Hebreërs_10: 26, Kan diegene wat terugval, gered word?
Hebreërs_10: 26, Kan diegene wat terugval, gered word?

Hebreërs_10: 26, Kan diegene wat terugval, gered word?

Inleiding

Twee gedeeltes in Hebreërs (10:26 en 6: 4-6) word soms verkeerd verstaan ​​as om te sê dat as u opsetlik sondig nadat u kennis van die waarheid ontvang het en 'n gelowige geword het, u dit nie kan vergewe vir opsetlike sonde nie. Dit is egter 'n misverstand van wat gesê word. Kom ons kyk na die konteks van die gedeelte en wat die Griek eintlik vertel. Kom ons begin deur te kyk na die ESV vertaling van die gedeelte van Hebreërs 10: 22-39 en ook Hebreërs 10:26 in die KJV. 

Hebreërs 10: 22-39

22 laat ons nader met 'n ware hart in volle geloofsversekering, met ons harte skoon besprinkel van 'n bose gewete en ons liggame gewas met suiwer water. 23 Laat ons hou die belydenis van ons hoop vas sonder om te wankel, want hy wat beloof het, is getrou. 24 En laat ons kyk hoe ons mekaar kan aanmoedig tot liefde en goeie werke, 25 nie nalaat om bymekaar te kom, soos die gewoonte van sommige is nie, maar mekaar aan te moedig, en des te meer soos jy die dag sien nader kom.

26 Want as ons doelbewus voortgaan om te sondig nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar nie meer 'n offer vir die sondes oor nie, 27 maar 'n vreeslike verwagting van oordeel, en 'n woede van vuur wat die teëstanders sal verteer. 28 Elkeen wat die wet van Moses ter syde gestel het, sterf sonder genade op die getuienis van twee of drie getuies. 29 Hoeveel erger straf, dink jy, sal die een verdien wat die Seun van God vertrap het en die bloed van die verbond ontheilig het waardeur hy geheilig is en die Gees van genade woedend gemaak het? 30 Want ons ken hom wat gesê het: “Die wraak is myne; Ek sal terugbetaal. ” En weer, "Die Here sal sy volk oordeel. " 31 Dit is 'n vreesaanjaende ding om in die hande van die lewende God te val.
32 Maar onthou die vorige dae toe u, nadat u verlig was, jy het 'n harde stryd verduur met lyding, 33 word soms in die openbaar blootgestel aan smaad en ellende, en soms vennote met diegene wat so behandel word. 34 Want julle het medelye met die wat in die gevangenis was, en julle het die plundering van julle goed met vreugde aanvaar, omdat julle geweet het dat julle self 'n beter en blywende besitting het. 35 Dus moenie jou selfvertroue weggooi nie, wat 'n groot beloning het. 36 vir u het uithouvermoë nodig, sodat wanneer u die wil van God gedoen het, u kan ontvang wat beloof is. 37 Want: 'Nog 'n rukkie, en die komende sal kom en sal nie vertraag nie; 38 maar my regverdige sal uit geloof lewe, en as hy terugdeins, het my siel geen behae in hom nie. ” 39 Maar ons is nie van diegene wat terugdeins en vernietig word nie, maar van diegene wat geloof het en hul siel bewaar.

Hebreërs 10:26 (OAV)

26 Want as ons opsetlik sondig nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer meer vir die sondes oor nie.

Kontekstuele oorsig

Die tema van hierdie gedeelte is om ons geloof te behou namate die dag (van die Here) nader kom. Ons wil nie in sonde gevind word as die Here terugkom nie en ons moet die oordeel trotseer. Vers 26 kom direk na vers 25, wat direk verwys na die "Dag wat nader kom". Dit is die konteks waarin vers 26 verstaan ​​moet word. ESV is duidelik 'n beter vertaling in hierdie geval in vergelyking met KJV, want die Griekse woord vir sonde is eintlik in die genitief. Dit wil sê, dit is nie 'n opsetlike sonde wat ons veroordeel nie, maar eerder bereid om terug te val in 'n sondige leefstyl (voortdurend sonder sonde). Wat hier beskryf word, is as ons die geloof verontagsaam (afvalligheid pleeg) en ons 'n lewe van sonde beleef, as die dag aanbreek, is die offer vir sonde weggegooi. Afvalligheid is verlating van die geloof. As ons die geloof verlaat, verlaat ons ons offer. As ons die Grieks van nader beskou, bevestig hierdie beoordeling duidelik. 

ChristianRefutation.com

Wat sê die Griek in vers 26?

Hieronder is die Griekse kritiese teks vir Hebreërs 10:26, gevolg deur 'n gedetailleerde tussenlyn tabel met elke Griekse woord in opeenvolgende volgorde, die Engelse weergawe, die ontleding en die leksikondefinisie van elke Griekse woord. Letterlike en vertolkende vertalings word onder die tussenlyn tabel verskaf

Hebreërs 10:26 (NA28)

26 Ἑκουσίως γὰρ ἁμαρτανόντων ἡμῶν μετὰ τὸ λαβεῖν τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας, οὐκέτι περὶ ἁμαρτιῶν ἀπολεία

Letterlike en interpretatiewe vertalings

Hieronder is die letterlike weergawe van Hebreërs 10:26 gebaseer op die tussenlyn tabel. Dit pas baie by die woordorde van die Grieks. Minder letterlike interpretatiewe vertaling word ook getoon.

Griekse

Vertaling

parsing

Definisie

26 Ἑκουσίως

gewillig

bywoord

sonder dwang, dws doelbewus, opsetlik

γὰρ

vir

samewerking

toon afleiding of voortsetting: want, want, inderdaad, maar

ἁμαρτανόντων

as-van-sondig

Werkwoord, hede, aktief, deelwoord, genitief, manlik, meervoud

sonde doen, sonde doen, verkeerd doen

.μῶν

we

Voornaamwoord, genitief, (sonder geslag), meervoud, 1ste persoon

Ek, ek, myne; ons, ons, ons; word dikwels bygevoeg vir nadruk: myself, onsself

μετὰ

na (met)

Voorsetsel wat die akkusatief beheer

(gen.) met 'n merker van assosiasie van verskillende soorte en betekenisse; (akk.) na, later, 'n tydmerker

τὸ

die

Bepaler, akkusatief, neutraal, enkelvoud

die; hierdie, dat; hy, sy, dit; τοῦ met inf. om dit, sodat, met die gevolg dat, dat

λαβεῖν

ontvang het

Werkwoord, Aoris, Aktief, Infinitief

te neem, te ontvang; (slaag.) te ontvang, gekies

τὴν

die

Vasberader, akkusatief, vroulik, enkelvoud

die, hierdie, dat, wie

ἐπίγνωσιν

kennis

Selfstandige naamwoord, genitief, vroulik, enkelvoud

kennis, erkenning, bewussyn

τῆς

van die

Vasberader, genitief, vroulik, enkelvoud

die; hierdie, dat; hy, sy, dit; τοῦ met inf. om dit, sodat, met die gevolg dat, dat

ἀληθείας

van die waarheid

Selfstandige naamwoord, genitief, vroulik, enkelvoud

Waarheid

οὐκέτι

nie meer nie

bywoord

nie meer nie, nie weer nie, nie meer nie, nie verder nie

Ï€ÎµÏ á½¶

oor

Voorsetsel wat die genitief beheer

(1) genl. oor, aangaande, van, met verwysing na; vir; ter wille van (π. ἁμαρτίας dikwels sondoffer); (2) volgens om, omtrent; naby; van, met verwysing na, betreffende

ἁμαρτιῶν

van sonde

Selfstandige naamwoord, genitief, vroulik, meervoud

sonde, onreg; gewoonlik enige handeling wat in stryd is met die wil en wet van God

ἀπολείπεται

dit word laat vaar

Werkwoord, hede, passief, aanduidend, derde persoon, enkelvoud

agterlaat; laat vaar, verlaat (passief, bly); by implikasie, om te laat vaar

θυσία

'n offer

Selfstandige naamwoord, nominatief, vroulik, enkelvoud

offer, offer; offer van daad

ChristianRefutation.com

Hebreërs 10:26 Letterlike vertaling

Want as ons opsetlik sondig - onsself  

- nadat ek die kennis van die waarheid ontvang het -

- nie meer nie - aangaande sonde -

dit word laat vaar - 'n offer

Hebreërs 10:26 Interpretatiewe vertaling

 Want as ons opsetlik sondig

nadat ek die kennis van die waarheid ontvang het,

daar is nie meer 'n offer oor sonde nie - 

dit word laat vaar

 

ChristianRefutation.com

Analise

Kom ons breek die vers op met verwysing na die belangrikste Griekse woorde wat dikwels verkeerd verstaan ​​word.

"Opsetlik"

die Griekse woord Ἑκουσίως (hekousiōs) beteken opsetlik, doelbewus of opsetlik. Dit word slegs twee keer in die Nuwe Testament gebruik. Die betekenis van hierdie woord word verder ingelig deur die ander gebeurtenis in 1 Petrus 2: 5: “Pas die kudde van God wat onder julle is, onder toesig, nie onder dwang nieNie, maar gewillig, soos God jou wil hê. ” In hierdie vers staan ​​gewillig in teenstelling met 'n Griekse woord wat onder dwang beteken. Dit is Ἑκουσίως (hekousiōs) is die omgekeerde van dwang. Die implikasie is 'as-van-sonde' sonder beperking, dan word die offer verlaat. Dit is die een wat die sonde doen, dit doen met volledige minagting van die waarheid. As iemand hulself uitverkoop aan sonde, het hulle hul geloof laat vaar.

"Van sonde"

Die Griekse woord ἁμαρτανόντων (hamartanontōn) is in die Griekse genitiewe geval. Die algemeenste gebruik van die genitief is wanneer die woord in die genitief 'n beskrywing van die bekende kop gee (dit is beskrywend). Dit wil sê, die woord funksioneer ietwat soos 'n byvoeglike naamwoord. Die woord "van" word tipies voor die werkwoord bygevoeg vir die voorkoms van die genitief. Wat word deur die deelwoord aan die genitiewe meervoud oorgedra "as-van-sondig". Dit wil sê, as ons 'sondig' (nie dat ons opsetlik gesondig het nie), is ons offer/offer laat vaar.

Die belangrike verduideliking hier is dat dit verwys na 'n huidige toestand waarin dit beskryf word as iemand wat aktief besig is met sonde. Die genitiewe geval verander die basiese betekenis van werkwoord op so 'n manier dat die werkwoord 'n huidige gedragspatroon eerder as 'n vorige beskryf. Wat geïmpliseer word, is die werkwoord "sondig" beskryf die huidige toestand van bestaan, gedragspatroon of karakterisering. Ons wil inderdaad nie vasgevang wees in sonde as die Here terugkom nie. As ons ons geloof weggegooi het, het ons ook ons ​​offer weggegooi. Die gedeelte sê niks daartoe dat as ons ons geloof weggegooi het, dit onmoontlik is om dit terug te kry nie. Maar ons moet ons bekeer en weer van die sonde afwyk, sodat die dag van die Here ons nie verras nie. 

"Dit word verlaat"

Die Griekse woord ἀπολείπεται (apoleipetai) beteken om agter te laat of te laat vaar. Die implikasie is om te laat vaar. As ons ons geloof laat vaar, laat ons ons offer op. As ons ons geloof verlaat, versaak ons ​​ons offer. Niks in die gedeelte dui egter aan dat as ons terugval in die duisternis, ons nie weer in die lig kan kom en ons geloof kan herstel nie. 

ChristianRefutation.com

Letterlike standaard weergawe

Die Literal Standard Version gee 'n gepaste weergawe van Hebreërs 10:26. waar die woord 'is' bygevoeg word om die woord 'sonde' te verander. Dit gee 'n meer akkurate implikasie dat ons buite die beloftes van God is as ons sondig (nie dat ons opsetlik gesondig het nadat ons 'n gelowige was nie). Ons kan nie in 'n toestand van opsetlike ongehoorsaamheid gevind word as die Here terugkom nie. As ons hom verwerp - sal hy ons verwerp.   

Hebreërs 10:26

Want [as] ons is gewillig sondig nadat hulle die volle kennis van die waarheid ontvang het - daar bly geen offer meer vir sondes oor nie,

ChristianRefutation.com

Balansering van die Skrif

Hieronder is verskeie verwysings om dinge in perspektief te plaas. God is barmhartig en vergewensgesind. 

Psalms 32: 5, Ek sal my oortredinge voor die HERE bely, en U het die ongeregtigheid van my sonde vergewe

5 Ek het my sonde aan u erken en my ongeregtigheid nie bedek nie; Ek het gesê, 'Ek sal my oortredinge voor die HERE bely', en u het die ongeregtigheid van my sonde vergewe. Sela

Esegiël 18: 21-23 (ESV), Het ek behae in die dood van die goddelose, spreek die Here HERE

  21 “Maar as 'n goddelose hom bekeer van al sy sondes wat hy gedoen het, en al my insettinge onderhou en doen wat reg en reg is, dan sal hy sekerlik lewe; hy sal nie sterwe nie. 22 Geen enkele oortreding wat hy begaan het, sal teen hom onthou word nie; want die geregtigheid wat hy gedoen het, sal hy lewe. 23 Het ek 'n behae in die dood van die goddelose, spreek die Here HERE, en nie eerder dat hy van sy weg moet afwyk en lewe?

Lukas 17: 3-4 (NLV), As hy sewe teen jou sondig - en sewe keer na jou toe draai en sê: 'Ek bekeer my', moet jy hom vergewe.

3 Let op julleself! As u broer sondig, bestraf hom dan, en as hy berou het, vergewe hom, 4 en as hy sewe keer per dag teen jou sondig en sewe keer na jou toe draai en sê: 'Ek bekeer my', moet jy hom vergewe. "

Handelinge 17: 30-31 (ESV), Nou beveel hy alle mense oral om hulle te bekeer

30 Die tye van onkunde wat God oor die hoof gesien het, maar nou beveel hy alle mense oral om hulle te bekeer, 31 omdat hy 'n dag vasgestel het hy sal die wêreld in geregtigheid oordeel deur 'n man wat hy aangestel het; en hiervan het hy aan almal die versekering gegee deur hom uit die dood op te wek. ”

1 Johannes 1: 5-9 (ESV), As ons ons sondes bely, is hy getrou en regverdig om ons ons sondes te vergewe

5 Dit is die boodskap wat ons van hom gehoor het en aan julle verkondig dat God lig is en dat daar geen duisternis in hom is nie. 6 As ons sê dat ons gemeenskap met hom het terwyl ons in die duisternis wandel, lieg ons en oefen nie die waarheid nie. 7 Maar as ons in die lig wandel, net soos hy in die lig is, het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus, sy Seun, reinig ons van alle sonde. 8 As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself, en die waarheid is nie in ons nie. 9 As ons ons sondes bely, is hy getrou en regverdig om ons ons sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.

1 Tessalonisense 5: 2-6 (ESV), Len ons slaap nie soos ander nie, maar laat ons wakker bly en nugter wees

2 U self is dit terdeë bewus daarvan die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag. 3 Terwyl mense sê: 'Daar is vrede en sekuriteit', sal skielike vernietiging oor hulle kom terwyl 'n swanger vrou pyn kry, en hulle sal nie ontsnap nie. 4 Maar julle is nie in die duisternis nie, broers, vir daardie dag om jou soos 'n dief te verras. 5 Want julle is almal kinders van die lig, kinders van die dag. Ons is nie van die nag of van die duisternis nie. 6 Laat ons dan nie slaap soos ander nie, maar laat ons wakker bly en nugter wees.

1 Korintiërs 1: 4-9 (ESV), Terwyl u wag op die openbaring van ons Here Jesus Christus

4 Ek dank my God altyd vir u vanweë die genade van God wat u in Christus Jesus gegee is, 5 dat u in alle opsigte in alle toespraak en alle kennis in hom verryk is - 6 net soos die getuienis oor Christus onder julle bevestig is - 7 sodat u geen geskenk ontbreek nie, terwyl u wag op die openbaring van ons Here Jesus Christus, 8 wat u tot die einde toe sal onderhou, sonder skuld op die dag van onse Here Jesus Christus. 9 God is getrou deur wie u geroep is tot die gemeenskap van sy Seun, Jesus Christus, onse Here.

Jakobus 5: 14-15 (ESV), Die gebed van geloof sal die een wat siek is, red - as hy sondes gepleeg het, sal hy vergewe word.

14 Is iemand onder julle siek? Laat hy die ouderlinge van die gemeente roep, en laat hulle oor hom bid en hom met olie in die Naam van die Here salf. 15 En die gebed van geloof sal die een wat siek is, red, en die Here sal hom opwek. En as hy sondes gepleeg het, sal hy vergewe word.

Hebreërs 3: 12-15 (ESV), Vermaan mekaar elke dag, solank dit 'vandag' genoem word

12 Pas op, broers, anders in elkeen van julle is daar 'n bose, ongelowige hart wat julle van die lewende God laat wegval. 13 Maar vermaan mekaar elke dag, solank dit “vandag” genoem word, sodat niemand van julle verhard kan word deur die bedrog van die sonde nie. 14 Want ons het gekom om deel te hê aan Christus, as ons inderdaad ons oorspronklike vertroue tot die einde toe vas hou. 15 Soos daar gesê word: "As julle vandag sy stem hoor, verhard nie julle harte soos in die opstand nie."

Openbaring 2: 4-5 (OAV), Repent, en doen die werke wat u aanvanklik gedoen het. Indien nie, sal ek u kandelaar van sy plek verwyder

4 Maar ek het dit teen jou, dit jy het die liefde wat jy eers gehad het, laat vaar. 5 Onthou dan van waar jy geval het; bekeer julle, en doen die werke wat julle aanvanklik gedoen het. Indien nie, sal ek na u toe kom en u kandelaar van sy plek verwyder, tensy u u bekeer.

Openbaring 2: 14-16 (OAV), Repent. Indien nie, sal ek binnekort na u toe kom en met die swaard van my mond teen hulle oorlog voer.

14 Maar ek het 'n paar dinge teen jou: jy het 'n paar wat die leer van Bileam hou, wat Balak geleer het om 'n struikelblok voor die kinders van Israel te stel, sodat hulle voedsel kon eet wat aan afgode geoffer is en seksuele onsedelikheid beoefen. 15 U het ook sommige wat die leer van die Nikolaïete onderhou. 16 Bekeer julle dus. Indien nie, sal ek binnekort na u toe kom en met die swaard van my mond teen hulle oorlog voer.

Openbaring 2: 20-22, Diegene wat met haar egbreuk pleeg, sal ek in groot verdrukking werp, tensy hulle berou het oor haar werks

20 Maar ek het dit teen jou, dat u die vrou Jesebel, wat haarself 'n profetes noem, duld en my dienaars leer en verlei om seksuele onsedelikheid te beoefen en kos te eet wat aan afgode geoffer is. 21 Ek het haar tyd gegee om tot bekering te kom, maar sy weier om berou te hê oor haar seksuele onsedelikheid. 22 Kyk, ek sal haar op 'n siekbed gooi, en die wat egbreuk met haar pleeg, sal ek in groot verdrukking werp, tensy hulle berou het oor haar werks,

Openbaring 3: 1-3 (OAV), Repent - As u nie wakker word nie, kom ek soos 'n dief

1 'En skryf aan die engel van die kerk in Sardis:' Die woorde van hom wat die sewe geeste van God en die sewe sterre het. 'Ek ken u werke. U het die reputasie dat u lewe, maar u is dood. 2 Word wakker en versterk wat oorbly en op die punt staan ​​om te sterf, want ek het u werke nie volkome gevind in die oë van my God nie. 3 Onthou dan wat jy ontvang en gehoor het. Behou dit, en bekeer jou. As u nie wakker word nie, kom ek soos 'n dief, en u weet nie op watter uur ek teen u sal kom nie.

Openbaring 3: 15-20, Diegene vir wie ek lief is, bestraf en dissiplineer ek; wees dus ywerig en bekeer u

15 'Ek ken u werke: u is nie koud of warm nie. Sou jy óf koud óf warm gewees het! 16 Dus, omdat jy lou is en nie warm of koud nie, sal ek jou uit my mond spoeg. 17 Want julle sê: Ek is ryk, ek het voorspoed gehad, en ek het niks nodig nie, sonder om te besef dat julle ellendig, jammerlik, arm, blind en naak is. 18 Ek raai u aan om by my goud te koop wat deur vuur verfyn is, sodat u ryk kan word en wit klere, sodat u u kan beklee en die skaamte van u naaktheid nie gesien kan word nie, en salf om u oë te salf, sodat u kyk. 19 Diegene vir wie ek lief is, bestraf en dissiplineer ek; wees dus ywerig en bekeer u. 20 Kyk, ek staan ​​by die deur en klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek na hom toe kom en saam met hom eet, en hy saam met my.

ChristianRefutation.com

Wat van Hebreërs 6: 1-8?

Hebreërs 6: 4-6 word dikwels gekombineer met Hebreërs 10:26 om 'n saak te maak dat as jy wegval, jy by uitstek verlore gaan. Hoe sal 'n nadere analise toon wat die betekenis van die skrywer met betrekking tot die oorspronklike Grieks is. Engelse vertalings gee nie noodwendig die gepaste weergawe nie. Die sleutel om die konteks van verse 4-6 te verstaan, is verse 7-8. 

Hebreërs 6: 1-8

1 Laat ons daarom die elementêre leer van Christus verlaat en tot volwassenheid gaan, sonder om weer 'n fondament te lê van bekering van dooie werke en van geloof tot God, 2 en oor onderrig oor wasgoed, handeoplegging, die opstanding van die dode en ewige oordeel. 3 En dit sal ons doen as God dit toelaat. 4 Want dit is onmoontlik, in die geval van diegene wat eenmaal verlig is, wat die hemelse gawe geproe het en deel gehad het aan die Heilige Gees, 5 en die goedheid van die woord van God en die kragte van die komende eeu geproe het, 6 en dan het hulle weggeval, om hulle weer tot bekering te bring, omdat hulle weer die Seun van God tot hul eie leed kruisig en hom tot minagting weerhou. 7 Want grond wat die reën wat gereeld daarop val, gedrink het en 'n gewas produseer wat nuttig is vir diegene vir wie dit bewerk word, ontvang 'n seën van God. 8 Maar as dit dorings en distels dra, is dit waardeloos en naby om vervloek te word, en die einde daarvan moet verbrand word.

ChristianRefutation.com

Wat sê die Griek in vers Hebreërs 6: 4-6?

Hieronder is die Griekse kritiese teks vir Heb 6-4-6, gevolg deur 'n gedetailleerde tussenlyn tabel met elke Griekse woord in opeenvolgende volgorde, die Engelse weergawe, die ontleding en die leksikondefinisie van elke Griekse woord. Letterlike en interpretatiewe vertalings uit die gedetailleerde tussenlyn tabel is onder die tabel.

Hebreërs 6: 4-6 (NA-28)

4 Ἀδύνατον γὰρ τοὺς ἅπαξ φωτισθέντας, γευσαμένους τε τῆς δωρεᾶς τῆς ἐπουρανίου καὶ μετόχους γενηθένταςα

5 καὶ καλὸν γευσαμένους θεοῦ ῥῆμα δυνάμεις τε μέλλοντος αἰῶνος

6 καὶ παραπεσόντας, πάλιν ἀνακαινίζειν εἰς μετάνοιαν, ἀνασταυροῦντας ἑαυτοῖς τὸν υἱὸν τοῦ θεῦαςσπσδ.

Griekse

Vertaling

parsing

Woordelys

4 Ἀδύνατον

magteloos

Byvoeglike naamwoord, nominatief, neutraal, enkelvoud

gebrek aan vermoë om voldoende, magteloos, magteloos te funksioneer

γὰρ

maar

samewerking

toon afleiding of voortsetting: want, want, inderdaad, maar

τοὺς

diegene

Bepaler, akkusatief, manlik, meervoud

die; hierdie, dat; hy, sy, dit; τοῦ met inf. om dit, sodat, met die gevolg dat, dat

ἅπαξ

eerste

bywoord

begin, eers

φωτισθέντας

hulle was verlig

Werkwoord, aoris, passief, deelwoord, akkusatief, manlik, meervoud

lig gee, lig, skyn; aan die lig bring, openbaar, bekend maak; verlig, verlig

γευσαμένους

hulle het geproe

Werkwoord, aoris, middel, deelwoord, akkusatief, manlik, meervoud

proe, eet, deelneem aan (impliseer genot van die ervaring)

τε

beide

samewerking

en, maar (dikwels nie vertaal nie); beide en

τῆς

van die

Vasberader, genitief, vroulik, enkelvoud

die; hierdie, dat; hy, sy, dit; τοῦ met inf. om dit, sodat, met die gevolg dat, dat

δωρεᾶς

geskenk

Selfstandige naamwoord, genitief, vroulik, enkelvoud

geskenk

τῆς

van die

Vasberader, genitief, vroulik, enkelvoud

die; hierdie, dat; hy, sy, dit; τοῦ met inf. om dit, sodat, met die gevolg dat, dat

ἐπουρανίου

van die hemel

Selfstandige naamwoord, genitief, vroulik, enkelvoud

hemels; hemels

καὶ

Ook

bywoord

en, ook, maar, selfs; dit wil sê, naamlik

μετόχους

van deel

Voorsetsel wat die genitief beheer

een wat deel in, vennoot; metgesel, kameraad

γενηθέντας

hulle van toekomende

Selfstandige naamwoord, genitief, vroulik, meervoud

word, word; gebeur, plaasvind, ontstaan ​​(aor. dikwels belemmer. dit het gebeur of ontstaan); ontstaan, gebore of geskep word; gedoen word (van dinge), iets word (van persone); kom, gaan

πνεύματος

Gees

Selfstandige naamwoord, nominatief, vroulik, enkelvoud

gees, innerlike lewe, self; geaardheid, gemoedstoestand; gees, geeswese of krag, krag (dikwels van bose geeste); lewe

ἁγίου

heilige

Byvoeglike naamwoord, genitief, neutraal, enkelvoud

afgesonder aan of deur God, ingewy; heilig, moreel rein, regop;

5 καὶ

5 en

samewerking

en; en dan, dan; maar tog; ook, selfs, net so

καλὸν

mooi

Byvoeglike naamwoord, akkusatief, neutraal, enkelvoud

goed; reg, behoorlik, gepas; beter; eerbaar, eerlik; fyn, mooi, kosbaar

γευσαμένους

hulle het geproe

Werkwoord, aoris, middel, deelwoord, akkusatief, manlik, meervoud

smaak; eet; ervaring

θεοῦ

van God

Selfstandige naamwoord, genitief, manlik, enkelvoud

God volgens God se wil, goddelik; na die gelykenis van God

ῥῆμα

uitsprake

Selfstandige naamwoord, akkusatief, neutraal, enkelvoud

wat gesê word, woord, sê; ding, saak, gebeurtenis, gebeur

δυνάμεις

magte

Selfstandige naamwoord, akkusatief, vroulik, meervoud

krag, krag; magsdaad, wonderwerk

τε

selfs

samewerking

en; en so, so

μέλλοντος

van kom

Werkwoord, hede, aktief, deelwoord, genitief, manlik, enkelvoud

gaan, beplan, bedoel; moet, bestem wees; (ptc. sonder inf.) kom, toekoms

αἰῶνος

van ouderdom

Selfstandige naamwoord, genitief, manlik, enkelvoud

ouderdom; wêreldorde; ewigheid

6 καὶ

6 en

samewerking

en, ook, maar, selfs; dit is

παραπεσόντας

as hulle val

Werkwoord, aoris, aktief, deelwoord, akkusatief, manlik, meervoud

val weg, val af

πάλιν

weer

bywoord

weer, nogmaals

ἀνακαινίζειν

herstel moet word

Werkwoord, hede, aktief, infinitief

hernu, herstel

εἰς

in

Voorsetsel wat die akkusatief beheer

met acc. in, om; in, by, on, upon, by, near; onder; teen; aangaande; as

μετάνοιαν

bekering

Selfstandige naamwoord, akkusatief, vroulik, enkelvoud

bekering, verandering van hart, afwyking van jou sondes, verandering van manier

ἀνασταυροῦντας

kruisig hulle

Werkwoord, hede, aktief, deelwoord, akkusatief, manlik, meervoud

kruisig; weer kruisig

ἑαυτοῖς

in hulself

Voornaamwoord, Datief, Manlik, Meervoud, 3de Persoon

homself, haarself, homself, hulself; besitlike pro. syne, hare, ens .; wedersydse pro. mekaar, mekaar

τὸν

die

Bepaler, akkusatief, manlik, enkelvoud

die; hierdie, dat; hy, sy, dit; met inf. om dit, sodat, met die gevolg dat, dat

υἱὸν

sy

Selfstandige naamwoord, akkusatief, manlik, enkelvoud

seun; afstammeling, nageslag, erfgenaam; (met gen.) dikwels iemand wat 'n spesiale verhouding met of 'n ooreenkoms met iemand of iets het; dissipel, volgeling

τοῦ

of

Bepaler, genitief, manlik, enkelvoud

die; hierdie, dat; hy, sy, dit

θεοῦ

van God

Selfstandige naamwoord, genitief, manlik, enkelvoud

God, godvresend; na die gelykenis van God

καὶ

Ook

samewerking

en, ook, maar, selfs; dit is

παραδειγματίζοντας

hulle skande

Werkwoord, hede, aktief, deelwoord, akkusatief, manlik, meervoud

om aan openbare skande te onderwerp, minagting te verduur, bloot te stel aan openbare bespotting

ChristianRefutation.com

Letterlike en interpretatiewe vertalings

Hieronder is 'n letterlike vertaling gebaseer op die interliniêre tabel hierbo. Daar is ook 'n meer leesbare interpretatiewe vertaling gebaseer op die letterlike.

Hebreërs 6: 4-6 letterlike vertaling

4 Maar magteloos die eerste

hulle was verlig

hulle het geproe

beide van die gawe van die hemel

het ook veroorsaak dat die Heilige Gees gedeel word

5 en hulle het pragtige uitsprake van God geproe

selfs magte van 'n eeu kom

6 En as hulle val

weer tot bekering herstel word

hulle kruisig in hulleself die seun van God

ook hulle skande

Hebreërs 6: 4-6 Interpretatiewe vertaling

4 Maar gestremdes is diegene wat eerste

verlig was

geproe het

beide van die gawe van die hemel

ook deelagtig geword het aan die Heilige Gees

5 en het pragtige uitsprake van God beleef

selfs kragte van die komende eeu

6 En as hulle val -

weer tot bekering herstel word -

hulle kruisig in hulleself die Seun van God

en beskaam hom.

ChristianRefutation.com

Analise

"Gestrem"

Die Griekse woord Ἀδύνατον (adynatos) is 'n negatiewe deelwoord van δυνατός (dynatos) wat mag beteken. Die betekenis is dus letterlik kragteloos (nie 'onmoontlik' soos baie Engelse vertalings lees nie). Dit kan geïnterpreteer word as 'n aanduiding van impotensie, tekort, verswakking of disfunksie.

“Nadat ons albei die gawe van die hemel gesmaak het, en ook deelgeneem het aan die Heilige Gees en pragtige uitsprake van God beleef het”

Dit verwys blykbaar na die doop ”van die Heilige Gees en die spreek van tale terwyl die Gees die uiting gee. Nie almal wat hulle as 'n Christen identifiseer, het so 'n ryk ervaring opgedoen nie. Die implikasie hier is dat as u so 'n ervaring ontvang het, daar geen rede is dat u moet wegval nie. As u dit doen, is u geloof ernstig gebrekkig. 

"Weer in berou herstel word"

Dit sê berou eerder as redding. Die implikasie is dat as dit nie genoeg is om die goeie dinge van God te proe en die Heilige Gees te ontvang om 'n verbintenis tot bekering te handhaaf nie, 'n disfunksionele geloof bestaan, wat dit onwaarskynlik is om opgelos te word. Om verlig te word, die gawe van die hemel te proe en deel te hê aan die Heilige Gees en die pragtige uitsprake van God te beleef, behoort genoeg te wees om ons in berou te hou. Indien nie, het ons ernstige probleme. Nie almal wat hulle as Christene identifiseer, het egter so 'n ryk ervaring gehad nie. Die gedeelte is nie heeltemal van toepassing op almal wat nog nie op so 'n dramatiese manier God ervaar het nie. 

“Hulle kruisig in hulleself die Seun van God en skande hom”

Hierdie stelling is nie 'n rede waarom iemand nie tot bekering kan kom nie. Die Griekse ekwivalent van "vir" of "omdat" word nie gebruik nie. Dit spreek eerder van die aaklige implikasie van wegval van die skande van Christus. Iemand wat wegval en in hul geloof dood bly, verdien om verbrand te word op die dag van God se oordeel. Dit beteken nie dat ons nie die geleentheid het om ons te bekeer en terug te keer na God terwyl vandag nog steeds vandag is nie. Die onmiddellike konteks is weer vers 7-8:

Hebreërs 6: 7-8

7 Want grond wat die reën wat gereeld daarop val, gedrink het en 'n gewas produseer wat nuttig is vir diegene vir wie dit bewerk word, ontvang 'n seën van God. 8 Maar as dit dorings en distels dra, is dit waardeloos en naby om vervloek te word, en die einde daarvan moet verbrand word.

ChristianRefutation.com

Gevolgtrekking

Wat word gesê dat as u nie vrugte dra nadat u die lewende water van die Gees gebruik het nie, u geloof onmoontlik geword het. Dit wil sê, u is gestremd (in 'n toestand van wanfunksionering), wat dit onwaarskynlik maak dat u weer vrugte kan dra. Dit sê nie dat iemand nie tot die geloof herstel kan word nie, maar impliseer eerder dat as hulle nie vrugte dra nie, hul geloof magteloos en disfunksioneel is. Let op vers 6: 8 sê "naby om vervloek te word" (nie vervloek nie). Daar is nog steeds 'n geleentheid om vrugte te dra voor die einde van die oes. Bekeer julle terwyl vandag vandag is!

Nie Hebreërs 6: 4-6 of Hebreërs 10:26 dui aan dat iemand nie gered kan word as hy eenmaal geglo het en teruggeval het in sonde en ongeloof nie. Beide gedeeltes handel daaroor om gereed te wees vir die dag van die Here. As daar gevind word dat ons ons geloof laat vaar het, sal die offer van Christus (soos dit op ons van toepassing is) laat vaar. As ons die Evangelie verlaat, sal ons in die steek gelaat word. Hierdie gedeeltes het betrekking op 'n toestand van afvalligheid. Dit leer nie dat as ons een keer weggedraai het, daar geen hoop is om terug te kom nie. Bekeer julle, want die koninkryk van God is naby!