hom beide Here en Christus gemaak, hierdie Jesus

36 Laat die hele huis van Israel dit dus verseker weet God het hom beide Here en Christus gemaak, hierdie Jesus wat jy gekruisig het. "

1 Petrus 1: 3, Geloofd sy die God en Vader van onse Here Jesus Christus

3 Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus! Volgens sy groot genade het hy veroorsaak dat ons weer gebore is tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood

2 Korintiërs 1: 2-3, die God en Vader van onse Here Jesus Christus

2 Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus3 Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van barmhartighede en God van alle vertroosting

Bybelse betekeniskaart

Die kernbegrip van die bestaan ​​van één God, die Vader, uit wie alle dinge is en vir wie ons bestaan, en een Here, Jesus Christus, deur wie alle dinge is en deur wie ons bestaan ​​(1 Kor 8: 5-6) pas perfek in die Bybelse betekeniskaart hieronder. Die enigste God en Vader is die bron van alle dinge, en ons bestaan ​​(is 'n nuwe skepping) deur Christus. 

Geen God behalwe een nie - een God die Vader

Die Skrif, insluitend die Joodse Shema, die bevestiging van God se eienaardigheid, bevestig dat daar geen God is nie, behalwe een (die Vader).

Skriftuurlike verwysings is ESV (English Standard Version)

1 Korintiërs 8: 4-6, daar is een God die Vader en een Here Jesus Christus

"... daar is geen God behalwe een nie. " 5 Want alhoewel daar sogenaamde gode in die hemel of op die aarde kan wees-soos daar inderdaad baie "gode" en baie "here" is- 6 nog vir ons is daar een God, die Vader, van wie alle dinge is en vir wie ons bestaan, en een Here, Jesus Christus, deur wie alle dinge is en deur wie ons bestaan.

Deuteronomium 6: 4-5, die HERE (YHWH) jou God, die HERE (YHWH) is een

4 “Hoor, Israel! Die HERE onse God, die HERE is een. 5 Jy moet die HERE jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en uit jou hele krag.

Markus 12: 29-30: Die HERE (JHWH) u God, die HERE (JHWH) is een

29 Jesus antwoord: "Die belangrikste is, 'Hoor, Israel: Die Here ons God, die Here is een. 30 En jy sal die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. '

Johannes 17: 1-3, "Vader ... U die enigste ware God"

â € <1 Toe Jesus hierdie woorde gespreek het, slaan hy sy oë op na die hemel en sê: 'Vader, die uur het gekom; verheerlik u Seun sodat die Seun u kan verheerlik, 2 omdat jy hom gesag gegee het oor alle vlees, om die ewige lewe te gee aan almal wat jy hom gegee het. 3 En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enigste ware God, en Jesus Christus wat jy gestuur het.

Efesiërs 4: 6, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in almal is

6 een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in almal is

God is die God en Vader van die Here Jesus

Hierdie verse dui op 'n onderskeid tussen die een God, die Vader en die enigste Here, Jesus Christus. Jesus verwys na God as sy God en die Vader as sy Vader. God is die God en Vader van Jesus.

Skriftuurlike verwysings is ESV (English Standard Version)

Johannes 8:54, "dit is my Vader wat my verheerlik"

54 Jesus antwoord: “As ek myself verheerlik, is my eer niks. Dit is my Vader wat my verheerlik, van wie julle sê: 'Hy is ons God'

Johannes 10:17, "Daarom het die Vader my lief"

17 Vir hierdie rede die Vader het my lief, omdat ek my lewe aflê sodat ek dit weer kan opneem.

Johannes 10:29, “My Vader is groter as almal”

29 My Vader, wat dit vir my gegee het, is groter as almal, en niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie.

Johannes 14:28, “die Vader is groter as ek"

28 U het my vir u hoor sê: 'Ek gaan weg, en ek sal na u toe kom.' As jy my liefgehad het, sou jy bly gewees het, want Ek gaan na die Vader, want die Vader is groter as ek.

Johannes 17: 1-3, u die enigste ware God en Jesus Christus wat hy gestuur het

â € <1 Toe Jesus hierdie woorde gespreek het, slaan hy sy oë op na die hemel en sê: 'Vader, die uur het gekom; verheerlik u Seun sodat die Seun u kan verheerlik, 2 omdat jy hom gesag gegee het oor alle vlees, om die ewige lewe te gee aan almal wat jy hom gegee het. 3 En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enigste ware God, en Jesus Christus wat U gestuur het.

Johannes 20:17, "Ek vaar op na my God en u God"

17 Jesus sê vir haar: “Moenie aan my vashou nie, want Ek het nog nie opgevaar na die Vader nie; maar gaan na my broers en sê vir hulle:Ek styg op na my Vader en julle Vader, na my God en julle God. ""

1 Korintiërs 11: 3, God is die hoof van Christus

3 Maar ek wil hê dat u dit moet verstaan die hoof van elke mens is Christus, die hoof van 'n vrou is haar man, en die hoof van Christus is God.

2 Korintiërs 1: 2-3, die God en Vader van onse Here Jesus Christus

2 Genade vir u en vrede van God, ons Vader, en die Here Jesus Christus.  3 Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van barmhartighede en God van alle vertroosting

Kolossense 1: 3, God, die Vader van onse Here Jesus Christus

3 Ons bedank altyd God, die Vader van ons Here Jesus Christus, wanneer ons vir u bid

1 Petrus 1: 3, Geloofd sy die God en Vader van onse Here Jesus Christus

3 Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus! Volgens sy groot genade het hy veroorsaak dat ons weer gebore is tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood

Daar is een God die Vader, uit wie alle dinge is en vir wie ons bestaan

Die Skrif bevestig dat daar geen God is nie, behalwe een en dat hierdie enigste God die Vader is uit wie alle dinge is en vir wie ons bestaan. 

1 Korintiërs 8: 4-6 (ESV), Daar is een God die Vader en een Here Jesus Christus

"... daar is geen God behalwe een nie." 5 Want alhoewel daar sogenaamde gode in die hemel of op die aarde kan wees-soos daar inderdaad baie "gode" en baie "here" is- 6 nog vir ons is daar een God, die Vader, van wie is almal dinge en vir wie ons bestaan, en een Here, Jesus Christus, deur wie alle dinge is en deur wie ons bestaan.

Spreuke 3:19 (OAV), YHWH het die aarde deur wysheid gestig

YHWH het die aarde deur wysheid gestig, || Hy het die hemel voorberei deur te verstaan.

Psalms 33: 6, deur die woord van YHWH en die asem van sy mond

Deur die woord van YHWH || Die hemel is gemaak, || En al hul gasheer deur die asem van Sy mond.

Psalms 110: 30-33 (HTV), God skep deur sy Gees, YHWH juig oor sy werke

jy stuur U Gees uit, hulle is geskape, || En U vernuwe die aangesig van die grond. Die heerlikheid van YHWH is vir alle tye, || JHWH verheug hom oor sy werke, Wie kyk na die aarde, en dit bewe, || Hy kom teen heuwels, en hulle rook. Ek sing vir YHWH gedurende my lewe, || Ek sing lof tot my God terwyl ek bestaan.

Lukas 1: 30-35 (ESV), Jesus wat ook deur God geskep is

30 En die engel sê vir haar: “Moenie bang wees nie, Maria, want jy het genade by God gevind. 31 En kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem. 32 Hy sal groot wees en sal die genoem word Seun van die Allerhoogste. En die Here God vir hom sal gee die troon van sy vader Dawid, 33 en hy sal vir ewig regeer oor die huis van Jakob, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. ” 34 En Maria sê vir die engel: Hoe sal dit wees, aangesien ek 'n maagd is? 35 En die engel antwoord haar:Die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu; daarom sal die kind wat gebore word, heilig genoem word - die Seun van God.

Johannes 1: 1-4, 14 (Genève 1599), Alle dinge (insluitend Christus) is 'n produk van God se Woord (Logos)

1 In die begin was die Woord, en die woord was by God, en daardie Woord was God. 2 dieselfde was in die begin by God. 3 Alle dinge is daardeur gemaak, en sonder dit is niks gemaak nie. 4 Hierin was lewe en die lewe was die lig van mense ... 14 En daardie Woord het vlees geword en onder ons gewoon (en ons het die heerlikheid daarvan gesien as die heerlikheid van die eniggeborene Sy van die Vader) vol genade en waarheid.

 • Woord (Logos) kan verstaan ​​word as die gesproke wysheid van God wat betrekking het op God se wysheid, begrip, gedagtes, redenasie, beplande doel, logika, bedoelings, ens.
 • Die meeste Engelse vertalings is bevooroordeeld om die leser te mislei om te veronderstel dat die Woord 'n pre-vleesgeworde Christus is. Genève is 'n beter vertaling, maar het ook 'n paar probleme. 
 • Die Woord wat vlees geword het = God wat Jesus tot stand gebring het volgens sy wysheid
 • Om 'n beter begrip van die proloog van Johannes te kry, sien https://understandinglogos.com - Die ware betekenis van die logo's in die proloog van Johannes verstaan. 

Handelinge 3:26 (ESV), God het sy dienskneg opgewek

26 God, nadat Hy sy dienskneg opgewek het, stuur hom eers na u toe om u te seën deur elkeen van u goddeloosheid af te weer. ”

Galasiërs 4: 4-5, God het sy Seun gestuur, gebore uit 'n vrou

4 Maar toe die tyd vol was, God het sy Seun gestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, 5 om diegene wat onder die wet was, los te koop, sodat ons as kinders aangeneem kan word.

Romeine 5: 14-21 (ESV), Jesus is 'n tipe Adam (direkte skepping van God)

14 Tog het die dood van Adam tot Moses geheers, selfs oor diegene wie se sonde nie soos die oortreding was nie Adam, 'n tipe van die een wat sou kom.

1 Korintiërs 15:45, Jesus is die laaste Adam (direkte skepping van God)

45 So staan ​​daar geskryf: "Die eerste mens wat Adam geword het, 'n lewende wese"; die laaste Adam het 'n lewegewende gees geword.

God het Jesus beide Here en Christus gemaak

Een van die belangrikste dinge wat die apostels in Handelinge verkondig het, is dat God Jesus Here en Christus gemaak het (Handelinge 2:36). Dit verwys na die opstanding (Handelinge 2: 24-32) en verheffing aan God se regterhand (Handelinge 2: 33-35). Dit is wat die apostels in die boek Handelinge leer en duidelik uitgedruk word in Filippense 2: 8-11, Efesiërs 1: 17-23 en in Openbaring 12:10 en Openbaring 20: 6. Jesus word nou beskou as die Here Messias (Gesalfde) op grond van die krag en gesag wat God aan hom gegee het. 

Skriftuurlike verwysings is ESV (English Standard Version)

Handelinge 2:36, God het hom beide Here en Christus gemaak

36 Laat die hele huis van Israel dit dus verseker weet God het hom beide Here en Christus gemaak, hierdie Jesus wat jy gekruisig het. ”

Handelinge 3:13, God verheerlik sy dienskneg Jesus

13 Die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob, die God van ons vaders, het sy dienskneg Jesus verheerlik, wat u oorgelewer en ontken het in die teenwoordigheid van Pilatus, toe hy besluit het om hom vry te laat.

In Handelinge 3:18 het God voorspel dat sy Christus sou ly

18 Maar wat Goeie voorspel deur die mond van al die profete, dat sy Christus sou ly, het hy dus vervul.

Handelinge 4:26, teen die Here en teen sy Gesalfde (Christus)

26 Die konings van die aarde het besluit, en die owerstes het bymekaargekom, teen die Here en teen sy Gesalfde' -

Handelinge 5: 30-31, God het hom aan sy regterhand verhoog as Leier en Verlosser

30 Die God van ons vaders het Jesus opgewek, wat jy doodgemaak het deur hom aan 'n boom te hang. 31 God het hom aan sy regterhand verhoog as Leier en Verlosser, om berou te gee aan Israel en vergifnis van sondes. "

Handelinge 17: 30-31, God sal die wêreld in geregtigheid oordeel deur 'n man wat hy aangestel het

30 Die tye van onkunde het God oor die hoof gesien, maar nou beveel hy alle mense oral om hulle te bekeer, 31 omdat hy 'n dag vasgestel het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man wat hy aangestel het; en hiervan het hy aan almal die versekering gegee deur hom uit die dood op te wek. ”

Filippense 2: 8-11, God het hom hoog verhoog en aan hom geskenk

8 En in menslike vorm gevind, hy verneder homself deur gehoorsaam te word tot die dood toe, selfs die dood aan 'n kruis. 9 Daarom het God hom hoog verhoog en aan hom die naam gegee wat bo elke naam is, 10 sodat elke knie voor Jesus moet buig, in die hemel en op die aarde en onder die aarde, 11 en elke tong bely dat Jesus Christus die Here is tot eer van God die Vader.

Efesiërs 1: 17-23, God sit hom aan sy regterhand in die hemele

17 dat die God van onse Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, kan u die Gees van wysheid en van openbaring gee in die kennis van hom, 18 met die oë van julle harte verlig, sodat julle kan weet wat die hoop is waarop Hy julle geroep het, wat die rykdom is van sy heerlike erfenis in die heiliges, 19 en wat is die onmeetlike grootheid van sy krag teenoor ons wat glo, volgens die werking van sy groot krag? 20 dat hy in Christus gewerk het toe hy hom uit die dood opgewek het en hom aan sy regterhand in die hemelse plekke laat sit het, 21 ver bo alle heerskappy en gesag en mag en heerskappy, en bo elke naam wat genoem word, nie net in hierdie tyd nie, maar ook in die komende. 22 En hy het alles onder sy voete gesit en hom as hoof oor alles aan die kerk gegee, 23 wat sy liggaam is, die volheid van hom wat alles in alles vervul.

Openbaring 12:10, die koninkryk van onse God en die gesag van sy Christus

10 En ek hoor 'n harde stem in die hemel wat sê: "Nou die redding en die krag en die koninkryk van onse God en die gesag van sy Christus gekom, want die beskuldiger van ons broers is neergewerp, wat hulle dag en nag voor ons God beskuldig.

Openbaring 20: 6, Priesters van God en van Christus

6 Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding! Oor so 'n geval het die tweede dood geen krag nie, maar hulle sal wees priesters van God en van Christus, en hulle sal saam met hom koning wees vir duisend jaar.

Jesus is 'n dienaar (agent) van God 

Dwarsdeur die Nuwe Testament identifiseer Jesus homself as en word deur ander geïdentifiseer as 'n agent van God. 

Skriftuurlike verwysings is ESV (English Standard Version)

Matteus 12:18 Kyk hier na my dienaar wat Ek uitverkies het

 18 'Kyk, my dienskneg wat ek gekies het, my geliefde by wie my siel 'n welbehae het. Ek sal my Gees op hom plaas, en hy sal geregtigheid aan die heidene verkondig.

Lukas 4: 16-21, “Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het”

En hy kom na Nasaret, waar hy grootgemaak is. En soos sy gewoonte was, het hy op die sabbatdag na die sinagoge gegaan en opgestaan ​​om te lees. 17 En die boekrol van die profeet Jesaja is aan hom gegee. Hy rol die boekrol uit en vind die plek waar dit geskryf is, 18 "Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om goeie nuus aan die armes te verkondig. Hy het my gestuur om die gevangenes vryheid te verkondig en blindes te herstel, om diegene wat onderdruk is, vry te laat, 19 Om die jaar van die Here se guns te verkondig. " 20 En hy rol die boekrol op en gee dit terug aan die bediende en gaan sit. En die oë van almal in die sinagoge was op hom gevestig. 21 En hy begin vir hulle sê:Vandag is hierdie Skrif in u gehoor vervul. "

Johannes 4:34, "My voedsel is om die wil te doen van Hom wat My gestuur het"

34 Jesus sê vir hulle: 'My kos is om die wil te doen van hom wat my gestuur het en om sy werk te volbring.

Johannes 5:30, “Ek soek nie my eie wil nie, maar die wil van Hom wat My gestuur het”

30 'Ek kan niks op my eie doen nie. Terwyl ek hoor, oordeel ek, en my oordeel is regverdig omdat Ek soek nie my eie wil nie, maar die wil van hom wat my gestuur het.

Johannes 7: 16-18, "My leer is nie myne nie, maar die wat my gestuur het."

16 Daarom antwoord Jesus hulle:My leer is nie myne nie, maar die wat my gestuur het. 17 As iemand se wil is om God se wil te doen, sal hy weet of die leer van God is en of ek uit eie gesag spreek. 18 Die een wat uit eie gesag spreek, soek sy eie eer; maar die een wat die eer soek van hom wat hom gestuur het, is waar, en in hom is daar geen leuen nie.

Johannes 8: 26-29, Jesus het gepraat soos die Vader hom geleer het

6 Ek het baie om oor jou te sê en om te oordeel, maar hy wat my gestuur het, is waar, en ek verklaar dit aan die wêreld wat ek van hom gehoor het. " 27 Hulle het nie verstaan ​​dat hy met hulle oor die Vader gepraat het nie. 28 Daarom sê Jesus vir hulle: “As julle die Seun van die mens verhoog het, dan sal julle weet dat dit Ek is, en dat Ek doen niks uit my eie gesag nie, maar praat net soos die Vader my geleer het. 29 En hy wat my gestuur het, is by my. Hy het my nie alleen gelaat nie, want ek doen altyd die dinge wat hom aangenaam is. ”

Johannes 8:40, "ek, 'n man wat jou die waarheid vertel het wat ek van God gehoor het"

40 maar nou wil jy my doodmaak, 'n man wat jou die waarheid vertel het wat ek van God gehoor het. Dit is nie wat Abraham gedoen het nie.

Johannes 12: 49-50, Die wat hom gestuur het, het hom 'n gebod gegee-wat om te sê en wat om te spreek

49 vir Ek het nie uit my eie gesag gespreek nie, maar die Vader wat my gestuur het, het my self 'n gebod gegee - wat om te sê en wat om te spreek. 50 En ek weet dat sy gebod die ewige lewe is. Wat ek dus sê, Ek sê soos die Vader vir my gesê het. "

Johannes 14:24, “Die woord wat julle hoor, is nie myne nie, maar die van die Vader”

24 Wie my nie liefhet nie, hou my woorde nie. En die woord wat julle hoor, is nie myne nie, maar die van die Vader wat my gestuur het.

Johannes 15:10, ek het die gebooie van my Vader onderhou en in sy liefde bly

10 As jy my gebooie onderhou, sal jy in my liefde bly, net soos Ek het die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly.

Handelinge 2: 22-24: 'n Man is oorgelewer volgens die plan en voorkennis van God

22 “Israeliete, luister na hierdie woorde: Jesus van Nasaret, 'n man wat deur God getuig is met magtige werke en wonders en tekens wat God deur hom gedoen het in jou midde, soos jy self weet - 23 hierdie Jesus, oorgelewer volgens die definitiewe plan en voorkennis van God, jy gekruisig en vermoor deur die hande van wettelose mense. 24 God het hom opgewek en die pyn van die dood verloor, omdat dit nie vir hom moontlik was om dit vas te hou nie.

Handelinge 3:26, God het sy dienskneg opgewek

26 God, nadat Hy sy dienskneg opgewek het, stuur hom eers na u toe om u te seën deur elkeen van u goddeloosheid af te weer. ”

Handelinge 4: 24-30, Gelowiges bid

24 ... hulle verhef hul stemme saam tot God en gesê: “Soewereine Heer, wat die hemel en die aarde en die see en alles daarin gemaak het, 25 wat deur die mond van ons vader Dawid, u dienskneg, deur die Heilige Gees gesê het: '' Waarom het die heidene woedend en die mense tevergeefs beplan? 26 Die konings van die aarde het besluit, en die heersers was bymekaar, teen die Here en teen sy Gesalfde' - 27 want werklik in hierdie stad was daar vergader teen u heilige dienskneg Jesus, wat u gesalf het, sowel Herodes as Pontius Pilatus, saam met die heidene en die volke van Israel, 28 om te doen wat u hand en u plan ook al voorspel het. 29 En nou, Here, kyk na hulle dreigemente en gee aan u dienaars om met vrymoedigheid u woord te bly spreek, 30 terwyl u u hand uitsteek om te genees, en tekens en wonders gedoen word die naam van u heilige dienskneg Jesus. "

Handelinge 10: 37-43, Hy is die een wat deur God as regter aangestel is

37 julle weet self wat in die hele Judea gebeur het, begin vanaf Galilea na die doop wat Johannes verkondig het: 38 hoe God het Jesus van Nasaret met die Heilige Gees en met krag gesalf. Hy het goed gedoen en almal genees wat deur die duiwel onderdruk is, want God was met hom39 En ons is getuies van alles wat hy gedoen het, sowel in die land van die Jode as in Jerusalem. Hulle het hom doodgemaak deur hom aan 'n boom te hang, 40 maar God het hom op die derde dag opgewek en het hom laat verskyn, 41 nie vir die hele volk nie, maar vir ons wat deur God gekies is as getuies, wat saam met hom geëet en gedrink het nadat hy uit die dood opgestaan ​​het. 42 En hy het ons beveel om vir die mense te preek en daarvan te getuig hy is die een wat deur God aangestel is om die regter van die lewendes en die dooies te wees. 43 Vir hom getuig al die profete dat elkeen wat in hom glo, deur sy naam vergifnis van sondes ontvang. ”

Galasiërs 1: 3-5, Jesus het homself oorgegee volgens die wil van God die Vader

3 Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus, 4 wat homself gegee het vir ons sondes om ons te verlos uit die huidige bose eeu, volgens die wil van ons God en Vader, 5 aan wie die heerlikheid is tot in alle ewigheid. Amen.

Filippense 2: 8-11, hy verneder homself deur gehoorsaam te word tot die dood toe

8 En in menslike vorm gevind, hy verneder homself deur gehoorsaam te word tot die dood toe, selfs die dood aan 'n kruis. 9 Daarom het God hom verhef en aan hom die naam gegee wat bo elke naam is, 10 sodat elke knie voor Jesus moet buig, in die hemel en op die aarde en onder die aarde, 11 en elke tong bely dat Jesus Christus die Here is, tot eer van God die Vader.

1 Timoteus 2: 5-6, daar is een God en een middelaar

5 vir daar is een God, en daar is een middelaar tussen God en mense, die mens Christus Jesus, 6 wat homself gegee het as 'n losprys vir almal, dit is die getuienis wat op die regte tyd gegee is.

1 Petrus 2:23, het hy homself toevertrou aan hom wat regverdig oordeel

23 Toe hy beledig is, het hy nie teruggelag nie; toe hy gely het, het hy nie gedreig nie, maar hy bly homself toevertrou aan hom wat regverdig oordeel.

Hebreërs 4: 15-5: 6, elke hoëpriester wat aangestel is om namens mense in verhouding tot God op te tree

15 vir ons het nie 'n hoëpriester wat nie in staat is om medelye met ons swakhede te hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is soos ons, maar sonder sonde. 16 Laat ons dan met selfvertroue nader na die troon van genade, sodat ons barmhartigheid kan ontvang en genade kan vind om te help in nood. 5: 1 Want elke hoëpriester wat uit die mense gekies word, word aangestel om namens die mens op te tree in verhouding tot God, om gawes en offers vir sondes te bring. 2 Hy kan sagkens omgaan met die onkundiges en eiesinniges, omdat hy self met swakheid te kampe het. 3 Daarom is hy verplig om op te offer vir sy eie sondes, net soos vir die van die mense. 4 En niemand neem hierdie eer vir homself nie, maar slegs as hy deur God geroep is, net soos Aaron was. 5 So het Christus homself ook nie verhef om 'n hoëpriester te word nie, maar is aangestel deur hom wat vir hom gesê het, "U is my Seun, vandag het ek U verwek"; 6 soos hy ook op 'n ander plek sê: "U is 'n priester vir ewig, volgens die orde van Melgisedek."

Hebreërs 5: 8-10, Jesus is deur God aangewys as 'n hoëpriester

Alhoewel hy 'n seun was, het hy gehoorsaamheid geleer deur wat hy gely het. 9 En nadat Hy volmaak was, het Hy die bron geword van ewige redding vir almal wat Hom gehoorsaam, 10 deur God aangewys as 'n hoëpriester na die bevel van Melgisedek.

Hebreërs 9:24, Christus het die hemel binnegegaan om voor God te verskyn

24 vir Christus het ingegaan, nie op heilige plekke met hande gemaak nie, wat afskrifte is van die ware dinge, maar in die hemel self, om nou namens ons in die teenwoordigheid van God te verskyn.

Daar is een Here Jesus Christus, deur wie alle dinge is en deur wie ons bestaan

Die laaste deel van 1 Korintiërs 8: 6 sê dat daar “een Here is, Jesus Christus, deur wie alle dinge is en deur wie ons bestaan”. Talle skriftuurlike verwysings word in die ESV verskaf om te getuig in watter sin ons deur Christus bestaan. God het hierdie wêreld geskep met die voorkennis van Christus wat sou kom (Ef 3: 9-11). Ons bestaan ​​deur Christus in die sin dat Hy Homself gegee het vir ons sondes om ons te verlos uit die huidige bose eeu (Gal 1: 3-4). Die wysheid van God is Christus gekruisig (1 Kor 1: 21-25). Ons word deur hom gered van die toorn van God. Die veelvuldige wysheid van God is die ewige doel wat hy in Christus Jesus, onse Here, bereik het (Ef 3: 9-11).

Skriftuurlike verwysings is ESV (English Standard Version)

1 Korintiërs 8: 4-6, daar is een God die Vader en een Here Jesus Christus

"... daar is geen God behalwe een nie." 5 Want alhoewel daar sogenaamde gode in die hemel of op die aarde kan wees-soos daar inderdaad baie "gode" en baie "here" is- 6 tog is daar vir ons een God, die Vader, uit wie alle dinge is en vir wie ons bestaan, en een Here, Jesus Christus, deur wie alle dinge is en deur wie ons bestaan.

 • Vers 6 gee verduideliking dat die enigste God en Vader die skepper (bron) is en dat die enigste Here Jesus Christus die motivering is vir die skepping en redder (deur wie alle dinge is en deur wie ons bestaan). Die volgende verse getuig van die sin dat daar een Here is, Jesus Christus, deur wie alle dinge is en deur wie ons bestaan.

Lukas 1: 30-33, Hy sal vir ewig regeer oor die huis van Jakob, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie

30 En die engel sê vir haar: “Moenie bang wees nie, Maria, want jy het genade by God gevind. 31 En kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar, en jy moet hom noem Jesus. 32 Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem word. En die Here God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee, 33 en hy sal vir ewig regeer oor die huis van Jakob, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie."

Lukas 22: 19-20, die nuwe verbond wat in sy bloed gesluit is

19 En hy neem brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit vir hulle en sê:Dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Doen dit tot my gedagtenis. ” 20 En ook die beker nadat hulle geëet het, en gesê:Hierdie beker wat vir jou uitgestort word, is die nuwe verbond in my bloed.

Lukas 24: 44-48, Bekering vir die vergewing van sondes moet in sy naam aan alle nasies verkondig word

44 Daarna sê hy vir hulle: "Dit is my woorde wat ek met julle gespreek het terwyl ek nog by julle was, dat alles wat oor my in die wet van Moses en die profete en die Psalms oor my geskryf is, vervul moet word." 45 Toe het hy hul gedagtes oopgemaak om die Skrif te verstaan, 46 en sê vir hulle: So is daar geskrywe dat die Christus moet ly en op die derde dag uit die dood opstaan, 47 en dat berou vir die vergewing van sondes moet in sy naam aan alle nasies verkondig word, begin vanaf Jerusalem.

Handelinge 3: 17-21, Jesus is die Christus wat vir jou aangestel is

17 "En nou, broers, weet ek dat jy onkundig gehandel het, net soos ook jou owerstes. 18 Maar wat God voorspel het deur die mond van al die profete, dat sy Christus sou ly, het Hy so vervul. 19 Bekeer dan en draai terug, sodat julle sondes uitgewis kan word, 20 sodat tye van verkwikking kan kom vanuit die teenwoordigheid van die Here en dat hy kan stuur die Christus wat vir jou bestem is, Jesus, 21 wat die hemel moet ontvang tot die tyd vir die herstel van al die dinge waaroor God lank gelede deur die mond van sy heilige profete gepraat het.

Handelinge 4: 1-2, In Jesus die opstanding uit die dood

â € <1 En terwyl hulle met die volk praat, kom die priesters en die kaptein van die tempel en die Sadduseërs op hulle af, 2 baie geïrriteerd omdat they het die mense geleer en in Jesus die opstanding uit die dood verkondig.

Handelinge 4: 11-12, Daar is geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is waardeur ons gered moet word nie

11 Hierdie Jesus is die klip wat deur jou verwerp is, die bouers wat die hoeksteen geword het. 12 En daar is redding in niemand anders nie, want daar is geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is waardeur ons gered moet word nie. "

Handelinge 10: 42-43, Hy is die een wat deur God aangestel is om die regter van die lewendes en die dooies te wees

42 En hy het ons beveel om vir die mense te preek en daarvan te getuig hy is die een wat deur God aangestel is om die regter van die lewendes en die dooies te wees. 43 Vir hom getuig al die profete dat elkeen wat in hom glo vergifnis van sondes deur sy naam ontvang. "

Handelinge 17: 30-31, God sal die wêreld in geregtigheid oordeel deur 'n man wat hy aangestel het

30 Die tye van onkunde het God oor die hoof gesien, maar nou hy beveel alle mense oral om hulle te bekeer, 31 omdat hy het 'n dag vasgestel waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man wat hy aangestel het; en hiervan het hy aan almal die versekering gegee deur hom uit die dood op te wek. ”

Johannes 3: 14-17, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê

14 En soos Moses die slang in die woestyn verhef het, so moet die Seun van die mens verhoog word, 15 sodat elkeen wat in Hom glo, die ewige lewe kan hê.16 “Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. 17 Want God het sy Seun nie in die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word.

Johannes 3: 35-36, Die Vader het alles in sy hand gegee

35 Die Vader het die Seun lief en het alles in sy hand gegee. 36 Wie in die Seun glo, het die ewige lewe; wie die Seun nie gehoorsaam nie, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom.

Johannes 5: 21-29, God het hom gesag gegee om oordeel te voltrek, omdat hy die Seun van die mens is

21 Want soos die Vader die dooies opwek en hulle lewe gee, so gee die Seun ook lewe aan wie Hy wil. 22 Want die Vader oordeel niemand nie, maar het die Seun alle oordeel gegee, 23 sodat almal die Seun kan eer, net soos hulle die Vader eer. Wie die Seun nie eer nie, eer nie die Vader wat hom gestuur het nie. 24 Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, elkeen wat na my woord luister en Hom glo wat My gestuur het, het die ewige lewe. Hy kom nie tot 'n oordeel nie, maar het oorgegaan van die dood na die lewe. 25 “Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, daar kom 'n uur, en dit is nou hier, wanneer die dooies die stem van die Seun van God sal hoor, en die wat dit hoor, sal lewe. 26 Want soos die Vader lewe in homself het, so het Hy die Seun ook gegee om lewe in homself te hê. 27 En hy het hom gesag gegee om te oordeel, omdat hy die Seun van die mens is. 28 Moenie jou hieroor verwonder nie, want daar kom 'n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor 29 en kom uit, die wat goed gedoen het aan die opstanding van die lewe, en die wat kwaad gedoen het aan die opstanding van die oordeel.

Johannes 6: 35-38, “Ek is die brood van die lewe”

35 Jesus sê vir hulle: 'Ek is die brood van die lewe; wie na My toe kom, sal nie honger kry nie; en wie in My glo, sal nooit dors kry nie. 36 Maar Ek het vir julle gesê dat julle My gesien het en tog nie glo nie. 37 Alles wat die Vader my gee, sal na my toe kom; en wie na my toe kom, sal ek nooit uitdryf nie.

Johannes 14: 6, “Niemand kom na die Vader behalwe deur My nie”

6 Jesus sê vir hom: 'Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie.

Johannes 15: 1-6, "Ek is die ware wingerdstok, en my vader is die wingerdstok"

â € <1 'Ek is die ware wingerdstok, en my Vader is die wingerde. 2 Elke loot in my wat nie vrug dra nie, neem hy weg, en elke loot wat vrugte dra, snoei hy, sodat dit meer vrug kan dra. 3 U is reeds skoon as gevolg van die woord wat ek tot u gespreek het. 4 Bly in my, en ek in jou. Soos die loot nie alleen vrug kan dra nie, tensy dit in die wingerdstok bly, kan julle ook nie, tensy julle in My bly. 5 Ek is die wingerdstok; julle is die takke. Wie in my bly en ek in hom, dit is hy wat baie vrugte dra; want buiten My kan julle niks doen nie. 6 As iemand in My nie bly nie, word hy soos 'n tak weggegooi en verdor; en die takke word versamel, in die vuur gegooi en verbrand.

Johannes 17: 1-3, U het Hom gesag gegee oor alle vlees, om die ewige lewe te gee aan almal wat U Hom gegee het

1 Toe Jesus hierdie woorde gespreek het, slaan hy sy oë op na die hemel en sê: Vader, die uur het gekom; verheerlik u Seun sodat die Seun u kan verheerlik, 2 sedert jy het hom gesag gegee oor alle vlees, om die ewige lewe te gee aan almal wat jy hom gegee het. 3 En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enigste ware God, en Jesus Christus wat U gestuur het. ”

Galasiërs 1: 3-5, Jesus het homself oorgegee vir ons sondes om ons te verlos uit die huidige bose eeu

3 Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus, 4 wat homself gegee het vir ons sondes om ons te verlos uit die huidige bose eeuvolgens die wil van ons God en Vader, 5 aan wie die heerlikheid is tot in alle ewigheid. Amen.

1 Korintiërs 1: 21-25, Christus se kruisiging is die wysheid van God

21 Want omdat die wêreld in die wysheid van God God nie deur wysheid geken het nie, het dit God behaag deur die dwaasheid van wat ons verkondig om die wat glo te red. 22 Want Jode eis tekens en Grieke soek wysheid, 23 maar ons verkondig Christus as gekruisigde'n struikelblok vir Jode en dwaasheid vir heidene, 24 maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke, Christus, die krag van God en die wysheid van God. 25 Want die dwaasheid van God is wyser as die mense, en die swakheid van God is sterker as die mense.

1 Korintiërs 15: 20-25: Soos almal in Adam sterf, so sal almal ook in Christus lewend gemaak word. 

20 Maar in werklikheid is Christus uit die dood opgewek, die eerstelinge van die wat aan die slaap geraak het. 21 Want soos deur 'n man die dood gekom het, deur 'n mens het ook die opstanding van die dode gekom. 22 Want soos in Adam almal sterf, so ook in Christus sal almal lewend gemaak word. 23 Maar elkeen in sy eie orde: Christus die eerstelinge, dan by sy koms diegene wat aan Christus behoort. 24 Dan kom die einde, wanneer hy die koninkryk aan God die Vader oorgee nadat hy elke reël en elke gesag en mag vernietig het. 25 Want hy moet regeer totdat hy al sy vyande onder sy voete gestel het.

2 Korintiërs 5:10, Ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn

10 vir ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy toekom vir wat hy in die liggaam gedoen het, hetsy goed of kwaad.

2 Korintiërs 5: 17-19: As iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepping

17 Daarom, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepping. Die oue is oorlede; kyk, die nuwe het gekom. 18 Dit alles kom van God, wat ons deur Christus met Homself versoen het en ons die bediening van versoening gegee het; 19 dit is, in Christus was God besig om die wêreld met homself te versoensonder om hulle oortredings teen hulle te reken en die boodskap van versoening aan ons toe te vertrou.

Romeine 5: 8-10, Ons word deur Christus gered van die toorn van God, versoen deur die dood van sy Seun

8 maar God toon sy liefde vir ons deurdat Christus nog steeds sondaars was, vir ons gesterf het. 9 Aangesien ons dus nou meer geregverdig is deur sy bloed sal ons deur hom gered word van die toorn van God. 10 Want as ons vyande was Ons is versoen met God deur die dood van sy Seunbaie meer, noudat ons versoen is, sal ons deur sy lewe gered word?.

Romeine 6: 3-11, Net soos Christus uit die dood opgewek is, kan ons ook in nuwe lewe lewe

3 Weet jy dit nie ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, is in sy dood gedoop? 4 Daarom is ons saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat, net soos Christus uit die dood opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons kan ook in 'n nuwe lewe lewe. 5 Want as ons met hom verenig is in 'n dood soos syne, we sal beslis met hom verenig wees in 'n opstanding soos syne. 6 Ons weet dat ons ou mens saam met hom gekruisig is sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak kan word, sodat ons nie langer tot die sonde verslaaf sou word nie. 7 Want een wat gesterf het, is vrygemaak van die sonde. 8 As ons nou saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. 9 Ons weet dat Christus, wat uit die dood opgewek is, nooit weer sal sterf nie; die dood heers nie meer oor hom nie. 10 Vir die dood wat hy gesterf het, sterf hy een keer vir die sonde, maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. 11 U moet dus ook uself as dood vir die sonde beskou en lewend vir God in Christus Jesus.

Filippense 2: 8-11, God het hom hoog verhoog en aan hom die naam bo elke naam gegee

8 En in menslike vorm gevind, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die punt van die dood, selfs die dood aan die kruis. 9 Daarom het God hom hoog verhoog en aan hom die naam gegee wat bo elke naam is, 10 sodat elke knie in die naam van Jesus sou buig, in die hemel en op aarde en onder die aarde, 11 en elke tong bely dat Jesus Christus die Here is, tot eer van God die Vader.

Efesiërs 1: 17-23 En Hy het alles onder sy voete gesit

17 Wat die God van onse Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, kan u die Gees van wysheid en van openbaring gee in die kennis van hom, 18 met die oë van julle harte verlig, sodat julle kan weet wat die hoop is waarop Hy julle geroep het, wat is die rykdom van sy glorieryke erfenis in die heiliges?, 19 en wat is die onmeetlike grootheid van sy krag teenoor ons wat glo, volgens die werking van sy groot krag? 20 dat hy in Christus gewerk het toe hy hom uit die dood opgewek het en sit hom aan sy regterhand in die hemelse plekke, 21 ver bo alle heerskappy en gesag en mag en heerskappy, en bo elke naam wat genoem word, nie net in hierdie tyd nie, maar ook in die komende. 22 En hy het alles onder sy voete gesit en hom as hoof oor alles aan die kerk gegee, 23 wat sy liggaam is, die volheid van hom wat alles in alles vervul.

Efesiërs 3: 9-11, Die veelvoudige wysheid van God is die ewige doel wat hy in Christus Jesus, onse Here, bereik het

9 en om vir almal aan die lig te bring wat die plan van die verborgenheid wat eeue lank verborge was in God, wat alle dinge geskep het, 10 sodat deur die kerk die veelvuldige wysheid van God kan nou aan die heersers en owerhede in die hemelse plekke bekend gemaak word. 11 Dit was volgens die ewige doel wat hy in Christus Jesus, onse Here, verwesenlik het,

Kolossense 1: 12-14, in wie ons die verlossing het, die vergifnis van sondes.

12 dank die Vader, wat u gekwalifiseer het om deel te neem die erfenis van die heiliges in die lig. 13 Hy het ons uit die domein van die duisternis verlos en ons oorgeplaas na die koninkryk van sy geliefde Seun, 14 in wie ons verlossing het, die vergifnis van sondes.

Kolossense 1: 18-23, Deur hom alles te versoen-vrede te maak deur die bloed van sy kruis

8 en hy is die hoof van die liggaam, die kerk. Hy is die begin, die eersgeborene uit die dood, sodat hy in alles die belangrikste kan wees. 19 Want in hom het die hele volheid van God behaag om te woon, 20 en deur hom om alles met homself te versoen, hetsy op aarde of in die hemel, om vrede te maak deur die bloed van sy kruis. 21 En jy, wat eens vervreemd en vyandig van gedagte was en slegte dade gedoen het, 22 hy het hom nou in sy vleeslike liggaam versoen deur sy dood, om u heilig en onberispelik en bo die smaad voor hom te stel, 23 as u inderdaad in die geloof standvastig en standvastig bly en nie afwyk van die hoop op die evangelie wat u gehoor het, wat in die hele skepping onder die hemel verkondig is en waarvan ek, Paulus, predikant geword het nie.

1 Timoteus 2: 5-6, daar is een God en een middelaar tussen God en mense, die mens Christus Jesus

5 vir daar is een God, en daar is een middelaar tussen God en mense, die mens Christus Jesus, 6 wat homself gegee het as 'n losprys vir almal, wat die getuienis is wat op die regte tyd gelewer is.

Hebreërs 1: 1-4, nadat hulle net soveel beter as engele geword het

1 Lank gelede, baie keer en op baie maniere, het God met ons vaders gepraat deur die profete, 2 maar in hierdie laaste dae het Hy met ons gespreek deur sy Seun, wat hy as erfgenaam van alle dinge aangestel hetdeur wie Hy ook die wêreld geskape het. 3 Hy is die glans van die heerlikheid van God en die presiese afdruk van sy natuur, en hy ondersteun die heelal deur die woord van sy krag. Nadat hy die sondes gesuiwer het, gaan sit hy aan die regterhand van die majesteit in die hoogte, 4 omdat hy soveel beter as die engele geword het as die naam wat hy geërf het, is beter as hulle naam. 5 Want aan watter een van die engele het God ooit gesê: "U is my Seun, vandag het ek U verwek"? Of weer: "Ek sal vir hom 'n vader wees, en hy vir my 'n seun"?

Hebreërs 2: 5-11, God het die komende wêreld, waarvan ons praat, nie aan engele onderwerp nie

5 vir God het die komende wêreld, waarvan ons praat, nie aan engele onderwerp nie. 6 Daar is iewers getuig, 'Wat is die mens, dat jy aan hom of die mensekind dink, dat jy vir hom omgee? 7 U het hom 'n rukkie laer as die engele gemaak; jy het hom met heerlikheid en eer gekroon, 8 alles onder sy voete onderwerp. ” Omdat hy alles aan hom onderwerp het, het hy niks buite sy beheer gelaat nie. Tans sien ons nog nie alles aan hom onderwerp nie. 9 Maar ons sien hom wat 'n rukkie laer as die engele gemaak is, naamlik Jesus, bekroon met heerlikheid en eer vanweë die lyding van die dood, sodat hy deur die genade van God die dood vir almal kan smaak. 10 Want dit was gepas dat hy, vir wie en deur wie alles bestaan, baie seuns tot eer bring, moet die grondlegger van hulle redding deur lyding volmaak maak. 11 Want hy wat heilig maak en wat geheilig is, het almal een bron. Daarom is hy nie skaam om hulle broers te noem nie

Hebreërs 5: 5-10, Hy het die bron geword van ewige redding vir almal wat hom gehoorsaam

5 So het Christus ook nie homself verhef om 'n hoëpriester te word nie, maar is aangestel deur hom wat vir hom gesê het: 'U is my Seun, vandag het ek u verwek"; 6 soos hy ook op 'n ander plek sê: "U is 'n priester vir ewig, volgens die orde van Melgisedek." 7 In die dae van sy vlees, het Jesus gebede en smekinge gebid met harde geroep en trane, aan hom wat hom van die dood kon red, en hy is verhoor vanweë sy eerbied. 8 Alhoewel hy 'n seun was, het hy gehoorsaamheid geleer deur wat hy gely het. 9 En nadat Hy volmaak geword het, het Hy die bron geword van ewige redding vir almal wat Hom gehoorsaam, 10 deur God aangewys as 'n hoëpriester volgens die bevel van Melgisedek.

Hebreërs 9:15, Hy is die middelaar van 'n nuwe verbond

15 Dus hy is die middelaar van 'n nuwe verbond, sodat die wat geroep is, die beloofde ewige erfenis kan ontvang, aangesien 'n dood plaasgevind het wat hulle verlos van die oortredings wat onder die eerste verbond gepleeg is.

Hebreërs 9: 24-28, Christus het self in die hemel ingegaan om namens ons voor God te verskyn

24 Want Christus het ingegaan, nie op heilige plekke met hande gemaak nie, wat afskrifte is van die ware dinge, maar in die hemel self, om nou namens ons in die teenwoordigheid van God te verskyn. 25 Dit was ook nie nodig om homself herhaaldelik te offer nie, aangesien die hoëpriester elke jaar die heilige plekke binnegaan met nie sy eie bloed nie, 26 want dan sou hy herhaaldelik moes ly sedert die grondlegging van die wêreld. Maar soos dit is, het hy aan die einde van die eeue eens en altyd verskyn om die sonde weg te doen deur die offer van homself. 27 En net soos die mens bestem is om een ​​keer te sterf, en daarna kom die oordeel, 28 dus sal Christus, nadat hy eenmaal aangebied is om die sondes van baie te dra, 'n tweede keer verskyn, nie om sonde te hanteer nie, maar om diegene te red wat gretig op hom wag.

Hebreërs 10: 19-23, Ons het 'n groot priester oor die huis van God

19 Daarom, broers, sedert ons het vertroue om die heilige plekke binne te gaan deur die bloed van Jesus, 20 deur die nuwe en lewende weg wat Hy vir ons oopgemaak het deur die gordyn, dit wil sê deur sy vlees, 21 en sedertdien ons het 'n groot priester oor die huis van God, 22 laat ons met 'n ware hart nader kom in volle geloofsversekering, met ons harte skoon besprinkel van 'n bose gewete en ons liggame gewas met suiwer water. 23 Laat ons die belydenis van ons hoop vashou sonder om te wankel, want hy wat beloof het, is getrou.

Hebreërs 12: 1-2, Hy het die kruis verduur en sit aan die regterhand van die troon van God

â € <1 Daarom, aangesien ons omring is deur so 'n groot wolk van getuies, laat ons dan ook elke gewig en die sonde wat so sterk kleef, opsy sit en laat ons die wedloop wat ons voorlê volhard. 2 kyk na Jesus, die stigter en vervolmaker van ons geloof, wie vanweë die vreugde wat tevore was hy het die kruis verduur, die skande verag, en sit aan die regterhand van die troon van God.

1 Petrus 3: 21-22, Engele, owerhede en magte is aan hom onderwerp

21 Die doop, wat hiermee ooreenstem, red jou nou, nie as 'n verwydering van vuil uit die liggaam nie, maar as 'n beroep op God om 'n goeie gewete, deur die opstanding van Jesus Christus, 22 wat in die hemel gegaan het en is aan die regterhand van God, met engele, owerhede en magte wat aan hom onderwerp is.

Openbaring 1: 5-6, Jesus het ons deur sy bloed van ons sondes bevry en ons priesters gemaak vir sy God en Vader

5 en uit Jesus Christus die getroue getuie, die eersgeborene van die dooies en die heerser van die konings op aarde. Aan Hom wat ons liefhet en deur sy bloed van ons sondes bevry het 6 en ons 'n koninkryk gemaak, priesters vir sy God en Vader, aan Hom die heerlikheid en die heerskappy vir ewig en altyd. Amen.

Wat van Psalms 110? Is daar nie twee Here nie?

Psalms 110: 1 ”word op verskeie plekke in die Nuwe Testament aangehaal, waaronder Matteus 22:44, Markus 12:36, Lukas 20:42, Handelinge 2:34 en Hebreërs 1:13. Hierdie frase wat die 'HERE sê vir my Heer' dui blykbaar aan dat daar twee Here is. Psalm 110 het egter betrekking op wat YHWH vir die menslike Messias sê.

Psalms 110: 1-4 (NLV), sê die HERE vir my Here

1 Die HERE sê vir my Here: "Sit aan my regterhand, totdat ek jou vyande jou voetbank gemaak het. " 2 Die HERE stuur uit Sion u magtige septer. Heers te midde van u vyande! 3 U volk sal hulself vrymaak op die dag van u mag, in heilige klere; van die skoot van die môre af sal die dou van u jeug joune wees. 4 Die HERE het gesweer en sal nie van plan verander nie: "U is 'n priester vir ewig volgens die orde van Melgisedek."

Psalms 110: 1-4 (HTV), JHWH aan my Heer

'N Verklaring van JHWH aan my Heer: "Sit aan my regterhand, || Totdat ek u vyande u voetbank maak. ” YHWH stuur die staf van u sterkte uit Sion, || Heers te midde van u vyande. U mense [is] vrywillige geskenke op die dag van U krag, in eer van heiligheid, || Uit die baarmoeder, van die oggend af, || U het die dou van u jeug. YHWH het 'n eed afgelê en berou hom nie: 'U [is] 'n priester vir alle tye, || Volgens die bevel van Melgisedek. "

In ons Engelse Bybels vertaal dieselfde woord "heer" verskillende duidelike Hebreeuse woorde. 'N Lang gevestigde' vertalerskonvensie 'gebruik verskillende kombinasies van hoof- en kleinletters (' HERE ',' Here 'en' heer ') om die oorspronklike Hebreeuse woorde te onderskei. As ons 'Here' met 'n hoofletter 'L' sien, vertrou ons wat nie Hebreeus lees nie op die vasgestelde konvensie dat dit meestal 'n vertaling van 'Adonai' is. Die probleem is dat die oorspronklike Hebreeuse woord in hierdie vers nie 'adonai' is nie, maar eerder 'adoni'. Young Concordance bevat elf Hebreeuse woorde wat met “heer” vertaal word. Die vier wat ons hier aangaan, is soos volg:

 • JHWH - (Yahweh of Jehovah) Hierdie woord is die eerste “HERE” in Psalm 110: 1. Dit is die Goddelike Naam wat deur die Jode so heilig beskou word dat dit nooit uitgespreek word nie. Wanneer hulle uit die Skrif lees, vervang hulle die woord “Adonai”. Die aanvaarde konvensie is dat dit in Engelse vertalings altyd as HERE of GOD (in hoofletters) voorkom, sodat ons kan besef dat die oorspronklike woord 'Yahweh' is.
 • ADON - Hierdie woord is gevorm uit die Hebreeuse medeklinkers Aleph, Dalet, Nun. Dit verskyn gereeld in hierdie vorm (sonder enige agtervoegsel). Afgesien van ongeveer 30 geleenthede waar dit na die Goddelike Heer verwys, verwys al die ander gebeurtenisse na menseheersers.
 • ADONAI - In sy hoofvorm verwys dit altyd na God, en niemand anders nie. Die aanvaarde “vertalerskonvensie” is dat dit in hierdie vorm altyd in Engels as “Here” verskyn (met ‘n hoofletter“ L ”)
 • ADONI - Dit word gevorm deur die agtervoegsel "i" by "adon" te voeg. Met hierdie agtervoegsel beteken dit 'my heer.”(Dit word ook soms vertaal as“ meester. ”) Dit verskyn 195 keer en word byna geheel en al gebruik deur menseheersers (maar soms van engele). As dit met 'heer' vertaal word, verskyn dit altyd met 'n kleinletter 'l' (behalwe die een keer in Psalm 110: 1) 'n pdf -lys van die 195 voorvalle van adoni in 163 verse is hier: https://focusonthekingdom.org/adoni.pdf?x49874
 •  

die werklike Hebreeuse woord wat gebruik word vir “Here” met verwysing na Jesus, “Die HERE het vir my gesê Here”Is ADONI. Hierdie woord verwys na menslike here. Dit spreek van die MENSLIKHEID van Jesus - nie Godheid nie. In die Grieks die woord Kyrios word in beide gevalle gebruik. Kyrios, vertaal "heer" is 'n generiese term wat meester beteken en is nie 'n term wat slegs vir God gebruik word nie. Ons weet dat daar baie 'here' is, maar in terme van ons geloof is Jesus die enigste Here waardeur ons redding ontvang. Jesus is ons voorsiening van ons enigste God en Vader, wat die bron is van alle dinge en vir wie ons bestaan ​​(1 Kor 8: 5-6).

In die konteks van Psalms 110: 1-4 sien ons dat die Here (adoni) word vir ewig priester gemaak in die orde van Melgisedek. Dit is ook 'n belangrike leidraad. Hoëpriesters is agente van God wat uit mense gekies is. Hebreërs 5 Maak 'n direkte verband met Psalms 110:

Hebreërs 5: 1-10 (ESV), Christus is deur hom aangestel wat vir hom gesê het: 'U is 'n priester vir ewig'

1 vir elke hoëpriester wat uit die mense gekies word, word aangestel om namens mense op te tree in verhouding tot God, om gawes en offers vir sondes te bring. 2 Hy kan sagkens omgaan met die onkundiges en eiesinniges, omdat hy self swaar is van swakheid. 3 Daarom is hy verplig om op te offer vir sy eie sondes, net soos vir die van die mense. 4 En niemand neem hierdie eer vir homself nie, maar slegs as hy deur God geroep is, net soos Aaron was. 5 So ook Christus het homself nie verhef om 'n hoëpriester te word nie, maar is aangestel deur hom wat vir hom gesê het, "U is my Seun, vandag het ek U verwek"; 6 soos hy ook op 'n ander plek sê:U is 'n priester vir ewig, na die bevel van Melgisedek. " 7 In die dae van sy vlees, het Jesus gebede en smekinge gebid met harde geroep en trane, aan hom wat hom van die dood kon red, en hy is gehoor vanweë sy eerbied. 8 Alhoewel hy 'n seun was, het hy gehoorsaamheid geleer deur wat hy gely het. 9 En volmaak gemaak word, hy het die bron geword van ewige redding vir almal wat hom gehoorsaam, 10 deur God aangewys as 'n hoëpriester volgens die bevel van Melgisedek.

James Dunn, Die Christus en die Gees, Deel 1: Christologie, 315-344, bl. 337

Vir Paulus die Kyrios titel funksioneer meestal as 'n manier om Christus van die enigste God te onderskei. Dit sien ons duidelik in die herhaalde frase “die Goeie en Vader of ons Here Jesus Christus ”(Rom. 15: 6; 2 Kor. 1: 3, 11:31; Ef. 1: 3, 17; Kol. 1: 3); ook in 1 Kor. 8: 6, waar Christus as een Here bely word saam met die Shema se belydenis van die enigste God; en veral in 1 Kor. 15: 24-28, waar Christus se heerskappy in terme van beide Ps. 110: 1 en Ps. 8: 6 klimaks in die eie onderwerping van die Seun aan God die Vader, “sodat God alles in almal kan wees. ”Selfs die Filippense gesang moet hier genoem word; want na my oordeel is dit 'n uitdrukking van die Adam -christologie, sodat Fil. 2:10 word die beste gesien as 'n belydenis van Christus se heerskappy as (laaste) Adam, waar Paulus dit duidelik maak, die hele skepping Christus se heerskappy erken “Tot eer van God die Vader” (Fil 2: 11)

Gevolgtrekking

1 Korintiërs 8: 4-6 gee 'n bondige opsomming van die begrip van die enigste God en Vader en die enigste Here Jesus Christus. In die kategorie "gode" is daar slegs een God, ons vader, wat die skepper is en die rede waarom ons bestaan. In die kategorie “here” hou ons Jesus Christus (gesalfde Messias) as die enigste Here deur wie ons gered word. Alle dinge is gemaak deur die voorkennis van Christus en alle dinge word onder sy voete onderwerp. Alle dinge wat bestaan, sal versoen word deur Christus. Ons sien duidelik dat beide Petrus en Paulus God as “die God en Vader van ons Here Jesus Christus” beskou het.

Skriftuurlike verwysings is ESV (English Standard Version)

1 Korintiërs 8: 4-6, daar is een God die Vader en een Here Jesus Christus

"... daar is geen God behalwe een nie." 5 Want alhoewel daar sogenaamde gode in die hemel of op die aarde kan wees-soos daar inderdaad baie "gode" en baie "here" is- 6 tog is daar vir ons een God, die Vader, uit wie alle dinge is en vir wie ons bestaan, en een Here, Jesus Christus, deur wie alle dinge is en deur wie ons bestaan. 

Handelinge 2:36, God het hom beide Here en Christus gemaak, hierdie Jesus

36 Laat die hele huis van Israel dit dus verseker weet God het hom beide Here en Christus gemaak, hierdie Jesus wat jy gekruisig het. "

1 Petrus 1: 3, Geloofd sy die God en Vader van onse Here Jesus Christus

3 Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus! Volgens sy groot genade het hy veroorsaak dat ons weer gebore is tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood

2 Korintiërs 1: 2-3, die God en Vader van onse Here Jesus Christus

2 Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus3 Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van barmhartighede en God van alle vertroosting

 • Finale aantekeninge
  • Die Vader, wat God is, is hier, soos oral anders, gesê dat dit die bron en oorsprong van die skepping is
  • Paulus en Petrus spreek van God nie net as die God van Christus nie, maar as die 'God van ons' Here Jesus Christus. '
  • Die Here Messias moet nie verwar word met die Here God nie. Die twee here word noukeurig onderskei in psalms 110: 1. YHWH is die enigste God en die tweede heer van Psalm 110: 1 is die mens, adoni, “My heer,” die Messias. Adoni is nooit 'n titel van Godheid nie, maar altyd van nie-Godheid. 
  • Jesus word 'n paar keer in die Nuwe Testament 'ons Here Messias' genoem. Here verwys hier na die menslike Messias
  • Selfs as Here erken Jesus sy Vader as sy God (Johannes 20:17).
  • Hier word dit duidelik dat kyrious (heer) nie soseer 'n manier is om Jesus met God te identifiseer nie, maar in elk geval 'n manier om Jesus van God te onderskei " - (Dr James Dunn, The theology of Paul the Apostle, p.254)
  • Die konteks is die sleutel om te verstaan ​​wat die frase "alle dinge deur hom gekom het" beteken. Daar word in die onmiddellike of die afgeleë konteks geen melding gemaak van die skepping van die wêreld nie, sodat die "alle dinge" verwys na die oorspronklike skepping van Genesis. Hierdie vers praat oor redding deur Christus en die erfenis wat ons in die komende wêreld het.