Johannes 1 Interlynêr
Johannes 1 Interlynêr

Johannes 1 Interlynêr

Wat sê die Griek?

Engelse vertalings word tipies vertaal in 'n vooroordeel ter ondersteuning van trinitariese teologie. Om 'n duideliker idee te kry van wat die Griek eintlik sê, word die Griekse teks vir Johannes 1: 1-4, 14 hieronder verskaf, gevolg deur letterlike en interpretatiewe vertalings uit die Grieks. 

Johannes 1: 1-4, 14 (NA28)

1 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.

2 οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν.

3 πάντα διʼ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν. ὃ γέγονεν

4 ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων ·

14 Καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, όξ ς ς ς χά χά ός ός ός ὰ ς

Interlineaire tabel, Johannes 1: 1-4, 14

Hieronder is 'n woord vir woord tussenlyn tabel met die Griekse, Engelse vertaling, Parsings en leksikon definisie van elke woord (Beknopte Grieks-Engelse woordeboek van die nuwe Testament, Barclay Newman, aangevul deur BDAG)

Griekse

Vertaling

parsing

Woordelys

1

1 in

Voorsetsel wat die Datief beheer

en - voorbereiding. met dat. in, op, by; naby, deur, voor; tussen, binne; deur, met

χῇρχῇ

in die begin

Selfstandige naamwoord, Datief, vroulik, enkelvoud

arche - begin, eers

was

Werkwoord, onvolmaak, aktief, aanduidend, 3de persoon, enkelvoud

.n - wees, bestaan; gebeur, plaasvind; leef; geleë wees in; bly, bly; kom

die

Bepaal, nominaal, manlik, enkelvoud

ho - die; hierdie, dat; hy, sy, dit

λόγος

Word

Selfstandige naamwoord, nominaal, manlik, enkelvoud

logos - iets gesê (bv. Woord; sê; boodskap, onderrig; praat, gesprek; redeneer

καί

en

samewerking

kai - en; en dan, dan; maar tog; ook, selfs, net so

die

Bepaal, nominaal, manlik, enkelvoud

ho - die; hierdie, dat; hy, sy, dit

λόγος

Word

Selfstandige naamwoord, nominaal, manlik, enkelvoud

logos - iets gesê (bv. Woord; sê; boodskap, onderrig; praat, gesprek; redeneer

was

Werkwoord, onvolmaak, aktief, aanduidend, 3de persoon, enkelvoud

.n - wees, bestaan; gebeur, plaasvind; leef; geleë wees in; bly, bly; kom

Ï€Ï á½¸Ï‚

teenoor

Voorsetsel wat die akkusatief beheer

voordele - (gen.) Om, vir; (dat.) op, by, naby, by; (acc.) aan, na; met; om; teen

τὸν

die

Bepaler, akkusatief, manlik, enkelvoud

ton - die; hierdie, dat; hy, sy, dit

.εόν

Goeie

Selfstandige naamwoord, akkusatief, manlik, enkelvoud

Theon - God

καί

en

samewerking

kai - en; en dan, dan; maar tog; ook, selfs, net so

.εόν

Goeie

Selfstandige naamwoord, nominaal, manlik, enkelvoud

Theon - God

was

Werkwoord, onvolmaak, aktief, aanduidend, 3de persoon, enkelvoud

.n - wees, bestaan; gebeur, plaasvind; leef; geleë wees in; bly, bly; kom

die

Bepaal, nominaal, manlik, enkelvoud

ho - die; hierdie, dat; hy, sy, dit

λόγος

Word

Selfstandige naamwoord, nominaal, manlik, enkelvoud

logos - iets gesê (bv. Woord; sê; boodskap, onderrig; praat, gesprek; redeneer

2 οὗτος

2 hierdie

Voornaamwoord, nominatief, manlik, enkelvoud

houtos - hierdie, hierdie een; hy, sy, dit

was

Werkwoord, onvolmaak, aktief, aanduidend, 3de persoon, enkelvoud

.n - wees, bestaan; gebeur, plaasvind; leef; geleë wees in; bly, bly; kom

in

Voorsetsel wat die Datief beheer

en - voorbereiding. met dat. in, op, by; naby, deur, voor; tussen, binne; deur, met

χῇρχῇ

in die begin

Selfstandige naamwoord, Datief, vroulik, enkelvoud

arche - begin, eers

Ï€Ï á½¸Ï‚

teenoor

Voorsetsel wat die akkusatief beheer

voordele - (gen.) Om, vir; (dat.) op, by, naby, by; (acc.) aan, na; met; om; teen

τὸν

die

Bepaler, akkusatief, manlik, enkelvoud

ton - die; hierdie, dat; hy, sy, dit

.εόν

Goeie

Selfstandige naamwoord, akkusatief, manlik, enkelvoud

Theon - God

3 πάντα

3 almal

Byvoeglike naamwoord, nominatief, neutraal, meervoud

pas - (1) sonder die artikel elk, elke (pl. Almal); elke soort; alles, vol, absoluut, grootste; (2) met die artikel geheel, geheel; almal; (3) almal, alles

διʼ

deur (deur middel van)

Voorsetsel wat die genitief beheer

dag - (1) genl. deur middel van, met; gedurende, deurgaans; deur, tussen, deurgaans; (2) volgens vanweë, ter wille van; deur, deur (selde); daarom, om hierdie rede

αὠτοῦ

van hierdie

Voornaamwoord, genitief, manlik, enkelvoud, 3de persoon

motors - self, van jouself, selfs, baie; voorafgegaan deur die artikel dieselfde; as 'n derde persoon pro. hy, sy, dit

ἐγένετο,

dit is veroorsaak dat dit gebeur het

Werkwoord, aoris, middel, aanduidend, 3de persoon, enkelvoud

ginomai - om te veroorsaak dat (gen) -erate) is, dit wil sê (refleksief) word (ontstaan), met groot breedtegraad gebruik word (letterlik, figuurlik, intensief, ens.):-staan ​​op, word bymekaar, word (-kom, -val, -have self), gebring word (gebeur), (word) kom (om te slaag)

καί

en

samewerking

kai - en; en dan, dan; maar tog; ook, selfs, net so

ὶςρὶς

uitmekaar

Voorsetsel wat die genitief beheer

chōris - (1) voorbereiding met genl. sonder, afgesien van, sonder verhouding tot, behalwe, in aanvulling op; (2) adv. afsonderlik, op sigself

αὠτοῦ

van hierdie

Voornaamwoord, genitief, manlik, enkelvoud, 3de persoon

motors - self, van jouself, selfs, baie; voorafgegaan deur die artikel dieselfde; as 'n derde persoon pro. hy, sy, dit

ἐγένετο,

dit is veroorsaak dat dit gebeur het

Werkwoord, aoris, middel, aanduidend, 3de persoon, enkelvoud

ginomai - om te veroorsaak dat (gen) -erate) is, dit wil sê (refleksief) word (ontstaan), met groot breedtegraad gebruik word (letterlik, figuurlik, intensief, ens.):-staan ​​op, word bymekaar, word (-kom, -val, -have self), gebring word (gebeur), (word) kom (om te slaag)

οὐδὲ

nie

bywoord

ou - nie, nóg, en nie

ἕν

1

Byvoeglike naamwoord, nominatief, neutraal, enkelvoud

heis - een; a, an, enkel; slegs een

Wat

Bepaal, nominaal, manlik, enkelvoud

gasheer - wie, watter, wat, daardie

 γέγονεν

 dit word veroorsaak

Werkwoord, volmaak, aktief, aanduidend, derde persoon, enkelvoud

ginomai - om te veroorsaak dat (gen) -erate) is, dit wil sê (refleksief) word (ontstaan), met groot breedtegraad gebruik word (letterlik, figuurlik, intensief, ens.):-staan ​​op, word bymekaar, word (-kom, -val, -have self), gebring word (gebeur), (word) kom (om te slaag)

4

4 in

Voorsetsel wat die Datief beheer

en - voorbereiding. met dat. in, op, by; naby, deur, voor; tussen, binne; deur, met; in (= είς); aan, vir (selde); ἐν τῷ met inf. gedurende, terwyl, as

αὐτῷ

it

Voornaamwoord, datief, manlik, enkelvoud, 3de persoon

motors self, van jouself, selfs, baie; voorafgegaan deur die artikel dieselfde; as 'n derde persoon pro. hy, sy, dit

ζωὴ

lewe

Selfstandige naamwoord, nominatief, vroulik, enkelvoud

zōē lewe

was

Werkwoord, onvolmaak, aktief, aanduidend, 3de persoon, enkelvoud

.n - wees, bestaan; gebeur, plaasvind; leef; geleë wees in; bly, bly; kom

καί

en

samewerking

kai - en; en dan, dan; maar tog; ook, selfs, net so

die

Bepaal, nominaal, vroulik, enkelvoud

ho - die; hierdie, dat; hy, sy, dit

ζωὴ

lewe

Selfstandige naamwoord, nominatief, vroulik, enkelvoud

zōē - lewe

was

Werkwoord, onvolmaak, aktief, aanduidend, 3de persoon, enkelvoud

.n - wees, bestaan; gebeur, plaasvind; leef; geleë wees in; bly, bly; kom

τὸ

die

Bepaler, nominaal, neutraal, enkelvoud

ho - die; hierdie, dat; hy, sy, dit

φῶς

lig

Selfstandige naamwoord, nominatief, neutraal, enkelvoud

phos - lig

τῶν

van die

Bepaler, genitief, manlik, meervoud

ho - die; hierdie, dat; hy, sy, dit

ἀνθρώπων

van mans

Selfstandige naamwoord, genitief, manlik, meervoud

anthrōpos - mens, persoon; die mensdom, mense; man, man

   

 

14 καί

14 en

samewerking

kai - en; en dan, dan; maar tog; ook, selfs, net so

die

Bepaal, nominaal, manlik, enkelvoud

ho - die; hierdie, dat; hy, sy, dit

λόγος

Word

Selfstandige naamwoord, nominaal, manlik, enkelvoud

logos - iets gesê (bv. Woord; sê; boodskap, onderrig; praat, gesprek; redeneer

σὰρξ

vlees

Selfstandige naamwoord, nominatief, vroulik, enkelvoud

sarx - vlees, fisiese liggaam

ἐγένετο

dit is veroorsaak dat dit gebeur het

Werkwoord, aoris, middel, aanduidend, 3de persoon, enkelvoud

ginomai - om te veroorsaak dat (gen) -erate) is, dit wil sê (refleksief) word (ontstaan), met groot breedtegraad gebruik word (letterlik, figuurlik, intensief, ens.):-staan ​​op, word bymekaar, word (-kom, -val, -have self), gebring word (gebeur), (word) kom (om te slaag)

καί

en

samewerking

kai - en; en dan, dan; maar tog; ook, selfs, net so

ἐσκήνωσεν

gewoon het

Werkwoord, aoris, aktief, aanduidend, 3de persoon, enkelvoud

skēnoō - woon, woon

in

Voorsetsel wat die Datief beheer

en - voorbereiding. met dat. in, op, by; naby, deur, voor; tussen, binne; deur, met; in (= είς); aan, vir (selde)

.μῖν

in ons

Voornaamwoord, Datief, (sonder geslag), meervoud, 1ste persoon

hēmin - ons ons

καί

en

samewerking

kai - en; en dan, dan; maar tog; ook, selfs, net so

ἐθεασάμεθ α

ons het gesien

Werkwoord, aoris, middel, aanduidend, 1ste persoon, meervoud

theaomai - sien, kyk; let op, neem waar; besoek

τὴν

die

Vasberader, akkusatief, vroulik, enkelvoud

ho - die; hierdie, dat; hy, sy, dit

δόξαν

heerlikheid

Selfstandige naamwoord, akkusatief, vroulik, enkelvoud

Doxa - heerlikheid, glans, grootsheid (in genl. Dikwels heerlik); mag, koninkryk; lof, eer; trots

αὐτοῦ,

van selfs

Voornaamwoord, genitief, manlik, enkelvoud, 3de persoon

motors - self, van jouself, selfs, baie; voorafgegaan deur die artikel dieselfde; as 'n derde persoon pro. hy, sy, dit

δόξαν

heerlikheid

Selfstandige naamwoord, akkusatief, vroulik, enkelvoud

Doxa - heerlikheid, glans, grootsheid (in genl. Dikwels heerlik); mag, koninkryk; lof, eer; trots

ὡς

as

deeltjie

hoes - as, dit, hoe, omtrent, wanneer; soos as

μονογενοῦς

van unieke

Byvoeglike naamwoord, genitief, manlik, enkelvoud

monogeen - uniek

παρὰ

van

Voorsetsel wat die genitief beheer

para - (gen.) Van; (dat.) met, voor, onder, in die oë van; (acc.) langs, langs, langs, by

πατρός,

van vader

Selfstandige naamwoord, genitief, manlik, enkelvoud

patēr - pa

πλήρης

Volle

Byvoeglike naamwoord, genitief, manlik, enkelvoud

plērēs - vol; voltooi; volgroeid

ριτος

van genade

Selfstandige naamwoord, genitief, vroulik, enkelvoud

charis - genade, vriendelikheid, barmhartigheid, welwillendheid

καί

en

samewerking

kai - en; en dan, dan; maar tog; ook, selfs, net so

ἀληθείας

van die waarheid

Selfstandige naamwoord, genitief, vroulik, enkelvoud

alētheia - waarheid, waarheid; werklikheid

Letterlike en interpretatiewe vertalings

Beide letterlike en interpretatiewe vertalings word hieronder verskaf vir 1 Johannes 1: 1-3, The Literal Translation is gebaseer op die interliniêre tabel op hierdie bladsy. 

Johannes 1: 1-4, 14, letterlike vertaling

1 In die begin was die Woord,

en die Woord was tot die God,

en God was die Woord.

2 Dit was in die begin na die God toe.

3 Deur dit alles is dit veroorsaak dat dit gebeur het

en afgesien hiervan was dit nie een nie.

 Wat word veroorsaak 4 daarin was die lewe,

en die lewe was die lig van mense

14 En die Woord – vlees – dit was gemaak om te wees

en het in ons gewoon,

en ons het die heerlikheid gesien

van selfs heerlikheid as uniek van die vader,

vol genade en waarheid.

Johannes 1: 1-4, 14 Interpretatiewe vertaling

1 Aanvanklik was die plan,

en die plan het betrekking op die God,

en 'n goddelike ding was die plan.

2 Die plan het eers op die God betrekking gehad.

3  Alle dinge deur die plan is gemaak,

en buiten die plan is niks gemaak nie.

Wat gemaak word 4 in die plan was die lewe,

en die lewe was die lig van mense ...

14 En die plan het vlees geword,

en het onder ons gewoon,

en ons het die heerlikheid aanskou,

heerlikheid as die unieke van die vader,

vol genade en waarheid.