Jesus is die model vir ons
Jesus is die model vir ons

Jesus is die model vir ons

Jesus is die voorbeeld vir diegene wat hom volg. Baie beskrywings van Jesus is ook van toepassing op diegene wat in Christus is. Talle stellings oor Jesus het ook betrekking op sy volgelinge.