KJV is korrup
KJV is korrup

KJV is korrup

Wat is die King James -weergawe?

Die King James Version (KJV), oorspronklik bekend as die Authorized Version, is 'n Engelse vertaling van die Christelike Bybel vir die Church of England wat in 1611 voltooi is onder die borgskap van koning James van Engeland, Ierland en Skotland.[1] In Januarie 1604 belê King James 'n konferensie om die grondslag te lê vir 'n nuwe vertaling in reaksie op die gebruik van die Geneefse Bybel deur die Puriteine[2], 'n faksie van hervormers van die Church of England.[3] Die vertalers het instruksies gegee om die Puriteinse invloed op hierdie nuwe vertaling te beperk. Die vertalers mag nie randnotas byvoeg soos die Geneefse Bybel gehad het nie.[4] King James noem twee gedeeltes in Genève, waar hy die kantnote aanstootlik vind vir die beginsels van goddelik geordende koninklike oppergesag.[5]

Engelse Bybels voor KJV

William Tyndale vertaal die Nuwe Testament en publiseer die eerste gedrukte Bybel in 1525 in Engels.[6] Tyndale het daarna sy Nuwe Testament (gepubliseer in 1534) hersien met inagneming van die bevordering van Bybelwetenskap.[7] Tyndale het ook baie van die Ou Testament vertaal. Hy is tereggestel op aanklag van dwaalleer omdat hy die Bybel in die algemene taal vertaal en gepubliseer het. Tyndale se werk en literêre styl het sy vertaling die uiteindelike basis gemaak vir alle daaropvolgende weergawes in vroegmoderne Engels.[8] In 1539 het Tyndale se Nuwe Testament en sy onvolledige werk oor die Ou Testament die basis vir die Groot Bybel geword. Die Groot Bybel was die eerste 'gemagtigde weergawe' wat die Engelse Kerk tydens die bewind van koning Henry VIII uitgereik het.[9] Toe die Engelse Bybels later weer verbied is, vlug hervormers uit die land en vestig hulle 'n Engelssprekende kolonie in Genève, Switserland.[10] Hierdie uitgewekenes het 'n vertaling onderneem wat as die Genève -Bybel bekend geword het.[11] Die Geneva Bible, wat oorspronklik in 1560 gepubliseer is, was 'n hersiening van Tyndale se Bybel en die Groot Bybel en was ook gebaseer op die oorspronklike tale.[12]

Nadat Elizabeth I in 1558 die troon ingeneem het, het die monargie en die Kerk van Engeland probleme met die Groot Bybel en die Geneefse Bybel gehad, veral omdat die Geneefse Bybel nie 'in ooreenstemming was met die ekklesiologie nie en die biskoplike struktuur van die Church of England weerspieël. en sy oortuigings oor 'n geordende geestelikes ".[13] In 1568 het die Kerk van Engeland gereageer met die Bishops' Bible, 'n hersiening van die Groot Bybel in die lig van die Genève-weergawe.[14] Al die amptelike Bybel van die Church of England, die Bishops 'Bible, het die Genève -vertaling as die gewildste Engelse Bybel van die eeue nie verplaas nie.[15]

Genève -Bybel - die belangrikste mededinger en motivering vir die KJV

Die Geneefse Bybel het die King James -weergawe met 51 jaar verloop. [16] Dit was die mees geleesde en invloedrykste Engelse Bybel van die 16de en 17de eeu en is van 1560 tot 1644 in meer as 150 verskillende drukstukke gepubliseer.[17] As 'n produk van die beste Protestantse geleerdes van sy tyd, het dit die keuse geword van baie van die grootste skrywers, denkers en historiese figure van die tyd. Die Geneefse Bybel was die primêre Bybel van die Engelse Protestantisme uit die 16de eeu en is deur William Shakespeare gebruik, [18] Oliver Cromwell, John Knox, John Donne en John Bunyan, skrywer van The Pilgrim's Progress (1678).[19] Die Pelgrims het die Geneefse Bybel saam met hulle op die Mayflower na Plymouth in 1620 gebring.[20] Die godsdienstige geskrifte en preke wat deur die lede van die kolonie in Plymouth gepubliseer is, dui daarop dat die Geneefse Bybel uitsluitlik deur hulle gebruik is.[21] William Bradford noem dit in sy boek van Plymouth Plantation.[22] Die Geneefse Bybel was die Bybel wat Puriteine ​​liefgehad het, nie die gemagtigde weergawe van King James nie.[23] Die gewildheid van die Geneefse Bybel was die grootste, oral waar 'n sterk protestantisme geheers het en was die destydse voorkeur van die Puriteinse geestelikes in Engeland, Skotland en Amerika.[24]

Die Geneefse Bybel was 'n noemenswaardige ontwikkeling van vorige Bybels. Dit was die eerste Bybel wat hoofstukke en genommerde verse gebruik het. Die hoofrede waarom dit die gewildste weergawe van sy tyd geword het, is die meer as 300,000 XNUMX randnotas wat ingesluit is om die Skrif vir die gewone mense te verduidelik en te interpreteer. Dit is hierdie studienotas wat as 'n bedreiging vir die monargie beskou is.[25] Omdat die Geneva-Bybel die voorkeurbybel van Anglikaanse en Puriteinse Protestante was, het koning James I daarteen gekant en sy sienings by die Hampton Court-konferensie van 1604 uitgespreek en gesê: ""Ek dink dat van almal, dié van Genève is die ergste."[26] Hy het sterk gevoel baie van die aantekeninge was "baie gedeeltelik, onwaar, opruiend, en geniet te veel van gevaarlike en verraderlike verwaande ..." Na alle waarskynlikheid het hy die Genève se interpretasies van Bybelse gedeeltes as anti-klerikale "republikanisme" gesien, wat kan impliseer kerkhiërargie was onnodig. Skrifgedeeltes wat na monarge as tiranne verwys het, is as besonder opruiend beskou. [27] Daar is gevrees dat diegene wat sulke dinge lees, die behoefte aan 'n koning as hoof van die kerk sou bevraagteken en as sulke aantekeninge in druk sou wees, sou lesers hierdie interpretasies korrek en vas sou glo, wat dit moeiliker maak om sy onderdane se gedagtes te verander. [28]  James het te doen gehad met soortgelyke kwessies met die Protestantse leiers terug in Skotland, en hy wou nie dieselfde kontroversies in Engeland hê nie. 

Die Geneefse Bybel was 'n politieke bedreiging vir sy koninkryk en dus het King James die nuwe Bybelvertaling wat tot sy bevrediging sou wees, eers bekend as die Authorized Version opdrag gegee en gecharter, eers bekend as die Authorized Version - gemagtig om in kerke gelees te word. Instruksies het verskeie vereistes ingesluit wat die nuwe vertaling aan sy luisteraars en lesers bekend gehou het. Die teks van die Bishops' Bible sou as die primêre gids vir die vertalers dien, en die bekende eiename van Bybelse karakters sou almal behoue ​​bly. As die Bishops' Bible in enige situasie as problematies geag word, is die vertalers toegelaat om ander vertalings van 'n vooraf-goedgekeurde lys te raadpleeg, insluitend die Tyndale Bible, die Coverdale Bible, Matthew's Bible, die Great Bible en die Geneva Bible.[29] In plaas van 'n oorspronklike geïnspireerde werk te wees, was die KJV 'n minimale hersiening met die primêre motivering om die waarheid te onderdruk deur verskillende gedeeltes weer te gee op 'n manier wat gunstig was vir die gevestigde monargie en godsdienstige orde van die tyd. In skrille kontras het John Adams, die tweede president van die Verenigde State, geskryf: “Laat Genève nie vergeet of geminag word nie. Godsdiensvryheid het dit die meeste respek. ”[30]

Invloed van Latyn en die Katolieke Rheims Nuwe Testament

Die Authorized Version vertoon meer Latynse invloed as vorige Engelse weergawes. [31] Verskeie van die vertalers het erken dat hulle gemakliker was om in Latyn te skryf as in Engels met akademiese stilistiese voorkeure en die verbod op verduidelikende aantekeninge het ook bygedra tot die vertroue op Latyn.[32] Dit is omdat die Geneefse Bybel 'n algemene Engelse woord kan gebruik en die besondere betekenis daarvan in 'n kantnoot kan beskryf, terwyl die leser van die KJV nie baat by notas nie en die vertaling self meer tegniese terme uit verengelsde Latyn vereis. Ondanks die instruksies om die Biskoppe se Bybel as basisteks te gebruik, word die Nuwe Testament van die KJV veral beïnvloed deur die Katolieke Rheims Nuwe Testament, waarvan die vertalers ook gepoog het om Engelse ekwivalente vir Latynse terminologie te vind.[33] Vir die Nuwe-Testamentiese bronteks het die KJV-vertalers hoofsaaklik die 1598 en 1588/89 Griekse uitgawes van Theodore Beza gebruik, wat ook Latynse tekste saam met die Griekse aangebied het. [34] . Die vertalers het ook alle besprekings onder mekaar in Latyn gevoer. 

Daar is ongeveer 190 lesings waar die vertalers van die Authorized Version afwyk van die Griekse teks van Beza om die bewoording van die Biskop se Bybel en ander vroeëre Engelse vertalings te handhaaf.[35] Ander lesings is herlei na die vroeëre 1550 Griekse Textus Receptus van Stephanus, ooreenstemmende Griekse lesings in die uitgawes van Erasmus, of die Complutensian Poliglot. Alhoewel ten minste 80% van die KJV Nuwe Testament teks onveranderd is van Tyndale se vertaling, leen die KJV aansienlik van die Latynse Vulgaat en die Katolieke Rheims Nuwe Testament. [36]  Die KJV bevat lesings uit 'n wye verskeidenheid van 16de eeuse Griekse manuskripte en vertoon ook 'n paar dosyn lesings wat in geen gedrukte Griekse teks was nie. In hierdie gevalle kom die Engels van die KJV direk van die Latynse Vulgaat af.[37] Aangesien die KJV vermoedelik uit oorspronklike tale vertaal is, kan dit vir sommige mense kommerwekkend wees dat talle woorde en frases in die KJV uit die Latynse Vulgaat kom en nie uit 'n Griekse manuskrip nie.

Die KJV as goddelike inspirasie

Dit is voorgestel deur sommige van diegene wat slegs vir KJV pleit, dat die besluite om Latynse eerder as Griekse bronne te gebruik, goddelik geïnspireer is.[38] Sommige gaan so ver om te sê dat die AV/KJV 'n 'nuwe openbaring', of 'gevorderde openbaring' van God is.[39] ’n Algemene argument is dat as God waarheid verskaf deur skriftuurlike openbaring, God ook moet verseker dat sy openbaring behoue ​​en onbedorwe oorgedra word. Hulle dogma van voorsienigheid bewaarde oordrag gee aan hulle die vermoede dat Textus Receptus die naaste teks aan die Griekse handtekeninge moet wees.[40] Dit is in stryd met die moderne tekstuurkritiek wat bewys het dat die tekste tydens eeue se oordrag beskadig is. Tekstuele kritiek het ons 'n sistematiese benadering gegee om te evalueer wat waarskynlik die oorspronklike lesing is, sowel as 'n herstelde kritiese teks as 'n kritiese apparaat vir die identifisering van beduidende variante.[41]

Alhoewel sommige slegs King James-mense dink dat die KJV-vertalers goddelik geïnspireer is, het die vertalers self nie. Hulle het geskryf: “Die oorspronklike daarvan is uit die hemel, nie van die aarde nie; die skrywer is God, nie mens nie; die skrywer die Heilige Gees, nie die verstand van die apostels of profete nie.”[42] Later het hulle geskryf dat “alle waarheid deur die oorspronklike tale, die Hebreeus en Grieks, beproef moet word”. Die King James -vertalers het dus geglo dat die gesag van die Skrif in die oorspronklike manuskripte van die oorspronklike tale was.

Die KJV-vertalers het ook uitgespreek dat ander Engelse Bybels geïnspireer is, selfs die swakste vertalings. Hulle het geskryf, "Nee, ons bevestig en verklaar dat die gemeenste (slegste) vertaling van die Bybel in Engels die Woord van God is." Dit dui daarop dat hulle geglo het dat elke vertaling deur God geïnspireer is, maak nie saak hoe minderwaardig die vertaling is nie. Hulle het ook geglo dit was die missie van die vertaler om die taal voortdurend by te werk, nie omdat God se Woord verouderd is nie, maar omdat Engels verander. Daarom het die King James-vertalers dadelik begin om veranderinge vir die 1611-uitgawe aan te bring en met nog een in 1613 en nog een in 1629 uitgekom. Die KJV-vertalers het geskryf: “Ons het nooit van die begin af gedink dat ons 'n nuwe vertaling moet maak nie... maar om goeies beter te maak of uit baie goeies, een vernaamste goeie.” Dit impliseer dat hulle vorige vertalings as goed beskou het, insluitend dié van William Tyndale, Coverdale en ander. Die vertalers het hulself as onvolmaak beskou en gesê: "Ons het ook nie geminag om dit wat ons gedoen het te hersien nie." Hulle het ook voorgestaan ​​om 'n verskeidenheid vertalings te gebruik wat sê: "Verskeidenheid vertalings is winsgewend vir die uitvind van die sin van die Skrif."[43]

Interpretatiewe vooroordeel en stilistiese variasie in die KJV

In teenstelling met die Geneva-bybel wat meer konsekwent is om dieselfde woord in die algemene Engelse ekwivalent weer te gee, het die King James-vertalers verskeie Engelse woorde gebruik, afhangende van hul interpretasie van die kontekstuele betekenis. Die vertalers het in die voorwoord gesê dat hulle stilistiese variasie gebruik het, deur verskeie Engelse woorde of verbale vorme te vind op plekke waar die oorspronklike taal herhaling gebruik. In die praktyk het hulle ook die teenoorgestelde gedoen soos om die enkele Engelse woord "prins" te gebruik as die vertaling van 14 verskillende Hebreeuse woorde.[44] Maar in gevalle waar hulle dieselfde Engels vir dieselfde woord in die oorspronklike taal moes gebruik het, het hulle dit nie gedoen nie. As hulle 'n groter verskeidenheid Engelse ekwivalente moes gebruik het wat ooreenstem met verskeie woorde in die oorspronklike taal, het hulle dit ook nie gedoen nie.  

Insluiting van die Apokriewe

Die Apokriewe is nie -kanoniese boeke wat in die oorspronklike King James Bible uit 1611 gepubliseer is en 274 jaar lank deel was van die KJV totdat dit in 1885 nC verwyder is[45] Baie van hierdie boeke word deur sommige, insluitend die Katolieke kerk, deuterokanoniese boeke genoem. Daar word aangevoer dat die Apokriewe nooit ingesluit moes gewees het sedert Protestante dit as die Skrif verwerp nie. Die insluiting van die Apokriewe is 'n aanduiding dat KJV's as God-geïnspireerd bevraagteken moet word. Byvoorbeeld, Tobit 6: 5-8 verwys na magie en is nie in ooreenstemming met die res van die Bybel nie. 2 Makkabeeërs 12:45 leer die vagevuur. Alhoewel die Geneefse Bybel uit 1560 die Apokriewe bevat, was dit geskei van die res van die Skrif en bevat dit byna geen randnotas nie. Baie latere uitgawes van die Geneefse Bybel bevat nie die Apokriewe nie.[46]

KJV nie 'n onmiddellike sukses nie

Aanvanklik het die King James Version nie goed verkoop toe dit met die Geneefse Bybel meeding nie. Die eerste en vroeë uitgawes van die King James -Bybel uit 1611 het nie aantekeninge nie, anders as byna alle uitgawes van die Genève -Bybel tot op daardie tydstip.[47] Die KJV was goedkoper om te druk omdat dit nie die uitgebreide notas gehad het wat die Genève gehad het nie. Die vroeë groei van KJV in Engeland is verder vergemaklik deur markmanipulasie, terwyl Geneva Bybels slegs met 'n groot tarief na Engeland ingevoer kon word terwyl die KJV gemagtig was om teen lae koste in Engeland gedruk te word.[48] King James het ook die stap geneem om die druk van nuwe uitgawes van die Geneefse Bybel te verbied.[49]

Alhoewel dit in 1611 gepubliseer is, was dit eers in 1661 dat die gemagtigde weergawe die Bishops Bible vervang het vir lesse in die Book of Common Prayer. Dit het nooit die Bishops Bible in die Psalter ('n deel van die boek Psalms vir liturgiese gebruik) vervang nie. Soos die KJV in gewildheid toegeneem het, het daar sommige onder geleerdes, geestelikes en die gewone mense oorgebly, wat steeds die Geneva-Bybel gebruik het en gekla het dat die betekenis van die Skrif nie goed begryp kon word sonder die aantekeninge van die Geneva-Bybel nie.[50] Die Geneefse notas is eintlik selfs in 1715 in 'n paar uitgawes van die King James -weergawe opgeneem.[51] Oliver Cromwell, het die Geneefse Bybel verkies toe hy in 1643 'The Soldier's Pocket Bible' aan sy troepe uitgereik het – 'n pamflet van 16 bladsye wat uit uittreksels uit die Geneva Bybel bestaan ​​het. Eers in 1769, toe 'n groot hersiening van die KJV vrygestel is met hersiene spelling en leestekens, het wydverspreide publieke persepsie verander tot die punt dat die KJV (Geautoriseerde Weergawe) as 'n meesterstuk van die Engelse taal erken word.[52]

Samevattende vergelyking met die Geneefse Bybel

Die volgende tabel wat die KJV vergelyk met die Geneefse bybel, illustreer waarom die KJV nie so hoog geag moet word nie.

Genève Bybel van 1599

King James weergawe van 1611

Geïnspireer deur die Protestantse Hervorming

Spruit uit motiverings teen-reformasie

Begunstig deur die gewone mense, puriteine, hervormers en die Amerikaanse koloniste

Begunstig deur die Engelse monargie en geestelikes

Bybel van diegene wat godsdiensvryheid soek

Bybel van diegene wat godsdienstige outoritarisme soek

Bybel van verligte skrywers, waaronder Shakespeare, William Bradford, John Milton en John Bunyan

Bybel van 17th eeu Anglikaanse geestelikes

Algemene Engels gebruik

Gebruik Anglicized Latin

Teks is minimaal interpretatief (Griekse woorde word meer konsekwent vertaal met die algemene Engelse ekwivalent)

Die toets is baie interpretatief (verskillende Engelse woorde word op verskillende plekke vir dieselfde Griekse woord gebruik)

Uitgebreide voetnote

Minimale voetnote

Het daarin geslaag omdat dit deur die mense geliefd was

Suksesvol as gevolg van gedwonge aanneming, markmanipulasie en die verbod op die Geneefse Bybel

Tekstuele korrupsie van die KJV

Deur die eeue, terwyl skrifgeleerdes die Nuwe -Testamentiese manuskripte gekopieer en geredigeer het, het addisionele interpolasies in die manuskripte ingesluip en is daar verskillende wysigings gemaak ten gunste van die Christelike ortodoksie.[53] [54] Moderne geleerdes skat die aantal nie-spellingsvariante van Nuwe-Testamentiese manuskripte in die reeks van 200,000 750,000 tot XNUMX XNUMX.[55] [56] [57] Alhoewel die meeste variante onbelangrik is, is 'n beduidende aantal van hulle teologies van betekenis. [58] Ongelukkig beliggaam die KJV 'n hoë mate van tekstuurkorrupsie voor die ontdekking en ontleding van 'n wyer liggaam van vroeë tekstuurgetuies wat oor die laaste paar eeue plaasgevind het.[59]

'N Aantal verse in die King James -weergawe van die Nuwe Testament kom nie in moderne Bybelvertalings voor nie. [60]  Geleerdes beskou hierdie verse wat nou weggelaat is, gewoonlik as verse wat by die Griekse tekste gevoeg is.[61] Die kriterium vir die redaksionele besluit vir die uitsluiting van hierdie gedeeltes was gebaseer op die vraag of die tasbare bewyse aandui dat die gedeelte waarskynlik in die oorspronklike Nuwe-Testamentiese teks was of 'n latere toevoeging was. Dit is in ooreenstemming met die beginsel van kritiese redigering, soos verwoord deur Eerw. Samuel T. Bloomfield, wat in 1832 geskryf het, "Sekerlik, niks twyfelagtigs behoort in 'die seker woord' van 'The Book of Life' toegelaat te word nie." [62]

Die KJV bevat 26 verse en gedeeltes wat nie oorspronklik is nie en dus is weggelaat of tussen hakies in moderne vertalings. Hierdie verse sluit in Matt 17:21, Matt 18:11, Matt 20:16, Matt 23:14, Markus 6:11(b), Markus 7:16, Markus 9:44, Markus 9:46, Markus 11:26 , Markus 15:28, Markus 15:28, Markus 16:9-20, Lukas 4:8(b), Lukas 9:55-56, Lukas 17:36, Lukas 23:17, Johannes 5:3-4, Johannes 7:53-8:11, Handelinge 8:37, Handelinge 9:5-6, Handelinge 13:42, Handelinge 15:34, Handelinge 23:9(b), Handelinge 24:6-8, Handelinge 28:29 , Rom 16:24, en die Komma Johanneum van 1 Johannes 5:7-8.[63] Met betrekking tot die lang einde van Markus (16:9-20), is daar sterk rede om te twyfel dat die woorde deel was van die oorspronklike teks van die Evangelies, soos dit deur 'n noemenswaardige kritikus gestel is, “Volgens die oordeel van die beste kritici is hierdie twee belangrike afdelings toevoegings tot die oorspronklike teks uit die apostoliese tradisie.” [64]

Die KJV vertoon ook ortodokse korrupsie waarin verse verander is ter ondersteuning van die trinitariese teologie. Twaalf voorbeelde van teologies gemotiveerde korrupsie in die KJV sluit in Matteus 24:36, Markus 1: 1, Johannes 6:69, Handelinge 7:59, Handelinge 20:28, Kolossense 2: 2, 1 Timoteus 3:16, Hebreërs 2:16 , Judas 1:25, 1 Johannes 5: 7-8, Openbaring 1: 8 en Openbaring 1: 10-11.[65]

Die bron Nuwe-Testamentiese Griekse tekste wat gebruik is om die KJV te vervaardig, was hoofsaaklik afhanklik van manuskripte van die laat Bisantynse tekstipe.[66] Met die meer onlangse identifisering van veel vroeëre manuskripte, beskou moderne teksgeleerdes die bewyse van manuskripte wat aan die Alexandriese familie behoort, as vroeëre getuies van die oorspronklike teks.[67] 

Erasmus en Comma Johanneum

Die 16de eeuse Griekse teks Novum Instrumentum omne saamgestel deur Desiderius Erasmus, later bekend as die Textus Receptus, was 'n groot invloed op die King James Version. [68] [69] Erasmus was 'n Katolieke priester en het, anders as Luther en Calvyn, nooit die Rooms -Katolieke kerk verlaat nie.[70] Sy derde uitgawe van 1522 was gebaseer op minder as 'n dosyn Griekse manuskripte uit die 12de tot 16de eeu.[71] In sommige gevalle het Erasmus Latynse Vulgaat-lesings in sy Griekse teks ingebring hoewel sy Griekse brontekste dit nie bevat het nie. Erasmus, sowel as ander saamgestelde Griekse tekste wat met die Textus Receptus geassosieer word, het die kumulatiewe effek van skrifveranderings oor ten minste 'n millennium vertoon en het wyd gewissel met die vroegste manuskripte wat binne die eerste vyf eeue na Christus gedateer is.[72] [73]

Erasmus het onder skoot gekom dat die eerste en tweede uitgawes van sy 16de eeuse Griekse teks deel van 1 Johannes 5:7-8 ontbreek (Komma Johanneum), wat gebruik word om die Trinitariese dogma te ondersteun, terwyl verskeie Latynse manuskripte dit gehad het. Toe hy hieroor uitgevra is, het hy gesê dat hy dit in geen Griekse manuskripte gevind het nie en in 'n antwoord aan ander teenstanders verder gesê dat dit nie 'n geval van weglating was nie, maar bloot 'n nie-toevoeging (sonder om iets by te voeg wat nie hoort nie ). Hy het getoon dat selfs sommige Latynse manuskripte dit nie bevat nie.[74] [75] In die derde uitgawe van 1522 is die Comma Johanneum egter by sy Griekse teks gevoeg.[76] Erasmus het die Comma Johanneum ingesluit, omdat hy gebonde gevoel het deur 'n belofte om dit in te sluit as 'n manuskrip gevind word wat dit bevat. Nadat 'n enkele 16de-eeuse Griekse manuskrip (Codex Montfortianus) gevind is wat dit bevat, het hy besluit om dit by te voeg hoewel hy twyfel uitgespreek het oor die egtheid van die gedeelte.[77] [78]

Verkeerde vertalings in die gemagtigde weergawe van 1611

Die KJV-vertalers het nie net staatgemaak op bronmanuskripte wat toe nie toeganklik was vir die vroeë 17de-eeuse Bybelwetenskap nie,[79]  daar is ook baie verskille in die Ou Testament in vergelyking met moderne vertalings. Hierdie verskille is die gevolg van 'n onakkurate begrip van ou Hebreeuse woordeskat en grammatika deur die vertalers. 'N Voorbeeld is dat dit in moderne vertalings duidelik is dat Job 28: 1-11 mynbedrywighede beskryf, terwyl dit nie duidelik in die KJV blyk nie.[80] Die King James -weergawe bevat inderdaad talle verkeerde vertalings; veral in die Ou Testament, waar die kennis van Hebreeus en verwante tale destyds onseker was.[81] 'N Fout wat gereeld aangehaal word, is in die Hebreeus van Job en Deuteronomium, waar die Hebreeuse woord wilde os beteken (waarskynlik oerosse) word in die KJV vertaal as buffel (Num 23:22; 24: 8; Deut 33:17; Job 39: 9,10; Psa 22:21; 29: 6; 92:10; Jes 34: 7); volg die Vulgaat eenhoring en verskeie Middeleeuse rabbynse kommentators. Slegs op een plek het die vertalers van die KJV kennis geneem van die alternatiewe weergawe, “renosters” in die kantlyn in Jesaja 34: 7.[82]

By verskeie geleenthede word 'n Hebreeuse beskrywende frase verkeerdelik geïnterpreteer as 'n eienaam (of omgekeerd); soos in 2 Samuel 1:18, waar 'die Boek van Jasher' behoorlik nie verwys na 'n werk van 'n outeur met die naam nie, maar 'die boek van die opregtes' moet wees (wat as 'n alternatiewe voorstelling in 'n kantlyn aan die KJV -teks).[83]

In Jeremia 49: 1 lees die 1611 KJV "waarom erf hulle hulle dan God?" Dit is 'n fout wat moet lees Gad en word in moderne vertalings reggestel.[84] Nog 'n blatante fout, wat deur vertalers van die King James Version gemaak is, word gevind in Handelinge 12: 4, waar die woord Paasfees gebruik word. In die oorspronklike Grieks is hierdie woord Pasche en verwys na Pasga, nie Paasfees nie. Pasga is 'n Bybelse fees wat in Eksodus 12:11, Levitikus 23:5, Matteus 26:2, Matteus 26:17 en elders in die Skrif genoem word. In die Nuwe Testament van die KJV word die Griekse woord vir Pasga gewoonlik korrek vertaal as “Pasga”, behalwe in Handelinge 12:4, waar dit verkeerdelik Paasfees weergegee word.

KJV vs Aramees Peshitta

George Lamsa het in die vertaling van die Bybel uit die Siriese (Aramees) Peshitta talle foute in die King James -weergawe geïdentifiseer wat verband hou met die verkeerde identifisering van Hebreeuse woorde.[85] Daar bestaan ​​grammatikale probleme, veral in 'n taal soos Hebreeus en Aramees ('n susterstaal vir Hebreeus wat deur Jesus gepraat word), waar 'n enkele punt bo of onder 'n letter die betekenis van 'n woord radikaal verander. Die reëls in 'n manuskrip kan oorvol wees weens 'n gebrek aan ruimte, en 'n punt bo een letter kan lees asof dit onder 'n letter in die vorige reël geplaas is. 'N Voorbeeld is dat die enigste verskil in die woorde geleerde man en dom man 'n kolletjie is, oor of onder die woord. Daarbenewens lyk sommige letters na mekaar. Sommige van die belangrikste verkeerde vertalings was die gevolg van die verwarring van letters en woorde.

Die volgende gevalle toon die ooreenkoms tussen woorde en letters aan en hoe sommige van die verkeerde vertalings van een taal na 'n ander oorgedra is. Sommige glo dat die ou Hebreeuse teks verlore gegaan het, en die Peshitta is die enigste teks waardeur ons die ou Bybelteks kan vasstel.

Deuteronomium 27: 16

Peshitta: Vervloek is hy wat sy vader of sy moeder beledig ...

KJV: Vervloek is hy wat stel lig deur sy pa of sy ma ...

 

Deuteronomium 32: 33

Peshitta: Hulle gif is die gif van jakkalse, en die wrede gif van aspe.

KJV: Hulle wyn is die gif van jakkalse en die wrede gif van aspe.

2 Samuel 4: 6

Peshitta: En kyk, hulle kom in die middel van die huis; toe vat die seuns van die goddeloosheid en hom in sy buik geslaan ...

KJV: En hulle kom in die middel van die huis. asof hulle sou koring gaan haal het; en hulle slaan hom onder die vyfde rib ...

Job 19: 18

Peshitta: Ja, selfs die goddelose verag my; as ek opstaan, praat hulle teen my.
KJV
: Ja, jong kinders het my geminag; Ek het opgestaan, en hulle het teen my gespreek.

 

Job 29: 18

Peshitta: Toe sê ek: Ek sal reguit word soos 'n riet. Ek sal die armes red en my dae vermeerder soos die sand van die see.

KJV: Toe sê ek: Ek sal sterf in my nes, en ek sal my dae vermeerder soos die sand

 

Psalm 144: 7,11

Peshitta: Steek u hand uit van bo; verlos my uit groot waters, uit die hand van die goddelose.. Verlos my uit die hand van die goddelose, wie se monde ydel spreek, en hulle regterhand 'n regterhand van valsheid is.

KJV: stuur u hand van bo af; bevry my en verlos my uit die groot waters, uit die hand van vreemde kinders... Raak my vry en verlos my uit die hand van vreemde kinderswie se mond ydel spreek, en hulle regterhand 'n regterhand van leuen is.

 

Prediker 2: 4

Peshitta: Ek het my dienaars vermeerder ...

KJV: Ek het my groot werke gemaak ...

 

Jesaja 10: 27

Peshitta: ... en die juk sal uit jou nek vernietig word vanweë jou krag.

KJV: ... en die juk sal vernietig word vanweë die salwing.

 

Jesaja 29: 15

Peshitta: Wee hulle wat pervers optree om hulle raad vir die Here te verberg; en hulle werke is in die duister, en hulle sê: Wie sien ons? En, wie weet wat ons korrup doen?

KJV: Wee hulle wat soek diep om hulle raad vir die Here te verberg, en hulle werke is in die duister, en hulle sê: Wie sien ons? En wie ken ons?

 

Jeremia 4: 10

Peshitta: Toe het ek gesê: Ek smeek U, Here God, sekerlik Ek het baie bedrieg hierdie volk en Jerusalem; want ek het gesê ...

KJV: Toe sê ek: Ag, Here God! Sekerlik jy het baie bedrieg hierdie volk en Jerusalem en sê ...

 

Ezekiel 32: 5

Peshitta: En Ek sal julle vlees op die berge verstrooi en die valleie met julle vul stof;


KJV
: en Ek sal jou vlees op die berge neerlê en die valleie vul met jou hoogte.

 

Obadja 1:21

Peshitta: en die wat gered is sal opkom na die berg Sion om die berg Esau te oordeel ...

KJV
: En redders sal op die berg Sion klim om die berg Esau te oordeel ...

 

Miga 1: 12

Peshitta: Vir die opstandig inwoner is moeg vir die goeie wag; want daar kom 'n ramp van die Here af na die poort van Jerusalem.

KJV: Vir die inwoner van Maroth het goed op die goeie gewag; maar die onheil het van die Here af gekom tot by die poort van Jerusalem.

 

Habakkuk 3: 4

Peshitta: En sy helderheid was soos die lig; in die Stad wat sy hande vasgestel het, moet hy sy krag stoor.

KJV: En sy helderheid was soos die lig; hy het horings uitgekom van sy hand: en daar was die wegsteek van sy krag.

 

Verkeerde toekenning van Hebreërs aan Paulus

Die KJV -titel van Hebreërs is 'die brief van Paulus die apostel aan die Hebreërs', wat verkeerd is. Alhoewel daar moontlik 'n Pauliniese verbintenis met Hebreërs is, het latere kerktradisie die Pauliniese vereniging as 'n Pauliniese outeur beskou.

Clement van Alexandrië (ongeveer 150–215 nC) het gedink die brief is deur Paulus in Hebreeus geskryf en daarna deur Luke in Grieks vertaal.[86] Origenes (ongeveer 185–253 nC) het gesê dat die gedagtes Pauline is, maar stel voor dat iemand anders kort aantekeninge maak en skryf wat die apostel geleer en gesê het.[87] Origenes het die tradisie oorgedra dat Lukas of Klemens van Rome die skrywer was, maar hy bly vrywillig oor die identiteit van die skrywer. Die meeste geleerdes glo dat Origenes agnosties was oor die skrywer sedert hy geskryf het: "Maar wie die brief geskryf het, dit weet net God."[88] Tertullianus (ongeveer 155–220 nC) stel voor dat Barnabas die outeur was wat aandui dat daar in die vroeë eeue geen neiging was om die brief aan Paulus toe te skryf nie.[89] Die meerderheid Nuwe -Testamentiese geleerdes glo vandag dat Paulus nie Hebreërs geskryf het nie. Sowel Johannes Calvyn as Martin Luther het hierdie oordeel gedeel.[90] Selfs eeue vroeër in die vierde eeu het die kerk van Rome nie geglo dat Paulus Hebreërs geskryf het nie.[91] Die verwerping van die Pauliniese outeurskap van Hebreërs is 'n jarelange posisie in die kerklike tradisie.[92]

Pauliniese outeurskap moet verwerp word op grond van interne bewyse. In Paulus se 13 briewe identifiseer hy homself by die naam, dus maak die afwesigheid van 'n naam in Hebreërs dit twyfelagtig dat Paulus die brief geskryf het.[93] Die boek Hebreërs self dui op 'n ander skrywer as Paulus sedert die styl, behalwe die slotverse (13: 18-25), anders as enige ander wring van Paulus wat oorleef het.[94] Die mees oortuigende argument is die manier waarop die skrywer in Hebreërs 2: 3 na homself verwys, en verklaar dat die evangelie “aan ons” bevestig is deur diegene wat die Here gehoor het dat hulle verlossing aankondig.[95] Paulus het gereeld gesê dat hy 'n apostel van Jesus Christus is en dat die Evangelie direk aan hom bevestig is. Dit sou Paulus dus as die outeur van Hebreërs diskwalifiseer.

Die swak leesbaarheid van die KJV

In vergelyking met moderne vertalings het die KJV 'n baie swak leesbaarheid. Dit gebruik argaïese taal wat moderne lesers sukkel om te verstaan. Omdat die betekenis van verskillende gedeeltes vir moderne lesers dikwels vaag is, word die KJV dikwels bevoordeel deur sektes wat 'n besondere betekenis afdwing en leerstellings uit dubbelsinnige gedeeltes aflei. Elizabethaanse Engels is duister, verwarrend en soms selfs onbegryplik vir Christene. Daar is ten minste 827 woorde en frases in die dae van King James wat hul betekenis verander het of nie meer gebruik word in ons moderne, alledaagse Engelse taal nie (dws ly, vuil lucre, vinnig, gek, was, liefdadigheid, gay klere) .[96] Baie woorde het 'n ander betekenis in moderne gebruik as wat hulle gedoen het toe die King James Version geskryf is. Byvoorbeeld, soos dit in die KJV gebruik word, beteken die woord 'adverteer' 'vertel', 'beweer' beteken 'bewys' en 'gesprek' beteken 'gedrag', 'kommunikeer' beteken 'deel', 'deurneem' beteken ' wees angstig, 'voorkom' beteken 'voorafgaan', 'vleis' is 'n algemene term vir 'kos' en 'anon' en 'deur en deur' vertaal Griekse woorde wat 'onmiddellik' beteken.[97]

Die misbruik van KJV vandag

Die KJV is die 'amptelike' vertaling van die Ortodokse Kerk in Amerika en word liturgies gebruik vir 'n hele generasie Amerikaanse Ortodokse. " Die King James -weergawe is ook een van die weergawes wat gemagtig is om in die dienste van die Episcopal Church en die Anglikaanse nagmaal gebruik te word.[98] Die Kerk van Jesus Christus van die Heiliges van die Laaste Dae gebruik steeds sy eie uitgawe van die gemagtigde weergawe as sy amptelike Engelse Bybel. Aanhangers van die King James Only-beweging bestaan ​​ook grootliks uit lede van evangeliste, fundamentaliste Baptiste-kerke en lede van die konserwatiewe heiligheidsbeweging.[99] Deur gebruik te maak van 'n verouderde en gebrekkige vertaling, bly hierdie groepe vervreem van Bybelse duidelikheid, soos vergemaklik deur tekstuurkritiek en moderne geleerdheid.

Mormone het KJV onderskryf omdat dit hul doel dien om die Boek van Mormon (BOM) te verhef. In die boek Handelinge is daar drie verslae van die apostel Paulus se bekeringservaring. Skynbaar, soos dit in die KJV verwoord word, is daar teenstrydighede tussen hierdie verslae van sy heilservaring (Handelinge 9: 7, vgl. 22: 9). Hulle gebruik hierdie skynbare teenstrydigheid om die Bybel in diskrediet te bring as 'n manier om die Boek van Mormon te verhoog. Dit is 'n duidelike voorbeeld van hoe die KJV se verduisterde bewoording spesifieke groepe in staat stel om verkeerde gevolgtrekkings te maak.[100] Dit stem ooreen met die siening van die kritiese resensie van 1763, "Baie valse interpretasies, dubbelsinnige frases, verouderde woorde en onuitwisbare uitdrukkings ... maak die bespotting van die spotter opgewonde."[101]

Christene in kleiner fundamentalistiese sektes het dikwels 'n misplaaste houding van meerderwaardigheid gebaseer op die identifisering van hulself met die KJV-vertaling, een wat hulle nie eers kan verstaan ​​nie, maar wil hê dat alle ander ook moet lees wat ook mislei sal word. Wat na vore kom, is 'n soort Gnostisisme waarin bepaalde sekteleiers spekulatiewe betekenis in verskeie abstrakte gedeeltes kan lees en 'n nuwe of vreemde "openbaring" kan aanstuur. Wees gewaarsku, die King James-weergawe is korrup en gebrekkig en behoort nie in die moderne dag gebruik te word nie.

Aanhalings

[1] Medewerkers van Wikipedia, “King James Version,” Wikipedia, Die Vrye Ensiklopedie, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=King_James_Version&oldid=1013280015 (verkry 22 Maart 2021).

[2] Daniell, David (2003). Die Bybel in Engels: die geskiedenis en invloed daarvan. P. 435. New Haven, Connecticut: Yale University PressISBN 0-300-09930-4..

[3] Hill, Christopher (1997). Samelewing en puriteinisme in pre-revolusionêre Engeland. New York: St Martin's Press. ISBN 0-312-17432-2..

[4] Daniell 2003, bl. 439.

[5] Daniell 2003, bl. 434.

[6] Daniell 2003, bl. 143.

[7] Daniell 2003, bl. 152.

[8] Daniell 2003, bl. 156.

[9] Daniell 2003, bl. 204.

[10] Daniell 2003, bl. 277.

[11] Daniell 2003, bl. 292.

[12] Daniell 2003, bl. 304.

[13] Daniell 2003, bl. 339.

[14] Daniell 2003, bl. 344.

[15] Bobrick, Benson (2001). Wide as the waters: die verhaal van die Engelse Bybel en die revolusie wat dit geïnspireer het. bl. 186. New York: Simon & Schuster. ISBN 0-684-84747-7.

[16] Metzger, Bruce (1 Oktober 1960). "Die Geneefse Bybel van 1560". Teologie Vandag. 17 (3): 339–352. doi:10.1177 / 004057366001700308

[17] Herbert, AS (1968), Historical Catalog of Printed Editions of the English Bible 1525–1961, London, New York: British and Foreign Bible Society, American Bible Society, SBN 564-00130-9.

[18] Ackroyd, Peter (2006). Shakespeare: Die biografie (Eerste ankerboeke red.). Ankerboeke. bl. 54. ISBN 978-1400075980

[19] 1599 Genève Bybel

[20] Greider, John C. (2008). Die Engelse Bybelvertalings en Geskiedenis: Millennium-uitgawe (hersiene red.). Xlibris Corporation (gepubliseer 2013). ISBN 9781477180518. Ontvang 2018-10-30. Pelgrims aan boord van die Mayflower [...] afskrifte van die Genève Bybel van 1560; gedruk in Genève deur Roland Hall.

[21] “Die Mayflower kwartaalliks”Die Mayflower Quarterly. Algemene Vereniging van Mayflower -afstammelinge. 73: 29. 2007. Ontsluit 2018-10-30. Hierdie Geneefse Bybel, een van die kosbare boeke van Mayflower, het aan William Bradford behoort.

[22] https://www.apuritansmind.com/puritan-worship/the-geneva-bible

[23] https://www.apuritansmind.com/puritan-worship/the-geneva-bible

[24] https://www.apuritansmind.com/puritan-worship/the-geneva-bible/the-1560-geneva-bible/

[25] https://genevabible.com/product/geneva-bible-patriots-edition/

[26] Medewerkers van Wikipedia. (2021, 20 April). Genève Bybel. In Wikipedia, Die Vrye Ensiklopedie. Ontsluit 06:59, 17 Mei 2021, van https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Geneva_Bible&oldid=1018975232

[27] Ipgrave, Julia (2017). Adam in die sewentiende eeu se politieke skryfwerk in Engeland en New England. Londen: Taylor & Francis. bl. 14. ISBN 9781317185598.

[28] Medewerkers van Wikipedia. (2021, 11 Mei). King James weergawe. In Wikipedia, Die Vrye Ensiklopedie. Ontsluit 07:19, 17 Mei 2021, van https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=King_James_Version&oldid=1022673429

[29] Medewerkers van Wikipedia. (2021, 11 Mei). King James weergawe. In Wikipedia, Die Vrye Ensiklopedie. Ontsluit 07:19, 17 Mei 2021, van https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=King_James_Version&oldid=1022673429

[30] https://genevabible.com/product/geneva-bible-patriots-edition/

[31] Daniell 2003, bl. 440.

[32] Daniell 2003, bl. 440.

[33] Bobrick 2001, bl. 252.

[34] Scrivener, Frederick Henry Ambrose (1884). Die Authorized Edition van die Engelse Bybel, 1611, die daaropvolgende herdrukke en moderne verteenwoordigers. p.60. Cambridge: Cambridge University Press. Gearchiveer van die oorspronklike op 2008.

[35] Skrywer 1884, pp. 243–63

[36] Daniell 2003, bl. 448.

[37] Skrywer 1884, bl. 262.

[38] Edward F. Hills, King James -weergawe verdedig!199-200.

[39] Wit, James (1995) Die King James -kontroversie: kan u die moderne vertalings vertrou?, Minneapolis: Bethany House, p. 248ISBN 1-55661-575-2.OCLC 32051411

[40] Edward F. Hills, King James -weergawe verdedig!199-200.

[41] Bruce M. Metzger & Bart D. Ehrman, "Die teks van die Nuwe Testament: die oordrag daarvan, korrupsie en herstel", OOP New York, Oxford, 4 uitgawe, 2005 (p87-89)

[42] https://www.thenivbible.com/is-the-king-james-version-the-only-divinely-inspired-version/

[43] https://www.thenivbible.com/is-the-king-james-version-the-only-divinely-inspired-version/

[44] “400 jaar van die King James -Bybel”Die Times Literary Supplement. 9 Februarie 2011. Gearchiveer van die oorspronklike op 17 Junie 2011. Besoek op 8 Maart 2011.

[45] https://www.kingjamesbible.me/Apocrypha-Books/

[46] https://www.goodnewsforcatholics.com/bible/question-when-was-the-apocrypha-removed-from-the-bible.html

[47] KJV: 400 jaar (uitgawe 86) herfs 2011 ″.

[48] Daniell, David (2003). Die Bybel in Engels: die geskiedenis en invloed daarvan. New Haven, Connecticut: Yale University PressISBN 0-300-09930-4..

[49] Wikipedia -bydraers, "Geneva Bible," Wikipedia, Die Vrye Ensiklopedie, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Geneva_Bible&oldid=1018975232 (18 Mei 2021 geraadpleeg).

[50] https://www.apuritansmind.com/puritan-worship/the-geneva-bible/the-1560-geneva-bible/

[51] Herbert, AS (1968), Historical Catalog of Printed Editions of the English Bible 1525–1961, London, New York: British and Foreign Bible Society, American Bible Society, SBN 564-00130-9.

[52] “400 jaar van die King James -Bybel”Die Times Literary Supplement. 9 Februarie 2011. Gearchiveer van die oorspronklike op 17 Junie 2011. Besoek op 8 Maart 2011.

[53] Bruce M. Metzger & Bart D. Ehrman, "Die teks van die Nuwe Testament: die oordrag daarvan, korrupsie en herstel", OOP New York, Oxford, 4 uitgawe, 2005 (p87-89)

[54]  Bart D. Ehrman, “Die Ortodokse Korrupsie van die Skrif. Die effek van vroeë Christologiese geskille op die teks van die Nuwe Testament ”, Oxford University Press, New York - Oxford, 1996, pp. 223–227.

[55] Bruce M. Metzger & Bart D. Ehrman, "Die teks van die Nuwe Testament: die oordrag daarvan, korrupsie en herstel", OOP New York, Oxford, 4 uitgawe, 2005 (p87-89)

[56] Eldon J. Epp, "Waarom is die tekstuele kritiek van die Nuwe Testament belangrik?Blootstellingstye 125 nr. 9 (2014), bl. 419.

[57] Peter J. Gurry, "Die aantal variante in die Griekse Nuwe Testament: 'n voorgestelde skattingNuwe-Testamentiese Wetenskap 62.1 (2016), bl. 113

[58] Bart D. Ehrman, “Die Ortodokse Korrupsie van die Skrif. Die effek van vroeë Christologiese geskille op die teks van die Nuwe Testament ”, Oxford University Press, New York - Oxford, 1996, pp. 223–227.

[59] Bruce M. Metzger & Bart D. Ehrman, "Die teks van die Nuwe Testament: die oordrag daarvan, korrupsie en herstel", OOP New York, Oxford, 4 uitgawe, 2005 (p87-89)

[60] Wikipedia -bydraers, 'Lys van Nuwe -Testamentiese verse wat nie in moderne Engelse vertalings ingesluit is nie', Wikipedia, The Free Encyclopedia, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_New_Testament_verses_not_included_in_modern_English_translations&oldid=1010948502 (verkry 23 Maart 2021).

[61] Bobrick, Benson (2001). Wide as the waters: die verhaal van die Engelse Bybel en die revolusie wat dit geïnspireer het. New York: Simon & Schuster. ISBN 0-684-84747-7..

[62] Samuel T. Bloomfield, Die Griekse Nuwe Testament (eerste uitgawe 1832, Cambridge) vol.2, bladsy 128.

[63] Wikipedia -bydraers, 'Lys van Nuwe -Testamentiese verse wat nie in moderne Engelse vertalings ingesluit is nie', Wikipedia, The Free Encyclopedia, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_New_Testament_verses_not_included_in_modern_English_translations&oldid=1010948502 (verkry 23 Maart 2021).

[64] Philip Schaff'N Metgesel by die Griekse Nuwe Testament en die Engelse weergawe (1883, NY, Harper & Bros.) bladsy 431.

[65] Bart D. Ehrman, “Die Ortodokse Korrupsie van die Skrif. Die effek van vroeë Christologiese geskille op die teks van die Nuwe Testament ”, Oxford University Press, New York - Oxford, 1996, pp. 223–227.

[66] Metzger, Bruce M. (1964). Die teks van die Nuwe Testament. Clarendon. bladsye 103-106, 216-218

[67] Wikipedia -bydraers, "Textus Receptus," Wikipedia, Die Vrye Ensiklopedie, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Textus_Receptus&oldid=1007768105 (verkry 18 Mei 2021)

[68] Wikipedia -bydraers, "Textus Receptus," Wikipedia, Die Vrye Ensiklopedie, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Textus_Receptus&oldid=1007768105 (18 Mei 2021 geraadpleeg).

[69] Wikipedia -bydraers, "Novum Instrumentum omne," Wikipedia, Die Vrye Ensiklopedie, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Novum_Instrumentum_omne&oldid=1007766164 (18 Mei 2021 geraadpleeg).

[70] The King James Version Debate: A Plea For Realism, DA Carson, 1979, Baker Book House, p. 74

[71] Wikipedia -bydraers, "Novum Instrumentum omne," Wikipedia, Die Vrye Ensiklopedie, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Novum_Instrumentum_omne&oldid=1007766164 (18 Mei 2021 geraadpleeg).

[72] Bruce M. Metzger & Bart D. Ehrman, "Die teks van die Nuwe Testament: die oordrag daarvan, korrupsie en herstel", OOP New York, Oxford, 4 uitgawe, 2005 (p87-89)

[73] Metzger, Bruce M. (1964). Die teks van die Nuwe Testament. Clarendon.

[74] Metzger, Bruce M .; Ehrman, Bart D. (2005) [1964]. “Hoofstuk 3. DIE PRECRITIESE TYDPERK. Die oorsprong en oorheersing van die Textus Receptus ”. Die teks van die Nuwe Testament: die oordrag, korrupsie en herstel daarvan (4de uitg.). New York: Oxford University Press. bl. 146. ISBN 9780195161229.

[75] Tregelles, SP (1854). 'N Verslag van die gedrukte teks van die Griekse Nuwe Testament; met opmerkings oor die hersiening daarvan oor kritiese beginsels. Saam met 'n versameling van die kritiese tekste van Griesbach, Schloz, Lachmann en Tischendorf, met dit wat algemeen gebruik word. Londen: Samuel Bagster en seuns. bl. 22. OCLC 462682396.

[76]  Tregelles, SP (1854). 'N Verslag van die gedrukte teks van die Griekse Nuwe Testament; met opmerkings oor die hersiening daarvan oor kritiese beginsels. Saam met 'n versameling van die kritiese tekste van Griesbach, Schloz, Lachmann en Tischendorf, met dit wat algemeen gebruik word. Londen: Samuel Bagster en seuns. bl. 26. OCLC 462682396.

[77]   Metzger, Bruce M .; Ehrman, Bart D. (2005) [1964]. “Hoofstuk 3. DIE PRECRITIESE TYDPERK. Die oorsprong en oorheersing van die Textus Receptus ”. Die teks van die Nuwe Testament: die oordrag daarvan, korrupsie en herstel (4de uitgawe). New York: Oxford University Press. bl. 146. ISBN 9780195161229.

[78]  Erasmus, Desiderius (1993-08-01). Reeve, Anne (red.). Erasmus se aantekeninge oor die Nuwe Testament: Galasiërs tot die Apokalips. Faksimilee van die finale Latynse teks met alle vroeëre variante. Studies in the History of Christian Traditions, Deel: 52. Brill. bl. 770. ISBN 978-90-04-09906-7.

[79] Daniell 2003, bl. 5.

[80] Bruce, Frederick Fyvie (2002). Geskiedenis van die Bybel in Engels. P. 145. Cambridge: Lutterworth Press. ISBN 0-7188-9032-9..

[81] 'Foute in die King James -weergawe? deur William W. Combs ” (PDF). DBSJ. 1999. Gearchiveer van die oorspronklike (PDF) op 23 September 2015.

[82] “BibleGateway -: Einhorn”biblegateway.com.

[83] Medewerkers van Wikipedia, “King James Version,” Wikipedia, Die Vrye Ensiklopedie, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=King_James_Version&oldid=1013280015 (18 Mei 2021 geraadpleeg).

[84] https://www.petergoeman.com/errors-in-king-james-version-kjv/

[85] Lamsa, George. Die Heilige Bybel uit ou Oosterse manuskripteISBN 0-06-064923-2..

[86] Eusebius, Hist. eccl. 6.14.1.

[87] Eusebius, Hist. eccl. 6.25.13

[88] Dit is my vertaling van Eusebius, Hist. eccl. 6.25.14.

[89] Harold W. Attridge, Die brief aan die Hebreërs, Hermeneia (Philadelphia: Fortress, 1989)

[90] https://blog.logos.com/who-wrote-hebrews-why-it-may-not-be-paul/

[91] Eusebius, Hist. eccl. 3.3.5; 6.20.3

[92] https://blog.logos.com/who-wrote-hebrews-why-it-may-not-be-paul/

[93] https://blog.logos.com/who-wrote-hebrews-why-it-may-not-be-paul/

[94] https://zondervanacademic.com/blog/who-wrote-the-book-of-hebrews

[95] https://zondervanacademic.com/blog/who-wrote-the-book-of-hebrews

[96] https://www.evangelicaloutreach.org/kjvo.htm

[97] The King James Version Debate: A Plea For Realism, DA Carlson, Baker Book House, 1979, pp. 101,102

[98] Die Leerreëls van die Algemene Konvensie van die Episkopale Kerk: Kanon 2: Van vertalings van die Bybel argief 24 Julie 2015 by die Wayback Machine

[99] Medewerkers van Wikipedia, 'King James Only -beweging', Wikipedia, Die Vrye Ensiklopedie, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=King_James_Only_movement&oldid=1022499940 (18 Mei 2021 geraadpleeg).

[100] https://www.evangelicaloutreach.org/kjvo.htm

[101] Die kritiese oorsig, 1763