Logos verstaan
Logos verstaan

Logos verstaan

Woordeboek / Leksikoniese Betekenis van Logos (λόγος) vertaal met "Woord"

Strong's Dictionary  g3056

λόγος logo's; vanaf 3004; iets gesê (insluitend die gedagte); by implikasie 'n onderwerp (onderwerp van diskoers), ook redenasie (die verstandelike vermoë) of motief; by uitbreiding, 'n berekening; veral, (met die artikel in Johannes) die Goddelike uitdrukking (dws Christus): - rekenskap, oorsaak, kommunikasie, x aangaande, leer, roem, x moet doen, voorneme, saak, mond, prediking, vraag, rede, + reken, verwyder, sê (-ing), toon aan, x spreker, spraak, praat, ding, + niks van hierdie dinge roer my nie, tyding, verhandeling, uiting, woord, werk.

Mounce's Complete Expository Dictionary

(MED) [3364] λόγος logo's 330x 'n woord, 'n ding wat geuiter word, Mt. 12:32, 37; 1 Kor. 14:19; spraak, taal, praat, Mt. 22:15; Lk. 20:20; 2 Kor. 10:10; Jas. 3: 2; gesels, Lk. 24:17; blote praatjies, woordryke vertoning, 1 Kor. 4:19, 20; Kol 2:23; 1 Joh. 3:18; taal, manier van praat, styl van spreek, Mt. 5:37; 1 Kor. 1:17; 1 Tess. 2: 5; 'n gesegde, 'n toespraak, Mk. 7:29; Ef. 4:29; 'n uitdrukking, vorm van woorde, formule, Mt. 26:44; Rom. 13: 9; Gal. 5:14; 'n gesegde, 'n woord wat in 'n gesprek voorgehou word, Mt. 7:24; 19,11; Joh. 4:37; 6,60; 1 Tim. 1:15; 'n boodskap, aankondiging, 2 Kor. 5:19; 'n profetiese aankondiging, Joh. 12:38; 'n rekening, staat, 1 Pet. 3:15; 'n verhaal, verslag, Mt. 28:15; Joh. 4:39; 21,23; 2 Tess. 2: 2; 'n geskrewe vertelling, 'n verhandeling, Handelinge 1: 1; 'n vaste toespraak, Handelinge 20: 7; leer, Joh. 8:31, 37; 2 Tim. 2:17; onderwerp, Handelinge 15: 6; afrekening, rekening, Mt. 12:36; 18,23; 25,19; Lk. 16: 2; Handelinge 19:40; 20,24; Rom. 9:28; Fil. 4:15, 17; Heb. 4:13; 'n pleidooi, Mt. 5:32; Handelinge 19:38; a motief, Handelinge 10:29; rede, Handelinge 18:14; ὁ λόγος, die woord van God, veral in die Evangelie, Mt. 13:21, 22; Mk. 16:20; Lk. 1: 2; Handelinge 6: 4; ὁ λόγος, die goddelike WOORD, of Logos, Joh. 1: 1 [3056] Sien boodskap; rapporteer; woord.

Analitiese leksikon van die Griekse Nuwe Testament

λόγος, u, ὁ. verwant aan λέγω (rangskik in volgorde); (1) as 'n algemene term vir praat, maar altyd met rasionele inhoud woord, toespraak (MT 22.46); dikwels oorkant ἔργον (daad) (1J 3.18); (2) met die spesifieke vertaling, afhangende van 'n wye verskeidenheid kontekste; (a) vraag (MT 21.24); (b) profesie (JN 2.22); (c) opdrag (2P 3.5); (d) rapporteer (AC 11.22); (e) boodskap, onderrig (LU 4.32); (f) verklaring, verklaring, bewering (MT 12.32), oorkant μῦθος (legende); (g) meervoud, van woorde wat 'n eenheid van uitdrukking vorm diskoers, spraak, onderrig, gesprek (MT 7.24); (h) van wat bespreek word onderwerp, saak, saak (MK 9.10); (3) van goddelike openbaring; (a) woord, boodskap (van God) (JN 10.35); (b) gebod (e) (MT 15.6); (c) van God se volle selfopenbaring deur Jesus Christus die Woord (JN 1.1); (d) van die inhoud van die evangeliewoord, boodskap (LU 5.1); (4) in 'n ietwat wettige of tegniese sin; (a) beskuldiging, saak, aanklag; (b) rekeningkunde (RO 14.12); (c) rede, motief (AC 10.29)

Johannes 1: 1-3, Die betekenis soos getuig deur vroeë Engelse vertalings

Logos (vertaalde Woord) beteken iets wat gesê is (insluitend die gedagte) en kan ook verstaan ​​word as gesproke wysheid, redenasie, bedoeling of plan van God. Dit het altyd betrekking op rasionele inhoud. Dit is hoekom omtrent elke Engelse vertaling uit die Grieks wat voor die KJV vertaling was, die Logos (Woord) in Johannes 1: 3, as 'n 'dit' eerder as '' 'n ''. In die meeste moderne Engelse vertalings word Johannes 1: 1-3 tipies so vertaal dat dit die leser vooroordeel om die Woord te interpreteer as 'n pre-vleesgeworde Christus. Daar moet egter verstaan ​​word dat die Logos is 'n abstrakte selfstandige naamwoord wat betrekking het op die aspek van God se wysheid, insluitend sy logika, redenasie, bedoelings, plan of doel met die mensdom. Dit is hierdeur Logos (Woord) wat alles geword het. Dit is egter nie te sê dat die Woord 'n voorafbestaande persoon was wat bestaan ​​het voordat Jesus verwek is nie.

Tyndale se vertalings uit 1526 en 1534

Die eerste Engelse weergawe van die Skrif wat deur direkte vertaling uit die oorspronklike Hebreeus en Grieks gemaak is, en die eerste wat gedruk is, was die werk van William Tyndale. Toe hy teëstand gekry het, word hy daarvan beskuldig dat hy die betekenis van die Skrif verdraai het. In Oktober 1536 is hy in die openbaar tereggestel en op die brandstapel verbrand. Tog het Tyndale se werk die grondslag geword vir die daaropvolgende Engelse weergawes. William Tyndale het die proloog van John's Gospel baie anders vertaal as populêre moderne vertalings. Die prentjie regs is die eerste bladsy van die Johannes -evangelie van 'n oorblywende eksemplaar van Tyndale se 1526 Nuwe Testament. 

Moderne spelling van Johannes 1: 1-5,14 van Tyndale se vertaling uit 1534:

'In die begin was die woord, en die woord was by god; en die woord was god. Dieselfde was in die begin by god. Alle dinge is daardeur gemaak, en sonder dit is niks gemaak nie, dit is gemaak. Hierin was lewe, en die lewe was die lig van mense, en die lig skyn in die duisternis, maar die duisternis begryp dit nie ... En die woord het vlees geword en het onder ons gewoon, en ons het die heerlikheid daarvan gesien as die heerlikheid van die eniggebore seun van die vader, die woord vol genade en waarheid. ”

 

God het alle dinge deur Sy wysheid / insig / kennis gemaak

Spreuke 3: 19-20

"Die Here deur wysheid die aarde gestig; deur te verstaan Hy het die hemel gevestig; deur sy kennis die dieptes breek oop, en die wolke val in die dou. ”

Jeremia 10:12 (OAV)

Dit is hy wat die aarde deur sy krag gemaak het, wat die wêreld gevestig het deur sy wysheid, en deur sy begrip die hemel uitgestrek.

Jeremia 51:15 (OAV)

Dit is hy wat die aarde deur sy krag gemaak het, wat die wêreld gevestig het deur sy wysheid, en deur sy begrip die hemel uitgestrek.

Psalm 33: 6 (OAV)

Deur die woord of YHWH - Die hemel is gemaak - En al hulle leërskare deur die asem van Sy mond. 

Psalms 104: 24 ABA

O HERE, hoe veelvoudig is u werke! In wysheid het U hulle almal gemaak; die aarde is vol van jou wesens.

Psalms 136: 5 ABA

vir hom wat deur begrip het die hemele gemaak, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid;

God beskik oor wysheid aan die begin van sy werk

Wysheid word in Spreuke 8 verpersoonlik as 'sy/haar', maar is nie letterlik 'n voorafbestaande persoon nie. Dit is sinoniem met die bestaande logos van die proloog van Johannes. 

Spreuke 8 (OAV)

1 Nie wysheid huil, en verstand kom voor haar stem?
2 Terloops op die top van hoogtes, waar die paaie mekaar ontmoet, sy staan;
3 Langs die poorte, by die ingang van die stad, by die ingang by die deure, sy roep hardop:
4 Ek roep na julle, manne; En my stem is vir die mensekinders.
5 O eenvoudige, verstaan omsigtigheid; En, julle dwase, wees van 'n hart verstaan.
6 Hoor, want ek sal uitstekende dinge spreek; En die opening van my lippe sal regte dinge wees.
7 Want my mond sal waarheid uitspreek; En boosheid is 'n gruwel vir my lippe.
8 Al die woorde van my mond is in geregtigheid; Daar is niks krom of pervers in hulle nie.
9 Almal is duidelik vir die verstandige, en vir die wat vind kennis.
10 Ontvang my opdrag, en nie silwer nie; En kennis eerder as keuse goud.
11 Vir wysheid is beter as robyne; En al die begeerlike dinge mag nie daarmee vergelyk word nie.
12 I wysheid het verstandigheid my woning gemaak, en kennis en oordeel gevind.
13 Die vrees van Jehovah is om die kwaad te haat: trots en hoogmoed en die slegte weg, en die verdraaide mond haat ek.
14 Die raad is myne en goeie kennis: Ek verstaan; Ek het mag.
15 Deur my regeer konings, en vorste bepaal reg.
16 Deur my heers vorste, en edeles, selfs al die regters van die aarde.
17 Ek het hulle lief wat my liefhet; En die wat my ywerig soek, sal my vind.
18 Rykdom en eer is by my; Ja, duursame rykdom en geregtigheid.
19 My vrug is beter as goud, ja, as fyn goud; En my inkomste as keuse silwer.
20 Ek stap in die weg van geregtigheid, Te midde van die paaie van geregtigheid;
21 Dat ek diegene wat my liefhet, kan laat erf, en dat ek hulle skatkamers kan vul.
22 HERE het my in die begin van sy weg gehad, voor sy werke van ouds.
23 Ek is van ewigheid af opgestel, van die begin af, Voordat die aarde was.
24 Toe daar geen dieptes was nie, Ek is gebore, Toe daar geen fonteine ​​was wat vol water was nie.
25 Voordat die berge gevestig is, voor die heuwels is ek gebore;
26 Terwyl hy nog nie die aarde of die velde gemaak het nie, en ook nie die begin van die stof van die wêreld nie.
27 Toe hy die hemel gevestig het, was ek daar: Toe hy 'n sirkel op die diepte sit,
28 Toe hy die lug daarbo versterk, toe die fonteine ​​van die diepte sterk word,
29 Toe hy aan die see sy grens gegee het, sodat die waters sy gebod nie sou oortree nie, toe hy die fondamente van die aarde gemerk het;
30 Toe was ek by hom as 'n meester van die werk; En ek was daagliks sy vreugde, en ek was altyd bly voor hom,
31 Verbly hom oor sy bewoonbare aarde; En ek was bly oor die mensekinders.
32 Nou dan, my seuns, luister na my; Want salig is hulle wat my weë bewaar.
33 Luister na onderrig, en word wys, En weier dit nie.
34 Welgeluksalig is die man wat na my luister, wat daagliks by my poorte waak en by die pale van my deure wag.
35 Want wie my vind, vind lewe en sal guns van die HERE verkry.
36 Maar hy wat teen my sondig, doen sy eie siel 'n onreg aan: Almal wat my haat, het die dood lief.

Kontekstuele gebruik van "logos" in Johannes en 1 Johannes

Die woord logos word 326 keer in die Nuwe Testament gebruik. 'N Ondersoek na die normale gebruik van logos is in ooreenstemming met die betekenis van boodskap, redenasie of plan. Logos word in Johannes meer as dertig keer buite die proloog van Johannes gebruik. Hierdie gebruik gee 'n aanduiding of wat ons die moet verstaan logos om te wees.

Johannes 2:22 (NLV), Hulle glo die Skrif en die logo's wat Jesus gespreek het

22 Toe Hy daarom uit die dood opgewek is, onthou sy dissipels dat Hy dit gesê het hulle het die Skrif en die woord (logos) wat Jesus gespreek het, geglo.

Johannes 5:38 (NLV), en julle het nie sy logo's in jou nie, want jy glo nie in die een wat hy gestuur het nie

38 en jy het nie sy woord (logos) wat in jou bly nie, want jy glo nie die een wat hy gestuur het nie

Johannes 10: 34-36 (ESV), as hy hulle gode noem na wie die logo's van God gekom het

34 Jesus antwoord hulle: Is daar nie in julle wet geskrywe: Ek het gesê, julle is gode nie? 35 As hy hulle gode noem na wie die woord (logos) van God gekom het- en die Skrif kan nie verbreek word nie - 36 sê jy van hom wat die Vader geheilig en na die wêreld gestuur het: 'U laster', omdat ek gesê het: 'Ek is die Seun van God'?

Johannes 12:38 (ESV), Die woord (logos) gespreek deur die profeet Jesaja

38 sodat die woord (logos) gespreek deur die profeet Jesaja vervul kan word: “Here, wie het geglo wat Hy van ons gehoor het, en aan wie is die arm van die Here geopenbaar?”

Johannes 14: 23-24 (ESV), Die woord (logos) wat julle hoor is nie myne nie maar die Vader s'n

23 Jesus antwoord hom:As iemand my liefhet, sal hy my woord hou (logo's), en my Vader sal hom liefhê, en ons sal na hom toe kom en by hom tuisgaan. 24 Wie my nie liefhet nie, hou nie my woorde nie (logo's). En die woord (logos) wat julle hoor, is nie myne nie, maar die Vader s'n wat My gestuur het.

Johannes 17: 14-19 (NLV), Ek het hulle u logo's gegee, en die wêreld het hulle gehaat

14 Ek het hulle u woord (logo's) gegee, en die wêreld het hulle gehaat omdat hulle nie van die wêreld is nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. 15 Ek vra nie dat u hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat u hulle van die bose sal bewaar. 16 Hulle is nie van die wêreld nie, net soos ek nie van die wêreld nie. 17 Heilig hulle in die waarheid; jou woord (logos) is waarheid. 18 Soos U my na die wêreld gestuur het, so het Ek hulle in die wêreld gestuur. 19 En ter wille van hulle heilig ek myself, sodat hulle ook in waarheid geheilig kan word.

1 Johannes 1:1-2 (ESV), Die Woord (logos) van die Lewe – die ewige lewe, wat by die Vader was.

1 Dit wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons gesien en met ons hande aangeraak het, oor die woord (logos) van die lewe- 2 die lewe is geopenbaar, en ons het dit gesien, en ons getuig daarvan en verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is-

Kontekstuele gebruik van "logos" in Lukas-Handelinge

Lukas 1: 1-4 (ESV), sodat u sekerheid kan hê oor die logo's wat u geleer is

1 Aangesien baie mense onderneem het om 'n verhaal op te stel van die dinge wat onder ons bewerkstellig is, 2 net soos diegene wat van die begin af ooggetuies en bedienaars van die woord (logos) was, dit aan ons oorgegee het, 3 dit het ook vir my goed gelyk om, nadat ek al 'n geruime tyd alles noukeurig gevolg het, vir u 'n ordelike verslag te skryf, uiters uitstekende Theophilus, 4 sodat u sekerheid kan hê oor die dinge (logo's) wat u geleer is

Lukas 5: 1 (NLV), Die skare het hom ingedring om die logo's van God te hoor

1 By een geleentheid, terwyl die skare het hom ingedruk om die woord (logo's) van God te hoor, staan ​​hy by die meer van Gennesaret

Lukas 24: 44-47 (ESV), alles wat oor my geskryf is in die wet van Moses en die profete moet vervul word

44 Toe sê hy vir hulle: “Dit is my woorde (logo's) dat ek met jou gepraat het terwyl ek nog by jou was, dat alles wat oor my geskryf is in die Wet van Moses en die Profete en die Psalms vervul moet word. " 45 Toe het hy hul gedagtes oopgemaak om die Skrif te verstaan, 46 en vir hulle gesê:So is daar geskrywe dat die Christus moet ly en op die derde dag uit die dood opstaan47 en dat bekering tot vergewing van sondes in sy naam aan alle nasies verkondig moet word, begin vanaf Jerusalem.

Handelinge 4: 29-31 (ESV), gee aan u dienaars om met vrymoedigheid u logo's voort te sit

29 En nou, Here, kyk na hul dreigemente en gee aan u dienaars om u woord (logo's) met vrymoedigheid te bly spreek, 30 terwyl u u hand uitstrek om te genees, en tekens en wonders deur die naam van u heilige dienskneg Jesus gedoen word. ” 31 En toe hulle gebid het, was die plek waarin hulle bymekaar was, geskud en hulle was almal vervul met die Heilige Gees en het met vrymoedigheid die woord (logos) van God gespreek.

Handelinge 10:34-44 (ESV), Die woord – verkondig goeie nuus van vrede deur Jesus Christus

34 Toe maak Petrus sy mond oop en sê: 'Ek verstaan ​​werklik dat God geen partydigheid toon nie, 35 maar in elke nasie is elkeen wat hom vrees en doen wat reg is, vir hom aanvaarbaar. 36 As vir die woord (logo's) wat hy na Israel gestuur het, verkondig goeie nuus van vrede deur Jesus Christus (hy is die Here van alles), 37 julle weet self wat in die hele Judea gebeur het, begin vanaf Galilea na die doop wat Johannes verkondig het: 38 hoe God Jesus van Nasaret met die Heilige Gees en met krag gesalf het. Hy het goed gegaan en almal genees wat deur die duiwel onderdruk is, want God was met hom. 39 En ons is getuies van alles wat hy gedoen het, sowel in die land van die Jode as in Jerusalem. Hulle het hom doodgemaak deur hom aan 'n boom te hang, 40 maar God het hom op die derde dag opgewek en hom laat verskyn, 41 nie vir die hele volk nie, maar vir ons wat deur God gekies is as getuies, wat saam met hom geëet en gedrink het nadat hy uit die dood opgestaan ​​het. 42 En hy het ons beveel om vir die mense te preek en te getuig dat dit die een is wat deur God aangestel is om te oordeel oor die lewendes en die dooies. 43 Vir hom getuig al die profete dat elkeen wat in hom glo, deur sy naam vergifnis van sondes ontvang." 44 Terwyl Petrus nog hierdie dinge gesê het, die Heilige Gees val op almal wat die woord gehoor het (logo's).

Handelinge 13: 26-33 (ESV), die boodskap (logo's) van hierdie verlossing is aan ons gestuur

26 'Broers, seuns van die familie van Abraham en diegene onder u wat God vrees, is na ons gestuur boodskap (logo's) van hierdie verlossing. 27 Vir diegene wat in Jerusalem woon en hulle heersers, omdat hulle hom nie herken het nie en verstaan ​​nie die uitsprake van die profete wat elke Sabbat gelees word nie, het dit vervul deur hom te veroordeel. 28 En hoewel hulle geen skuld in die dood gevind het nie, het hulle Pilatus gevra om hom tereg te stel. 29 En nadat hulle alles uitgevoer het wat van hom geskryf was, het hulle hom van die boom afgehaal en in 'n graf neergelê. 30 Maar God het hom uit die dood opgewek, 31 en vir baie dae verskyn hy aan die wat saam met hom gekom het van Galilea na Jerusalem, wat nou sy getuies vir die volk is. 32 En ons bring u die goeie nuus dat God dit aan die vaders beloof het, 33 dit het Hy vir ons, hulle kinders, vervul deur Jesus groot te maak, soos ook in die tweede Psalm staan: 'U is my Seun, vandag het ek U verwek.'  

Handelinge 18: 5 (ESV), Paulus was besig met die woord (logos) en getuig dat Christus Jesus was

5 Toe Silas en Timoteus uit Masedonië aankom, was Paulus besig met die woord (logo's), wat vir die Jode getuig dat die Christus Jesus was.

Volgens Paulus sentreer God se logos (goddelike plan) op die evangelie van Jesus, die Gesalfde

Jesus is die vervulling van God logos (gesproke wysheid) en is die middelpunt van God se plan en doel met die mensdom-om alles deur Christus met homself te versoen. Die veelvuldige wysheid van God is God se ewige voorneme wat in Christus Jesus, ons Here, verwesenlik is.

1 Korintiërs 1: 18-25 (ESV), die logo's van die kruis-Christus is die krag van God en die wysheid van God

18 Vir die woord (logo's) van die kruis is dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. 19 Want daar staan ​​geskrywe: “Ek sal die wysheid van die wyse vernietig, en die onderskeidingsvermoë van die verstandiges sal ek vernietig.” 20 Waar is die een wat wys is? Waar is die skrifgeleerde? Waar is die debatvoerder van hierdie tydperk? Het God nie die wysheid van die wêreld dwaas gemaak nie? 21 Want omdat die wêreld in die wysheid van God God nie deur wysheid geken het nie, het dit God behaag deur die dwaasheid van wat ons verkondig om die wat glo te red. 22 Want Jode eis tekens en Grieke soek wysheid, 23 maar ons verkondig Christus as gekruisigde'n struikelblok vir Jode en dwaasheid vir heidene, 24 maar vir die geroepes, Jode sowel as Grieke, Christus die krag van God en die wysheid van God. 25 Want die dwaasheid van God is wyser as die mense, en die swakheid van God is sterker as die mense.

Galasiërs 4: 4-5, God het sy Seun uitgestuur om te verlos, sodat ons as kinders aangeneem kan word

“Maar toe die volheid tyd het aangebreek, God het sy Seun uitgestuur, gebore van vrou, gebore onder die wet, te verlos diegene wat onder die wet was, sodat ons as kinders aangeneem kan word. "

Efesiërs 1: 3-5 (NLV), Hy het ons voorbeskik vir aanneming volgens die doel van sy wil

“Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus, wat ons in Christus geseën het met elke geestelike seën in die hemele, net soos hy het ons in hom gekies voor die grondlegging van die wêreld, dat ons heilig en onberispelik voor Hom moet wees. Verlief het hy voorbestem ons vir aanneming tot homself as seuns deur Jesus Christus, volgens die doel van sy testament. "

Efesiërs 1: 7-13 (ESV), Die woord (logos) van die waarheid die evangelie van u redding

7 In Hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van ons oortredings, volgens die rykdom van sy genade, 8 wat hy oor ons oorgesteek het wysheid en insig 9 die geheimenis van sy wil aan ons bekend maak, volgens sy voorneme, wat hy in Christus uiteengesit het 10 as 'n plan vir die volheid van die tyd, om alle dinge in hom te verenig, dinge in die hemel en dinge op aarde. 11 In hom het ons 'n erfenis verkry, Hy is voorbestem volgens die doel van hom wat alles werk volgens die raad van sy wil, 12 sodat ons wat die eerste in Christus hoop, tot lof van sy heerlikheid kan kom. 13 In hom het jy ook, toe jy die woord (logos) van waarheid, die evangelie van u reddingen in Hom geglo, is verseël met die beloofde Heilige Gees

Efesiërs 3:9-11 (ESV), Die plan – die veelvuldige wysheid van God – die ewige doel wat hy in Christus Jesus verwesenlik het

“Om vir almal aan die lig te bring wat is die plan van die verborgenheid wat eeue lank in God verborge was, wat alle dinge geskep het, sodat deur die kerk die veelvuldige wysheid van God kan nou aan die heersers en owerhede in die hemelse plekke bekend gemaak word. Dit was volgens die ewige doel wat hy in Christus Jesus, onse Here, bereik het. "

Kolossense 3:16 (NLV), Let die logo's van Christus woon ryklik in julle en leer en vermaan mekaar in alle wysheid

16 Laat die woord (logo's) van Christus ryklik in u woon, en onderrig en vermaan mekaar in alle wysheid, psalms en gesange en geestelike liedere sing, met dankbaarheid in u harte tot God

1 Tessalonisense 5: 9-10 (ESV), God het bestem om verlossing te verkry deur ons Here Jesus Christus

"Vir God het ons nie bestem vir toorn nie, maar om verlossing te verkry deur ons Here Jesus Christian, wat vir ons gesterf het, sodat ons saam met hom kan lewe, of ons nou wakker is of slaap.

2 Timoteus 1: 8-10 (ESV), Sy eie voorneme en genade, wat hy ons in Christus Jesus gegee het voor die eeue begin het

'God wat ons gered het en ons tot 'n heilige roeping geroep het, nie vanweë ons werke nie, maar vanweë sy eie doel en genade, wat Hy ons in Christus Jesus gegee het voordat die eeue begin het, en wat nou geopenbaar is deur die verskyning van ons Verlosser Christus Jesus. ”

Titus 1: 2-3 (ESV), Die hoop op ewige lewe-belowe voordat die eeue begin het-op die regte tyd wat in sy woord manifesteer

 2 in die hoop op die ewige lewe, wat God, wat nooit lieg nie, belowe het voor die eeue begin het 3 en op die regte tyd gemanifesteer in sy woord deur die prediking waarmee ek toevertrou is deur die bevel van God ons Verlosser;

Logos in Openbaring

Openbaring 1:1-3 (ESV), Getuienis van die woord (logos) van God en van die getuienis van Jesus Christus

1 Die openbaring van Jesus Christus, wat God hom gegee het om aan sy dienaars die dinge te wys wat binnekort moet plaasvind. Hy het dit bekend gemaak deur sy engel na sy dienskneg Johannes te stuur, 2 wat getuig het van die woord (logos) van God en van die getuienis van Jesus Christus, selfs vir alles wat hy gesien het. 3 Geseënd is die een wat die voorlees woorde (logos) van hierdie profesie, en salig is die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby.

Openbaring 1: 9 (ESV), Vanweë die woord (logos) van God en die getuienis van Jesus

9 Ek, Johannes, jou broer en vennoot in die verdrukking en die koninkryk en die volharding in Jesus, was op die eiland met die naam Patmos as gevolg van die woord (logos) van God en die getuienis van Jesus.

Openbaring 17:17, om sy voorneme uit te voer - totdat die woorde (logo's) van God vervul is

17 want God het dit in hulle harte gelê om dit uit te voer sy doel deur eensgesind te wees en hul koninklike mag aan die dier oor te gee, totdat die woorde (logo's) van God vervul is.

Openbaring 19: 9-16 (ESV), Die getuienis van Jesus is die gees van profesie-die naam waarmee hy genoem word, is die Woord van God

9 En die engel sê vir my: Skryf dit: Salig is die wat uitgenooi word na die bruilofsmaal van die Lam. ” En hy het vir my gesê: 'Dit is die ware woorde (logo's) van God. " 10 Toe val ek voor sy voete neer om hom te aanbid, maar hy sê vir my: 'Dit moet u nie doen nie! Ek is 'n mededienskneg by u en u broers wat by die getuienis van Jesus bly. Aanbid God. ” Want die getuienis van Jesus is die gees van profesie. 11 Toe sien ek die hemel oopgaan, en kyk, 'n wit perd! Die een wat daarop sit, word Getrou en Waar genoem, en in geregtigheid oordeel hy en voer oorlog. 12 Sy oë is soos 'n vuurvlam, en op sy kop is daar baie diadems, en hy het 'n naam wat niemand ken nie, behalwe hyself. 13 Hy is geklee in 'n kleed gedoop in bloed, en die naam waarmee hy genoem word, is die Woord (logo's) van God. 14 En die leërs van die hemel, bekleed met fyn linne, wit en suiwer, het hom op wit perde gevolg. 15 Uit sy mond kom 'n skerp swaard om die nasies neer te slaan, en hy sal hulle met 'n ysterstaf regeer. Hy sal die parskuip trap van die grimmigheid van die toorn van God die Almagtige. 16 Op sy kleed en op sy bobeen is 'n naam geskryf, die Koning van die konings en die Heer van die here.

  • In hierdie konteks, wat 'n profesie is, word Jesus die Woord (logos) van God genoem vanweë die feit dat "die getuienis van Jesus die gees van profesie is". (Openb 19:10)

Johannes 1:1-4, 14 – Wat sê die Griek?

Engelse vertalings word tipies op 'n bevooroordeelde manier vertaal ter ondersteuning van trinitariese teologie. Om 'n duideliker idee te kry van wat die Griek eintlik sê, word die Griekse teks vir Johannes 1: 1-4, 14 hieronder verskaf, gevolg deur letterlike en interpretatiewe vertalings uit die Grieks. 

Johannes 1: 1-4, 14 (NA28)

1 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.

2 οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν.

3 πάντα διʼ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν. ὃ γέγονεν

4 ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων ·

14 Καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, όξ ς ς ς χά χά ός ός ός ὰ ς

Letterlike en interpretatiewe vertalings

Beide letterlike en interpretatiewe vertalings word hieronder vir Johannes 1:1-3, 14 verskaf. Die letterlike vertaling is gebaseer op 'n volledige interliniêre tabel wat hier beskikbaar is: Johannes 1:1-4, 14 Interlineêr 

Johannes 1: 1-4, 14, letterlike vertaling

1 In die begin was die Woord

en die Woord was tot die God,

en God was die Woord.

2 Dit was in die begin na die God toe.

3 Deur dit alles is dit veroorsaak dat dit gebeur het

en afgesien hiervan was dit nie een nie.

Wat word veroorsaak 4 daarin was die lewe,

en die lewe was die lig van mense

14 En die Woord – vlees – dit was gemaak om te wees

en het in ons gewoon,

en ons het die heerlikheid gesien

van selfs heerlikheid as uniek van die vader,

vol genade en waarheid.

Johannes 1: 1-4, 14 Interpretatiewe vertaling

1 Aanvanklik was die plan,

en die plan het betrekking op die God,

en 'n goddelike ding was die plan.

2 Die plan het eers op die God betrekking gehad.

3  Alle dinge deur die plan is gemaak,

en buiten die plan is niks gemaak nie.

Wat gemaak word 4 in die plan was die lewe,

en die lewe was die lig van mense ...

14 En die plan het vlees geword,

en het onder ons gewoon,

en ons het die heerlikheid aanskou,

heerlikheid as die unieke van die vader,

vol genade en waarheid.

Sleutelaantekeninge en waarnemings in die proloog tot Johannes

"Woord"

Die definisie van logos is bo -aan hierdie bladsy uit verskillende leksikone verskaf. Logos beteken iets gesê, insluitend die redenasie. "Gesproke-wysheid" is 'n verkorte manier om die breë betekenis van woord te beskryf. Dit wil sê, die Logos het betrekking op wat God dink sowel as wat God sê. Dit sluit die wysheid, redenasie, bedoelings, logika, plan en doel van God in wat nog altyd in die bewustheid van God was. "Plan" pas die beste in die konteks van die proloog van Johannes.

"die Woord was tot die God"

Die Griekse woord voordele is 'n voorsetsel wat letterlik na beteken. Dit kommunikeer die idee dat die logos was in die lig van God (in God se bewustheid) en het voor God gekonfronteer (voor en in die middel van God se gedagtes). Naartoe verwys ook na 'met betrekking tot' of 'volgens'. Dit wil sê, die logos is 'n aspek van God wat betrekking het op God se voornemens/wysheid. As die skrywer van plan was om 'n persoon met God te beskryf, sou hy die woord gebruik het meta eerder as voordele. 

“God was die Woord"

Die gedagtes van God is God se gedagtes. Aspekte van God is God. Die Woord is 'n goddelike ding (nie Persoon nie). In 'n soortgelyke sin is die Gees (asem) van God God (synde Sy beheersende invloed). 

'Dit het alles gebeur en dit was nie een nie.'

Alle dinge ontstaan ​​deur God logos (plan). Dit sluit die diere en die eerste mens, Adam, in. Behalwe God se bedoelings, kom niks tot stand nie. Alles is gemaak deur God se redenasie en voornemens.

'Wat die lewe daarin veroorsaak het, was en die lewe was die lig van mense' 

Die meeste Engelse vertalings het 'n foutiewe sinstruktuur om woorde in vers 3 in te sluit wat eintlik deel van vers 4 moet wees. Vers 3 moet eerder eindig met 'was made not one' en vers 4 moet 'what is made' bevat. Gewilde Engelse vertalings volg die latere Bisantynse leestekens en nie die vroeëre Alexandriese leestekens wat in die Critical Greek Text vertoon word nie (NA-28). 'N Voorbeeld van 'n Engelse vertaling wat wel die Alexandriese leestekens van die vroegste Griekse manuskripte gebruik, is die Omvattende Nuwe Testament (COM).

Die laaste twee woorde in vers 3 (ὃ γέγονεν) behoort eintlik deel te wees van vers 4. Bevooroordeelde vertalers gebruik die latere Bisantynse leestekens om die feit te verduister dat die lewe wat "die lig van mense" 'n produk is van die logos en is nie die logos self. Vers 4 lees behoorlik "Wat word veroorsaak (word) daarin (logos) was lewe en hierdie lewe was die lig van mense. ” In dieselfde sin dat alle dinge deur die logos (plan), "die lewe wat die lig van die mense was" (Jesus) het ook tot stand gekom deur die logos van God.

“En die Woord – vlees – dit is gemaak om te wees”

Ons weet uit Johannes 1: 3 dat alle dinge deur die logos en afgesien van die logos (plan) van God, kom niks tot stand nie (was veroorsaak). Die Griekse ginomai (γίνομαι) wat beteken "veroorsaak" is dieselfde Griekse woord vir veroorsaak in Johannes 1:3-4, "Dit alles is gemaak, en buiten dit is dit nie gemaak nie. .” Jesus is 'n produk van die logo's (plan) soos alles anders is wat tot stand gekom het. Alle dinge, insluitend Christus, is gemaak om te word (gemaak) deur die Logos van God. 

Die logos vleesgemaak word, is God wat Jesus volgens sy Woord tot bestaan ​​spreek. Omdat Jesus aan die voorpunt van God se plan is om verlossing na die wêreld te bring, is Jesus nou verbind met God se wysheid en kan hy die Logos van God (Openb 19:13). Dit is in die sin dat die getuienis van Jesus die gees van profesie is (Openb. 19:10). God se meesterplan om die mensdom te red sentreer rondom sy Messias (gesalfde). Ons verstaan ​​dat bedoelings en voornemens van God in Christus Jesus verwesenlik word. Alhoewel Jesus van die begin af nie as 'n persoonlike wese bestaan ​​het nie, het God se plan om die wêreld deur hom te red, van die begin af bestaan. Die veelvuldige wysheid van God, die plan van verborgenheid wat eeue lank in God verborge is, is die ewige doel wat in Christus Jesus verwesenlik word (Ef 3: 9-11)

Die betekenis van voordele in Johannes 1: 1 - “en die Woord was by (voor) God”

Die Griekse woord wat in Johannes 1: 1b dikwels met "met" vertaal word, is voordele (πρὸς). Pros beteken letterlik "na". 'N Meer letterlike vertaling van Johannes 1: 1b is dus "die Woord was tot die God". 

Die diagram toon Griekse voorsetsels, insluitend Pros "Na." Soos u uit die diagram kan sien, kan dit ook verstaan ​​word as 'kyk' (iets wat na iets anders is). Om te sê dat die logo's (gesproke wysheid) voor God was, is om te sê dat dit in die lig van God was. Dit wil sê, dit kan verstaan ​​word dat die gedagtes van God voorop was in God se bewustheid (in die sin was dit by God). 

'Teenoor' kan die God ook 'volgens God' of 'met betrekking tot God' impliseer as 'n aspek van God wat betrekking het op God se wysheid, voornemens, plan, doel, redenasie, logika, ens.

vertaling voordele as "met" gee 'n vooroordeel om die leser daaraan te laat dink as 'n persoon met 'n ander persoon. Pros kan 'met' beteken in die sin dat 'n persoon se gedagtes by hulle is, maar nie 'n persoon met 'n ander persoon nie. Nog 'n Griekse woord meta (μετὰ) beteken "met" in die sin dat 'n persoon by 'n ander persoon is, byvoorbeeld 1 Johannes 1: 3, "... ons gemeenskap is inderdaad met (meta) die Vader en met (meta) sy Seun Jesus Christus." As John die logos om 'n persoon by God te wees, sou hy die woord gebruik het doelwit.

Verduidelik Johannes 1: 1-3 met 1 Johannes 1: 1-3

Die proloog tot 1 Johannes, geskryf deur dieselfde outeur, bied 'n paar interessante leidrade om die proloog van Johannes te verduidelik. Hier ondersoek ons ​​die Grieks en gee 'n letterlike en interpretatiewe vertaling van 1 Johannes 1: 1-3, gevolg deur belangrike opmerkings.

1 Johannes 1: 1-3 (NA28)

 1 Ὃ ἦν ἀπʼ ἀρχῆς, ἀκηἀκαμεν, ἑωρἑωαμεν ταῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ἐθεασάμεθα καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν περὶ τοῦ λόγου τῆς ζωῆς -

 2 καὶ ἡ ζωὴ ἐφανερώθη, καὶ ἑωράκαμεν καὶ μαρτυροῦμεν καὶ ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον ἥτις ἦν πρὸς τὸν πατέρα καὶ ἐφανερώθη ἡμῖν -

 3 ὃ ἑωράκαμεν καὶ ἀκηκόαμεν, ἀπαγγέλλομεν oκαὶ ὑμῖν, ἵνα καὶ ὑμεῖς κοινωνίαν ἔχητε μεθ'Ἡμῶν. καὶ ἡ κοινωνία δὲ ἡ ἡμετέρα μετὰ τοῦ πατρὸς καὶ μετὰ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Letterlike weergawe en vertolkende vertalings

Beide letterlike en interpretatiewe vertalings word hieronder vir 1 Johannes 1:1-3 verskaf. Die letterlike vertaling is gebaseer op 'n volledige interlineêre tabel wat hier beskikbaar is: 1 Johannes 1:1-3 Interlineêr

1 Johannes 1: 1-3, letterlike vertaling

1 Wat was van die eerste,

wat ons gehoor het,

wat ons gesien het,

dat in die lig van ons,

wat ons waargeneem het,

daardie hande van ons wat ons aangeraak het,

ten opsigte van die woord van die lewe

2 en die lewe is geopenbaar,

en ons het gesien,

en ons het getuig,

en ons verklaar aan u,

die ewige lewe,

wat na die Vader was,

en aan ons geopenbaar is.

3 Wat ons gesien het,

en wat ons verklaar,

en aan jou sodat jy ook,

deelname wat u kan hê met ons

en die deelname met die pa,

en met die Seun van hom,

van Jesus gesalf.

1 Johannes 1: 1-3 Interpretatiewe vertaling

1 Dit wat van die begin af was,

wat ons gehoor het,

wat ons gesien het,

wat voor ons oë was,

wat ons waargeneem het,

die owerhede wat ons teëgekom het,

ten opsigte van die plan van die lewe

2 en die lewe is geopenbaar,

en ons het gesien,

en ons het getuig,

en ons verklaar aan u,

die ewige lewe,

wat in die lig van die Vader was,

en aan ons geopenbaar is.

3 Wat ons gesien het,

en wat ons verklaar,

ook aan jou sodat jy,

 deelname kan hê met ons

en die deelname met die pa,

en met sy seun,

Jesus Messias.

Waarnemings uit 1 Johannes 1: 1-3

Dit is die belangrikste waarnemings met betrekking tot die proloog van 1 Johannes om die implikasies van die proloog van Johannes te verduidelik.

"Die woord van die lewe"

In vers 1 is die Griekse woord logos ("die logos van die lewe ”). Die logos (gesproke wysheid, redenasie, plan, doel, voornemens, gedagtes, ens.) van God hou verband met die lewe (God het bedoel dat ons van die begin af aan die saligheid sou deelneem). 

“Die lewe is geopenbaar”

Dit aan die begin van verse 2 is 'n parallel met Johannes 1: 4 "Hoe het dit geword en die lewe was die lig vir mense." Dit wil sê, die lewe (wat Jesus is) is 'n produk van die logo's, die logo's self is God se gesproke wysheid, rede, bedoelings en gedagtes wat op God betrekking het. 

"Die ewige lewe wat na die Vader was en aan ons geopenbaar is"

Die logo's is ook voordele die Vader in Johannes 1: 1. Aangesien die ewige lewe nie 'n persoon is nie, maar eerder 'n konsep, kan ons dit in 'n soortgelyke sin sien logos is 'n konsep wat betrekking het op die gedagtes van God wat direk in die bewustheid van God was (teenoor God, maar vir ons verborge). Die ewige lewe is sinoniem met die Logos (gesproke rede) omdat dit van die begin af deel was van God se plan voordele (met die oog op) die Vader van die begin af. 

"Met die vader en met die Seun van hom"

Die drie voorkoms van 'met' in vers 3 kom van die Griekse woord meta (Nie voordele). As 'n persoon beskryf word as 'n ander, is dit meer gepas om te gebruik meta eerder as voordele. Dit is die rede waarom meta word nie in Johannes 1: 1 gebruik nie, omdat die logo's (gesproke wysheid) nie 'n voorafbestaande persoon is nie. 

Logos in verwysing na God en die skepping

Die logos is 'n aspek van God wat betrekking het op God se voornemens (wysheid). Alle dinge ontstaan ​​deur God logos (gesproke wysheid). Dit is hoe die oorspronklike skepping (eerste Adam) gemaak is en so is Jesus Christus (die laaste Adam) gemaak. 

Gevolgtrekking

Moderne Engelse vertalings word vertaal met 'n trinitariese vooroordeel om te veronderstel dat die logos is die pre-vleesgeworde Christus eerder as 'n aspek van God met betrekking tot sy wysheid en bedoelings. Hulle mislei die leser terwyl hulle ook verduister wat Logos beteken eintlik met verwysing na God se ewige wysheid. Jesus is eintlik 'n produk van die Logos (Gesproke wysheid) van God, net soos alles wat deur God se voornemens tot stand gekom het. Die logos vlees geword het, is God wat Jesus tot stand laat kom volgens sy gesproke wysheid. Jesus is aan die voorpunt van God se plan om verlossing aan die wêreld te bring. God se meesterplan om die mensdom te red sentreer rondom sy Messias (gesalfde). Ons verstaan ​​dat bedoelings en voornemens van God in Christus Jesus verwesenlik word. Die veelvuldige wysheid van God, die plan van verborgenheid wat eeue lank in God verborge is, is die ewige doel wat in Christus Jesus verwesenlik word (Ef 3: 9-11)

TD Jakes beskrywing van die logos (hy kry dit)