Nie onder die wet nie
Nie onder die wet nie

Nie onder die wet nie

Sleutelverse in Hebreërs oor die wet (Peshitta, Lamsa -vertaling)


Heb 7:11 - As volmaaktheid dan ook bereik is deur die Levitiese priesterskap waardeur die wet vir die mense uitgevaardig iswat was nog 'n behoefte daaraan dat 'n ander priester moet opstaan ​​na die orde van Melgisedek? Anders sou die Skrif gesê het dat hy volgens die bevel van Aaron sou wees. 
Heb 7:12 - Aangesien daar 'n verandering in die priesterskap was, was daar ook 'n verandering in die wet
Heb 7:18 - Want die verandering wat in die voormalige wet plaasgevind het, is a.g.v. sy swakhede en omdat dit nutteloos geword het.
Heb 7:19 - Want die wet het niks volmaak gemaak nie, maar in die plek daarvan het 'n beter hoop gekom, waardeur ons tot God nader
Heb 8:7 - Want as die eerste verbond foutloos was, sou die tweede verbond nie nodig gewees het nie.
Heb 8: 8 - Want Hy het hulle skuldig gemaak en gesê: Kyk, die dag kom, spreek die Here, as Ek wil 'n nuwe verbond vervolmaak met die huis van Israel en met die huis van Juda; 
Heb 8:9 - Nie volgens die verbond wat Ek met hulle vaders gesluit het nie op die dag dat ek hulle aan die hand geneem het en hulle uit Egipteland gelei het; en omdat hulle nie in my verbond gebly het nie, het ek hulle verwerp, spreek die Here.
Heb 8:10 - Want dit is die verbond wat Ek ná die dae met die huis van Israel sal sluit, spreek die Here: Ek sal my wet in hulle gedagtes gee, en ek sal dit op hulle harte skryf; en Ek sal hulle God wees, en hulle sal my volk wees. 
Heb 8:13 - Want Hy het gespreek oor 'n nuwe verbond; die eerste een het oud geword, en dit wat oud en verouderd is, is naby vernietiging
Heb 9: 8 - Hierdeur het die Heilige Gees geopenbaar dat die weg van die heiliges nog nie bekend gemaak sou word nie solank die ou tabernakel gebly het
Heb 9:9 - Wat die simbool was vir daardie tyd, nou verby, waarin gawes en offers gebring is wat die bondigheid van hom wat dit gebring het, nie kon volmaak nie, 
Heb 9:10 - Maar wat slegs bedien is vir eet en drink, en in verskillende ablusies wat verordenings van die vlees is en tot die tyd van hervorming opgelê is
Heb 10:1 - Want die wet het daarin 'n skaduwee van die goeie dinge wat kom, maar was nie die essensie van die dinge self nie; alhoewel dieselfde opofferings elke jaar gebring is, kon hulle diegene wat dit gebring het, nie volmaak nie.
Heb 10: 8 - As Hy hierbo gesê het: Offerandes en spysoffers en brandoffers en sondoffers sou jy nie hê nie; die wat volgens die wet aangebied is
Heb 10: 9 - Daarna het hy gesê: Kyk, ek kom om u wil te doen, o God! So maak hy 'n einde aan die eerste om die tweede vas te stel.

bykomende hulpbronne

e -boek, The Law, the Sabbath and New Covenant Christianity, Meneer. Anthony Buzzard

PDF aflaai: https://focusonthekingdom.org/articles_/sabbathbook.pdf?x49874