Lukas-Handelinge Primaatskap
Lukas-Handelinge Primaatskap

Lukas-Handelinge Primaatskap

Inleiding tot Lukas-Handelinge Primacy

Luke-Handelinge is 'n twee-volume werk geskryf deur dieselfde skrywer in die eerste eeu na beide Markus en Matteus en met die oog op beide. Dit beslaan 27% van die Nuwe Testament en is die beste grondslag om die eerste-eeuse Christendom te verstaan, aangesien dit die mees betroubare getuienis van Christus en sy Apostels verskaf. Dit is die enigste Nuwe-Testamentiese verwysing wat alleen staan ​​as die verskaffing van kontinuïteit tussen die bediening van Christus en die bediening van sy Apostels vir die verkryging van 'n voldoende breë waardering van die grondbeginsels van die Evangelieboodskap en Christelike leerstelling. Gevolglik is Lukas-Handelinge die beste verwysing om die geloof en praktyk van die vroeë Kerk te verstaan.   

Die skrywer van Luke-Acts is die eerste Christelike historikus en kritiese geleerde wat 'n hoë vlak van integriteit en bekwaamheid in sy twee-volume werk getoon het. Die skrywer, nadat hy alles 'n geruime tyd gelede gevolg het, het gepoog om die rekord reg te stel sodat gelowiges 'n ordelike chronologiese verslag sou hê met die doel om sekerheid te hê oor die dinge wat Jesus se dissipels en sy apostels geleer het. Daar kan gedemonstreer word dat Lukas-Handelinge die hoogste vlak van historiese betroubaarheid en akkuraatheid het in vergelyking met die ander Evangelies (Sien Betroubaarheid van Lukas-Handelinge). Gebaseer op hierdie en ander oorwegings, behoort Lukas-Handelinge ons primêre verwysing te wees met betrekking tot die kern essensiële van die Evangelieboodskap (Sien Oorwegings vir Lukas-Handelinge Primasie).

Lukas erken dat baie voorheen probeer het om 'n verhaal saam te stel en hy het dit nodig gevoel om dit te doen sodat gelowiges die presiese waarheid kan weet oor die dinge wat hulle geleer is (Luk. 1:4). Bybelstudie het getoon dat Lukas laas geskryf is en het toegang tot Markus en Matteus gehad toe hy sy vertelling geskryf het (sien Orde van die Evangelies). 

orde van die evangelies

Die skrywer is die enigste Nuwe-Testamentiese skrywer wat ook die boek Handelinge van die Apostels geskryf het: die historiese weergawe van die verspreiding van die vroeë kerk en wat die Apostels gepreek het. Die skrywer beweer dat hy saam met die apostels gereis het (Hand. 16:11-15). 'n Moeilike eis om te maak as en sou waarskynlik weerlê word op die tydstip dat dit nie waar was nie. Die taalgebruik in Lukas is meer gevorderd wat aandui dat die skrywer 'n tegniese/mediese agtergrond gehad het. Luke beweer dat hy alles van die begin af noukeurig ondersoek het. En die vlak van detail wat hy verskaf, staaf dat hy meer spesifieke historiese inligting het as Mathew en Mark. Lukas is die enigste Sinoptiese evangelie wat gestruktureer is soos 'n historiese narratief waarin alles in chronologiese volgorde is. Luke-Handelinge is ook die mees gedetailleerde van die drie met betrekking tot historiese verwysings en die betroubaarheid daarvan kan sterk verdedig word (Sien Beantwoord Luke-Handelinge Besware).

Die proloë van Lukas en Handelinge

Alhoewel die Evangelie van Lukas eintlik in vers XNUMX begin, is dit die eerste vier verse wat ons van bewyse van die egtheid daarvan voorsien. Terwyl die meeste van die Nuwe Testament in die gewone Koine-Grieks geskryf is, Luke 1: 1-4 is geskryf in die mooiste, klassieke Grieks wat op enige plek in die antieke wêreld gevind is. Die literêre styl is aanduidend van slegs die mees gesofistikeerde Griekse skrywers. ’n Filosoof, opvoeder of historikus in die antieke wêreld sou so ’n proloog saamstel wanneer hy wou hê dat die werk die grootste respek moet geniet. Vooraanstaande Griekse en Romeinse historici het dit gedoen. In die eerste vier verse van sy Evangelie lê Lukas die uitdruklike motivering neer om die hoogste vlak van akkuraatheid te handhaaf. Hy waarborg dat die Evangelie 'n ernstige literêre en historiese bundel is. Hy stel voor dat sy Evangelie 'n hoër vlak akkuraatheid en betroubaarheid bo die res moet bied. Die motief is om die leser te betrek nie met fabels, mitologie of fiksie nie. Dit is eerder om 'n ordelike weergawe van werklike mense, werklike gebeure en werklike plekke te gee. Hy wil hê die leser moet weet hy het sy Evangelie met die hoogste standaard van integriteit saamgestel deur 'n feite-gebaseerde historiese verhaal te verskaf wat deur baie verwysingspunte bewys word wat die ondersoek kan weerstaan ​​wat ander nie kan nie.

Lukas se evangelie is gerig aan “uitnemendste Theophilus” (Die Lukas 1: 3). Die naam Theophilus kan met “liefhebber van God” vertaal word. Baie teorieë is voorgestel oor wie aangespreek word. Baie geleerdes het die siening dat die Evangelie aan 'n spesifieke persoon van hoë aansien gerig word, maar niemand weet met sekerheid nie. Eretitel (akademie) tradisie hou vol dat Theophilus nie 'n persoon was nie. Die woord in Grieks beteken "Vriend van God" en dus is beide Lukas en Handelinge gerig aan enigiemand wat by daardie beskrywing pas. In hierdie tradisie was die skrywer se geteikende gehoor, soos met alle ander kanonieke Evangelies, die geleerde maar naamlose gelowiges van die era. In 'n algemene sin sou dit betrekking hê op een van hoë integriteit wat affiniteit met God het. Daar is voorgestel dat Theophilus bloot 'n generiese term vir alle Christene is as 'n innemende naam vir die skrywer om die leser aan te spreek. Dit is die soort leser wat hoofsaaklik besorg is oor 'n akkurate weergawe van die waarheid, om sekerheid (die hoogste vlak van vertroue) te hê in die dinge wat geleer word. 

Lukas 1: 1-4

In soverre baie het onderneem om 'n vertelling op te stel van die dinge wat onder ons bereik is, net soos diegene wat van die begin af ooggetuies was en bedienaars van die woord dit aan ons oorgedra het, was dit ook vir my goed, omdat ek alles noukeurig gevolg het 'n geruime tyd verby, om te skryf 'n ordelike rekening vir jou, uitnemendste Theophilus, sodat u sekerheid kan hê oor die dinge waaroor u gesukkel hett.

Handelinge 1: 1-2 (ESV)

In die eerste boek, O Theophilus, Ek het alles hanteer wat Jesus begin doen en leer het, tot die dag toe hy opgeneem is, nadat hy bevele gegee het deur die Heilige Gees aan die apostels wat hy gekies het.

Grondslag vir Lukas-Handelinge Primasie

Die volgende bladsye verskaf die basis vir Lukas Handelinge voorrang. Die eerste dek die volgorde waarin die evangelies geskryf is en bevestig dat Lukas geskryf is nadat beide Markus en Matteus geskryf is en die skrywer het met Matteus as verwysing geskryf en in baie opsigte regstellings oor Matteus en Markus aangebring. Regstellings Deur Lukas oor Matteus en Markus word in latere afdelings in detail gedokumenteer. Die betroubaarheid van Lukas-Handelinge-bladsy verskaf bykomende rasionaal met artikels, video's en Wetenskaplike boekverwysings ter ondersteuning van die betroubaarheid van Lukas-Handelinge. Die bladsy Beantwoord Luke-Handelinge Besware spreek kritiese wetenskap gerig op Lukas en Handelinge aan en gee antwoorde op spesifieke besware teen bepaalde verse. Daarbenewens. 'n artikel word verskaf wat bykomende oorwegings vir Lukas-Handelinge dek.

Probleme met John

Johannes, sowel as die Johannese briewe, behoort tot die post-apostoliese tydperk (90-150 nC) en is waarskynlik 'n produk van die vroeë 2de eeu. Johannes kan nie as histories akkuraat beskou word nie, aangesien dit duidelike teenstrydighede met die Sinoptiese evangelies toon, sy betwiste outeurskap en uitgedinkde struktuur. Dit is eers iewers na 140-170 nC dat daar na teks uit die vierde evangelie verwys word in die geskrifte van vroeë Christelike apologete. Die kwessies wat voortspruit uit die kontras tussen die Vierde Evangelie en die Sinoptici word gedokumenteer. Kritiese beurs met aanhalings, verwysings en uittreksels word ook verskaf oor kritiek op John

Probleme met Matthew

Matthew het 'n aantal kwessies wat die geloofwaardigheid daarvan in twyfel trek. Eerstens word inleidende notas oor Matteus verskaf wat verband hou met die bronmateriaal, outeurskap en struktuur. Die Farrer-teorie verskaf addisionele rasionaal om Matthew met verhoogde skeptisisme te hou, met inagneming van die waarskynlikheid dat Lukas baie van die inhoud van Matteus uitgesluit het. Hulle is groot teenstrydighede van Matteus met ander Evangelieverslae, aangesien die meeste van die teenstrydighede in die Nuwe Testament Matteus is wat in stryd is met Markus, Lukas en Johannes. Ander kwessies met Matteus word beskryf in terme van problematiese gedeeltes en inkonsekwente taalgebruik. Regstellings deur Lukas oor Matteus dokumenteer gevalle waar Lukas talle korreksies en verduidelikings met betrekking tot Matteus gemaak het. Versierings van Matteus word ook gedokumenteer wat ooreenstem met historiese aansprake, profesie-aansprake en ander verse met leerstellige betekenis wat nêrens anders in die Nuwe Testament getuig word nie. Daarbenewens word bewyse gelewer teen die tradisionele bewoording van Matteus 28:19 met betrekking tot die trinitariese doopformule wat aandui dat dit later bygevoeg is. Kritieke beurs, insluitend aanhalings, verwysings en uittreksels word ook verskaf oor kritiek op Matthew

Probleme met Mark

Lukas het die meeste van Markus opgeneem en waar nodig regstellings en verduidelikings aangebring. Mark vertoon nie naastenby soveel kwessies soos Johannes en Matteus nie. Markus is nie 'n chronologiese historiese weergawe wat bedoel is om 'n geskiedskrywing te wees soos Lukas is nie. Tydens kopiëring en oordrag is baie variante by Mark gevoeg, harmoniseer dit met Matteus. Markus is minder gereeld as Matteus en Lukas in die eerste twee eeue gekopieer en daar is min Griekse manuskripte wat van die oorspronklike teks getuig. Weergawes van Mark het ook verskillende eindes. Geleerdes gebruik vroeë Latynse tekste van Markus om 'n beter aanduiding van die oorspronklike lees van Markus te kry. Regstellings deur Lukas oor Markus dokumenteer gevalle waar Lukas talle korreksies en verduidelikings met betrekking tot Markus gemaak het. Kritiese beurs met aanhalings, verwysings en uittreksels word ook verskaf oor kritiek op Mark