Korrupsie van die Skrif
Korrupsie van die Skrif

Korrupsie van die Skrif

Tekstuele korrupsie wat die trinitariese posisie bevoordeel

Trinitariërs het 'n gewoonte om 'n beroep op sekere verse te doen as bewys van hul leerstelling, alhoewel dit bekend is dat hierdie verse verskillende lesings het wat aandui dat die manuskripte beskadig is.

Sagaria 12: 10

Trinitariërs lees hierdie vers asof Jesus Yahweh is wat gesê het: "Hulle sal na my kyk wat hulle deurboor het." Sommige Hebreeuse manuskripte het egter 'kyk na hom' en nie 'kyk na My' nie. Die aanhaling wat die apostel Johannes in Johannes 19:37 gebruik het, dui inderdaad op die egtheid van die vorige lesing eerder as laasgenoemde. Nie net nie, die 'kyk na my' -variant het geen sin in konteks nie, want daar staan ​​'Hulle kyk na'ME"Wat deurboor is, maar treur oor iemand anders,"HIM. "

John 1: 18

Sommige manuskripte lees “monogene Seun ”terwyl ander lees“monogene God." Vroeë Christelike geskrifte haal hoofsaaklik die "Seun" -lesing aan en nie die "God" -lesing nie. Die "God" -lesing is gebaseer op ons vroegste manuskrip van hierdie vers wat in dieselfde omgewing as Nag Hammadi, Egipte, gevind is. Dit is egter 'n bekende feit dat die vroegste nie die beste beteken sedert korrupsie op 'n baie vroeë datum begin het nie. Die historiese bewyse dui aan dat die lees van 'God' hoofsaaklik 'n Egiptiese tradisie was, aangesien hierdie lesing ook die eerste keer getuig word onder Egiptenare soos Origenes en Clement van Alexandrië. Die lees van 'God' kan 'n gnostiese korrupsie wees sedert die 'monogene God ”was 'n belangrike kenmerk van hulle oortuigings.

Handelinge 7: 59

Die King James -vertaling het die woord "God" in hierdie vers ingevoeg, wat laat blyk dat Jesus as God geïdentifiseer word.

Handelinge 20: 28

Belangrike vroeë manuskripte soos Codex Alexandrinus, Codex Bezae en Codex Ephraemi Rescriptus lees eerder “kerk van die Here” as “kerk van God”. Irenaeus haal ook aan “kerk van die Here.

1 Kor 10: 9

Sommige manuskripte het 'Christus', terwyl ander ou manuskripte 'Here' lees.

Efesiërs 3: 9

Sommige manuskripte het 'deur Jesus Christus', maar ander manuskripte het nie.

1 Timothy 3: 16

Die oorweldigende gewig van die manuskripgetuienis het geleerdes gedwing om te erken dat die 'Goeie in die vlees geopenbaar is ”weergawe van hierdie vers is 'n korrupsie. Dit is ook onsinnig, want dit sou daartoe lei dat God deur engele gesien sou word (waarom dit duidelik is?) En dat God in die Gees geregverdig was.

2 Peter 1: 1

Trinitariërs doen dikwels 'n beroep op die Granville Sharp -reël rakende hierdie vers om te argumenteer dat Jesus as God geïdentifiseer word. Codex Sinaiticus, 'n baie vroeë manuskrip, lees egter nie 'God en Verlosser' nie, maar 'Here en Verlosser'.

1 John 3: 16

Die King James -vertaling het die woord “God” in hierdie vers ingevoeg, wat laat blyk dat Johannes Jesus as “God” identifiseer.

1 John 5: 7

Die oorweldigende gewig van die manuskripgetuienis het geleerdes gedwing om te erken dat hierdie vers 'n sekere korrupsie is wat in die Skrif ingevoeg is.

Vir meer voorbeelde van tekstuurkorrupsie, sien die artikel op BiblicalUnitarian.com: 

https://www.biblicalunitarian.com/articles/textual-corruptions-favoring-the-trinitarian-position

Die Ortodokse Korrupsie van die Skrif: Die uitwerking van vroeë Christologiese geskille op die teks van die Nuwe Testament

Download: https://www.academia.edu/15883758/Orthodox_Corruption_of_Scripture

Amazon: https://amzn.to/3nDaZA2

Oorwinnaars skryf nie net geskiedenis nie; hulle reproduseer ook die tekste. Hierdie werk ondersoek die noue verband tussen die sosiale geskiedenis van die vroeë Christendom en die tekstuele tradisie van die opkomende Nuwe Testament, en ondersoek hoe vroeë stryd tussen Christelike "dwaalleer" en "ortodoksie" die oordrag van die dokumente waaroor baie debatte gevoer is, beïnvloed het. . 

* Bart Ehrman moet slegs oorweeg word vir sy vroeë werk in tekstuurkritiek - nie sy meer onlangse werk (meer as 20 jaar) oor Bybelse interpretasie nie.

Die teks van die Nuwe Testament: die oordrag daarvan, korrupsie en herstel (4de uitgawe) 

https://amzn.to/3e61mXj

Hierdie deeglik hersiene uitgawe van Bruce M. Metzger se klassieke werk is die nuutste handleiding wat beskikbaar is vir die tekskritiek van die Nuwe Testament. Die teks van die Nuwe Testament, Vierde uitgawe. Hierdie hersiening bring die bespreking van belangrike aangeleenthede soos die vroeë Griekse manuskripte en metodes vir tekskritiek op datum, met die integrasie van onlangse navorsingsbevindinge en benaderings in die teks (in teenstelling met vorige hersienings, wat nuwe materiaal en aantekeninge in bylaes saamgestel het) ). Die standaardteks vir kursusse in Bybelkunde en die geskiedenis van die Christendom sedert sy eerste publikasie in 1964.

* Bart Ehrman moet slegs oorweeg word vir sy vroeë werk in tekstuurkritiek - nie sy meer onlangse werk (meer as 20 jaar) oor Bybelse interpretasie nie.

Die uitgebreide Nuwe Testament

https://amzn.to/2Rcl1vE

Spesiaal geskep vir Bybelstudies. Een van die belangrikste kenmerke is dat voetnote onderaan elke bladsy verskyn met verwysing na variante van die Griekse tekste wat oor die algemeen in twee groepe ingedeel is: Die 'Alexandriese' groep verteenwoordig die oudste manuskripte wat nog oorleef het. Die "Bisantynse" groep verteenwoordig die meerderheid manuskripte. Dit wys ook klein variante. Onderaan elke bladsy is ook 'n parallelle tekstuele apparaat wat die tekstuele keuses van 20 Bybelweergawes vir elke vers van die Nuwe Testament voorstel. Alhoewel dit vertaal word vanuit 'n trinitariese perspektief, gebruik hierdie vertaling 27% van die tyd die Critical Text (NA-100) as bronteks en is dit ook baie leesbaar.