Beheersende invloed - Wat is die Heilige Gees
Beheersende invloed - Wat is die Heilige Gees

Beheersende invloed - Wat is die Heilige Gees

Wat is die Heilige Gees? - Die Heilige Gees opgesom

Die Heilige Gees is die asem of wind van God. Dit is God se beheersende invloed wat met die mens en die wêreld in wisselwerking is. Deur die Heilige Gees is die 'hand van God' oor ons en is die Gees simbolies van die 'vinger' van God. Op verskillende maniere openbaar die Heilige Gees die krag van God om die wil van God te volbring. Dit is God se Gees, wat deur God gegee is, wat "van die Vader uitgaan" as 'n "hemelse gawe" wat gelowiges moet "ontvang", "vervul" en "in" wees. Die Heilige Gees is iets wat 'aangetrek', 'ingesit' en 'binne -in' geplaas kan word. Dit kan van een persoon na 'n ander oorgedra word, word verdeel en is deelbaar. Die Heilige Gees “val op” en word “uitgestort” terwyl gelowiges “met die Heilige Gees gedoop word”. Gelowiges moet hierdie "lewende water" "drink" en "proe". Ons moet spreek en bid "in die Gees", aangesien dit baie verskillende werke van God in ons lewe verrig. God se teenwoordigheid word geopenbaar deur die Heilige Gees, net soos troos, raad en leiding. Ons moet versigtig wees om nie in opstand te kom teen God se beherende invloed nie, te weerstaan, te bedroef, te blus of te laster nie. Die Heilige Gees kan verpersoonlik word deur God se persoonlikheid en karakter te weerspieël, alhoewel dit nie letterlik 'n persoon is nie.

ControllingInfluence.com

Die Heilige Gees met verwysing na die skepping

Die Heilige Gees is ook 'n aspek van God met betrekking tot sy beheersende invloed. Deur God se woord (Logos) en deur God se asem, die Heilige Gees, is alle dinge gemaak. Dit is hoe die oorspronklike skepping (eerste Adam) ontstaan ​​het en dit is hoe Jesus Christus (die laaste Adam) ontstaan ​​het. 

Psalms 33: 6, Deur die woord van die HERE die hemele is gemaak, en deur die asem van sy mond

Deur die woord van die HERE die hemele is gemaak, en deur die asem van sy mond al hul gasheer.

Psalms 104: 29-30 (NLV), As jy jou Gees uitstuur, word hulle geskape

As jy jou gesig verberg, is hulle verslae; wanneer jy hulle wegneem asem, sterf hulle en keer terug na hul stof. As jy jou Gees uitstuur, word hulle geskape, en jy vernuwe die oppervlak van die grond.

Genesis 2: 7 (ESV), Die HERE God gevorm die man van stof uit die grond en blaas lewensasem in sy neusgate

dan die HERE God gevorm die man van stof uit die grond en blaas lewensasem in sy neusgate, en die man het 'n lewende wese geword.

Job 33: 4 (OAV), Die gees van God het my gemaak, en die asem van die Almagtige gee my lewe.

Die gees van God het my gemaak, en die asem van die Almagtige gee my lewe.

Lukas 1:35, Die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu

En die engel antwoord haar:Die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu; daarom die kind wat gebore moet word sal heilig genoem word - die Seun van God.

ControllingInfluence.com

Betekenis van die Hebreeus en Grieks vir Spirit

Die woord vir gees in Hebreeus is RUACH wat asem, wind, gees beteken. Net so kom die woord Heilige Gees in die Grieks uit die kombinasie van woorde pneuma hagion (πνεῦμα ἅγιον), wat letterlik beteken "lug in beweging - dit is heilig". Die Heilige Gees (pneuma) is letterlik die asem of wind van God wat gebruik is om die heelal te skep en wat God gebruik om met die mens te kommunikeer.

Strong's Dictionary

h7307. רוּחַ rûaḥ; vanaf 7306; wind; deur ooreenkoms'n sinvolle (of selfs gewelddadige) uitaseming; figuurlik, lewe, woede, onbeduidendheid; by uitbreiding, 'n gebied van die lug; deur ooreenkoms, maar slegs van 'n rasionele wese (insluitend die uitdrukking en funksies daarvan):-lug, woede, blaas, asem, x koel, moed, verstand, x kwart, x sy, gees ((-ual)), storm, x ydel, ((warrel-)) wind (-y).

g4151. πνεῦμα pneuma; vanaf 4154; 'n lugstroom, dit wil sê asem (blaas) of 'n briesie; analogies of figuurlik, 'n gees, dit wil sê (menslik) die rasionele siel, (by implikasie) lewensbelangrike beginsel, geestelike ingesteldheid, ens., of (bomenslike) 'n engel, demoon of (goddelike) God, Christus se gees, die Heilige Gees : -spook, lewe, gees (-ual, -ually), mind.

Analitiese leksikon van die Griekse Nuwe Testament

πνεῦμα, ατος, τό. (1) soos afgelei van πνέω (slag), van die beweging van lug; (a) waai, wind (waarskynlik JN 3.8a en HE 1.7); (b) asemhaling, asem (2TH 2.8; moontlik MT 27.50 in die sin "hy het sy laaste asem uitgeblaas")

Die verband tussen die Gees en God se asem of wind word ook in die volgende verse geïllustreer:

Job 26:13 (NLV), met sy wind het die hemele mooi geword

Deur syne wind die hemele is gemaak billike.

Job 32: 8 (ESV), maar dit is die Gees in die mens, die asem vir die Almagtige

Maar dit is die Gees in die mens, die asem van die Almagtige, wat hom laat verstaan.

Johannes 3: 8 (ESV), Die wind waai - So is dit met elkeen wat uit die Gees gebore is

Die wind waai waar dit wil, en jy hoor die geluid daarvan, maar jy weet nie waar dit vandaan kom of waarheen dit gaan nie. So is dit met elkeen wat uit die Gees gebore is. "

ControllingInfluence.com

Die Heilige Gees is God se beheersende invloed

Die Griekse woord vir Gees is pheuma. Die gebruik van hierdie woord in die Nuwe Testament en ander vroeë Christelike geskrifte word in die voorste Grieks-Engelse Leksikon (BDAG) soos volg beskryf:

(1) lug in beweging, waai, asemhaal

(2) dit wat die liggaam, asem, (lewens-) gees lewendig maak of lewe gee

(3) 'n deel van die menslike persoonlikheid, gees

(4) 'n onafhanklike nie -liggaamlike wese, in ooreenstemming met 'n wese wat deur die fisiese sintuie, die gees waargeneem kan word

(5) God se wese as beheersende invloed, met die fokus op assosiasie met mense, Gees

"God se wese as beheersende invloed, met die fokus op assosiasie met mense" is 'n belangrike aspek van wat die Heilige Gees is. Dit wil sê, dit is die uitbreiding van God se wese, oorgedra van God, wat interaksie het met en beïnvloed mense. Hierdie begrip word ondersteun deur talle skriftuurlike verwysings:

2 Petrus 1:21, Mans het van God gepraat terwyl hulle deur die Heilige Gees meegevoer is

Want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar mans het van God gepraat terwyl hulle deur die Heilige Gees meegevoer is

Johannes 3:34 (ESV), Fof hy gee die Gees sonder mate

Want wie God gestuur het, spreek die woorde van God uit, want hy gee die Gees sonder mate."

Eksodus 31: 3 (ESV),  Met die Gees van God, met bekwaamheid en intelligensie, met kennis en alle vakmanskap

en ek het hom gevul met die Gees van God, met bekwaamheid en intelligensie, met kennis en alle vakmanskap, om artistieke ontwerpe te bedink, om te werk in goud, silwer en brons, om stene te sny vir hout en om hout te sny, om in elke vaartuig te werk.

Numeri 11:25 (ESV), Het 'n bietjie van die Gees geneem - sit dit op die sewentig ouderlinge - die Gees het op hulle gerus - hulle het geprofeteer

Toe kom die HERE in die wolk neer en spreek met hom en van die Gees geneem dit was op hom en sit dit op die sewentig ouderlinge. En sodra die Gees het op hulle gerus, het hulle geprofeteer

1 Samuel 10: 6 (ESV), Die Gees van die HERE sal oor jou jaag, en jy sal profeteer - want God is met jou

Toe het die Die Gees van die HERE sal op u afstorm, en u sal profeteer saam met hulle en verander in 'n ander man. As hierdie tekens u nou ontmoet, doen dan wat u hand vind om te doen, want God is met jou

Nehemia 9: 29-30 (DB), U het baie jare saam met hulle gedra en het hulle deur u Gees deur u profete gewaarsku 

Baie jare het jy met hulle verveeld en het hulle deur u Gees deur u profete gewaarsku. Tog wou hulle nie luister nie ...

Jesaja 59:21, My Gees wat oor jou is, en my woorde wat ek in jou mond gelê het

“En ek, dit is my verbond met hulle,” sê die HERE: “My Gees wat oor jou is, en my woorde wat ek in jou mond gelê het, sal nie uit jou mond wyk nie ... ”

Handelinge 10:38 (ESV),  God het Jesus van Nasaret met die Heilige Gees en met krag gesalf

hoe God het Jesus van Nasaret met die Heilige Gees en met krag gesalf. Hy het goed gedoen en almal genees wat deur die duiwel onderdruk is, want God was met hom.

1 Korintiërs 2: 10-12 (ESV), Niemand begryp die gedagtes van God behalwe die Gees van God nie 

Hierdie dinge het God aan ons deur die Gees geopenbaar. Want die Gees ondersoek alles, selfs die dieptes van God. Want wie ken 'n mens se gedagtes behalwe die gees van die persoon wat in hom is? Niemand begryp dus ook die gedagtes van God nie, behalwe die Gees van God. Nou het ons nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die Gees wat van God is, sodat ons die dinge wat God ons gegee het, vryelik kan begryp.

ControllingInfluence.com

Die Heilige Gees is simbolies van die 'hand' of 'vinger' van God

Die "Gees van God" is analoog aan die "hand" of "vinger" van God. Net soos 'n man se hand en vinger ondergeskik is aan die wil van 'n mens, so is die Gees van God onderworpe aan die wil van God. 'N Persoon doen wat met sy eie hande gedoen word. Net so is dit God self wat die werk doen wat deur die uitsteek van sy hand en vingers gedoen word. Deur die Heilige Gees word God se wil in werking gestel en dit uitvoer wat hy stuur om dit te verrig.

ESEGIËL 1: 3 Die hand van die HERE was op hom

die die woord van die HERE het gekom aan die priester Esegiël, die seun van Buzi, in die land van die Chaldeërs by die Chebar -kanaal, en die hand van die HERE was op hom daar

ESEGIËL 3:14 Die Gees - die hand van die HERE is sterk op my

Die Gees het my opgehef en weggeneem, en ek het in die hitte van my gees in bitterheid gegaan, die hand van die HERE is sterk op my.

ESEGIËL 37: 1 Die hand van die HERE was op my - in die Gees

Die hand van die HERE was op my, en hy het my uitgelei in die Gees van die HERE en sit my neer in die middel van die vallei; dit was vol bene.

2 Konings 3: 15-16 (ESV), Die het die hand van die HERE oor hom gekom

Maar bring nou vir my 'n musikant. " En toe die musikant speel, die het die hand van die HERE oor hom gekom. En hy het gesê: 'So sê die HERE, 'Ek sal hierdie droë stroompie vol poele maak.'

Matthéüs 12:28 (ESV), Deur die Gees van God dat ek demone uitdryf

'Maar as dit so is deur die Gees van God dat ek demone uitdryfdan het die koninkryk van God oor u gekom ”

Lukas 11:20, Deur die vinger van God dat ek demone uitdryf

'Maar as dit so is deur die vinger van God dat ek demone uitdryf, dan het die koninkryk van God oor u gekom. ”

ControllingInfluence.com

Die Heilige Gees openbaar die krag van God

Die terme krag en gees word dikwels uitruilbaar gebruik, aangesien God sy kragtige werke deur sy Gees en deur sy krag verrig. Dit is nie heeltemal akkuraat om te sê dat die Heilige Gees die krag van God is nie, maar mense ontvang eerder krag wanneer die Heilige Gees oor hulle kom. Die krag van God, soos aangetoon deur wonderbaarlike werke by mense, word oor die algemeen verwesenlik deur 'n proses wat eers die vervulling van die Heilige Gees behels en daarna die kragwerk of goddelike inspirasie. Deur die Heilige Gees, die beheersende invloed van God, kan ons interaksie hê met die krag en verstand van God. volgens Judas 1:20 kom die krag van God uit die Heilige Gees, wat sê: “Maar julle, geliefdes, bou julleself op in julle allerheiligste geloof en bid in die Heilige Gees”. Gevolglik is bid in die Heilige Gees die manier waarop ons met God omgaan om sy salwing en bemagtiging te ontvang - God se beheersende invloed. 'N Paar voorbeelde is soos volg:

RIGTERS 14: 5-6 (ESV), Die Gees van die HERE het op hom gestorm - hy het die leeu in stukke geskeur terwyl 'n jong bok verskeur word

Toe gaan Simson saam met sy vader en moeder na Timna toe, en hulle kom by die wingerde van Timna. En kyk, 'n jong leeu kom brullend na hom toe. Toe die Gees van die HERE het op hom gestorm, en hoewel hy niks in sy hand gehad het nie, het hy die leeu in stukke geskeur terwyl 'n mens 'n jong bok skeur...

Rigters 15:14 (ESV), Toe jaag die Gees van die HERE op hom - en sy bande smelt van sy hande af

Toe hy by Lehi kom, kom die Filistyne skreeuend om hom te ontmoet. Toe jaag die Gees van die HERE op hom, en die toue wat aan sy arms was, het geword soos vlas wat aan die brand geraak het, en sy bindings het van sy hande gesmelt.

Lukas 1:35, Heilige Gees sal oor u kom, en die krag van die Allerhoogste sal u oorskadu

En die engel antwoord haar:Die Heilige Gees sal oor u kom, en die krag van die Allerhoogste sal u oorskadu; daarom sal die kind wat gebore word, heilig genoem word - die Seun van God.

Handelinge 1: 8 (ESV), U sal ontvang krag wanneer die Heilige Gees oor u gekom het

"Maar jy sal ontvang krag wanneer die Heilige Gees oor u gekom het, en julle sal my getuies wees in Jerusalem en in die hele Judea en Samaria en tot aan die einde van die aarde. ”

Handelinge 2:4 (ESV), Hulle was almal vervul met die Heilige Gees en het begin praat terwyl die Gees hulle gesê het

en hulle was almal vervul met die Heilige Gees en het in ander tale begin spreek namate die Gees hulle gesê het.

Handelinge 4:31 (ESV), Die was fbesmet met die Heilige Gees en het voortgegaan om die woord van God met vrymoedigheid te spreek

En toe hulle gebid het, was die plek waarin hulle bymekaar was, geskud en hulle was almal vervul met die Heilige Gees en het voortgegaan om die woord van God met vrymoedigheid te spreek.

Handelinge 10:38 (ESV), God het Jesus van Nasaret met die Heilige Gees en met krag gesalf

hoe God het Jesus van Nasaret met die Heilige Gees en met krag gesalf. Hy het goed gegaan en almal genees wat deur die duiwel onderdruk is, want God was met hom.

Romeine 15:19, Deur die krag van tekens en wonders, deur die krag van die Gees van God

Deur die krag van tekens en wonders, deur die krag van die Gees van God—Dat ek van Jerusalem en tot in Illyricum die bediening van die evangelie van Christus vervul het

ControllingInfluence.com

Die Heilige Gees is God se Gees wat aan mense gegee word wat van die Vader uitgaan

Talle skriftuurlike getuies maak dit duidelik dat die Heilige Gees 'n gawe van God is wat van die Vader uitgaan. Daar is 'n onderskeid te tref tussen die 'Gewer' God en die 'Gawe' wat van God kom, die Heilige Gees - God se beheersende invloed. 

1 Tessalonisense 4: 8 (ESV), God, wat sy Heilige Gees aan u gee

Wie dit daarom verontagsaam, verontagsaam nie die mens nie, maar God, wat sy Heilige Gees aan u gee.

Johannes 15:26 (ESV), Gees van waarheid, wat van die Vader uitgaan

“Maar as die Helper kom, wat Ek van die Vader na julle sal stuur, die Gees van waarheid, wat van die Vader uitgaan...

Handelinge 2:33 (ESV), Na ontvangs van die Vader die belofte van die Heilige Gees

“Omdat ons dan aan die regterhand van God verhewe is, en van die Vader ontvang het die belofte van die Heilige Gees, Hy het dit uitgestort wat julle self sien en hoor. ”

Handelinge 5:32 (ESV), Die Heilige Gees, wat God gegee het vir diegene wat Hom gehoorsaam is

'En ons is getuies van hierdie dinge, en so is dit ook die Heilige Gees, wat God gegee het aan die wat Hom gehoorsaam is. "

Handelinge 15:8 (ESV), God - gee hulle die Heilige Gees net soos Hy aan ons gedoen het

en Goeie, wat die hart ken, getuig van hulle, deur deur hulle die Heilige Gees te gee net soos Hy aan ons gedoen het,

Handelinge 10:38 (ESV) - God het Jesus van Nasaret met die Heilige Gees en met krag gesalf

hoe God het Jesus van Nasaret met die Heilige Gees gesalf en met krag. Hy het goed gegaan en almal genees wat deur die duiwel onderdruk is, want God was met hom.

Hebreërs 2: 4 (ESV), Goeie ook getuig deur gawes van die Heilige Gees versprei volgens sy wil

terwyl Goeie het ook getuig deur tekens en wonders en verskillende wonderwerke en deur gawes van die Heilige Gees versprei volgens sy wil.

1 Johannes 3:24 (ESV), Die Gees wat Hy ons gegee het

Wie sy gebooie bewaar, bly in God en God in hom. En hieraan weet ons dat hy in ons bly, deur die Gees wat Hy ons gegee het.

1 Johannes 4:13 (ESV), God - Hy het ons van sy Gees gegee

Niemand het God ooit gesien nie; as ons mekaar liefhet, Goeie bly in ons en sy liefde word in ons vervolmaak. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons, omdat Hy ons van sy Gees gegee het.

ControllingInfluence.com

Die Heilige Gees is iets wat 'ontvang' moet word (as 'n geskenk)

Skriftuurlike verwysings wat getuig van die Heilige Gees as iets om te ontvang:

Handelinge 1: 4-5 (ESV), wag op die belofte van die Vader - jy sal met die Heilige Gees gedoop word

En terwyl hy by hulle gebly het, beveel hy hulle om nie uit Jerusalem te vertrek nie, maar na wag op die belofte van die Vader, wat, het hy gesê, “het jy van my gehoor; want Johannes het met water gedoop, maar u sal nie baie dae van nou af met die Heilige Gees gedoop word nie."

Handelinge 2:38 (YV), YU sal die gawe van die Heilige Gees ontvang

En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van julle sondes, en jy sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.

Handelinge 8: 14-19 (ESV), Hulle het die Heilige Gees ontvang - die Gees is gegee

En toe die apostels in Jerusalem hoor dat Samaria die woord van God ontvang het, stuur hulle Petrus en Johannes na hulle toe wat afkom en vir hulle bid dat hulle ontvang die Heilige Gees, want hy het nog nie op een van hulle geval nie, maar hulle is net gedoop in die Naam van die Here Jesus. Toe lê hulle hul hande op en hulle die Heilige Gees ontvang het. Nou toe Simon dit sien die Gees is gegee deur die oplegging van die hande van die apostels, het hy vir hulle geld aangebied en gesê: “Gee my ook hierdie krag, sodat elkeen op wie ek my hande lê, ontvang die Heilige Gees. "

Johannes 20:22 (ESV), Rontvang die Heilige Gees

En toe hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle:Ontvang die Heilige Gees."

Efesiërs 1:13, Die beloofde Heilige Gees

In Hom is julle ook, toe julle die woord van die waarheid gehoor het, die evangelie van julle redding en in Hom geglo, verseël met die beloofde Heilige Gees,

Hebreërs 6: 4 (ESV), Het die geproe hemelse gawe, en deel in die Heilige Gees

Want dit is onmoontlik, in die geval van diegene wat eens verlig is geproe het die hemelse gawe, en deel in die Heilige Gees

ControllingInfluence.com

Die Heilige Gees is iets om mee te vervul te word

Skriftuurlike verwysings wat getuig van die Heilige Gees as iets om mee te “vervul” word:

Lukas 1:15 (OAV), Fbederf met die Heilige Gees

want hy sal groot wees voor die aangesig van die Here. En hy mag nie wyn of sterk drank drink nie, en hy sal wees gevul met die Heilige Gees, selfs uit die moederskoot.

Lukas 1:41 (OAV), Fbederf met die Heilige Gees

En toe Elizabeth die groet van Maria hoor, spring die baba in haar skoot. En Elizabeth was vervul met die Heilige Gees,

Lukas 1:67 (OAV), Fbederf met die Heilige Gees

En sy vader Sagaria was gevul met die Heilige Gees en het geprofeteer en gesê. ”

Handelinge 4: 8 (ESV), Fbederf met die Heilige Gees

Toe Petrus, gevul met die Heilige Gees, sê vir hulle: "Heersers van die mense en ouderlinge

Handelinge 4: 31 (ESV), Fbederf met die Heilige Gees

En toe hulle gebid het, was die plek waarin hulle bymekaargekom het, geskud, en hulle was almal gevul met die Heilige Gees en het voortgegaan om die woord van God met vrymoedigheid te spreek.

Handelinge 7: 55 (ESV), Fruk van die Heilige Gees

Maar hy, vol van die Heilige Gees, kyk na die hemel en sien die heerlikheid van God en Jesus staan ​​aan die regterhand van God.

Handelinge 9:17 (ESV), Word vervul met die Heilige Gees

En Ananias het weggegaan en die huis binnegegaan. En hy lê sy hande op hom en sê: “Broer Saul, die Here Jesus wat aan u verskyn het op die pad waarheen u gekom het, het my gestuur sodat u weer kan sien en vervul word met die Heilige Gees. "

Handelinge 11:24 (ESV), Vol van die Heilige Gees

want hy was 'n goeie man, vol van die Heilige Gees en van geloof. En baie mense is tot die Here toegevoeg.

Efesiërs 5:18 (BGT), Be vervul met die Gees

En moenie dronk word van wyn nie, want dit is losbandigheid, maar word vervul met die Gees

ControllingInfluence.com

Die Heilige Gees is iets om in te wees

Ons is 'in' die gees wanneer ons in krag werk, spreek onder goddelike inspirasie en in gebed. In plaas daarvan om 'iemand' te wees waarvoor ons bid of aanbid, is die Heilige gees 'iets' waarin ons bid en 'in' werk. Daar is geen verwysings dat die Heilige Gees iemand is wat gebid of aanbid moet word nie. Die Heilige Gees is eerder iets waarin ons 'in' moet werk. Ware aanbidders sal die Vader “in” Gees en waarheid aanbid.

Markus 12:36 (ESV), In die Heilige Gees

Dawid self, in die Heilige Gees, verklaar, 'Die Here het vir my Here gesê:' Sit aan my regterhand totdat ek u vyande onder u voete plaas '.'

Romeine 9: 1 (OAV), I.n die Heilige Gees

Ek spreek die waarheid in Christus - ek lieg nie; my gewete getuig van my in die Heilige Gees,

1 Korintiërs 12: 3 (ESV), In die Gees van God

Daarom wil ek hê dat u moet verstaan ​​dat niemand praat nie in die Gees van God sê ooit "Jesus is 'n vervloeking!" en niemand kan behalwe 'Jesus is die Here' sê nie in die Heilige Gees

1 Tessalonisense 1: 5 (OAV), In die Heilige Gees

omdat ons evangelie nie net in woord tot u gekom het nie, maar ook in krag en in die Heilige Gees en met volle oortuiging. U weet watter soort manne ons onder u bewys het ter wille van u

Efesiërs 6:18, OAVn die Gees

te alle tye bid in die Gees, met alle gebed en smeking. Wees daarvoor waaksaam met alle volharding en smeek vir al die heiliges

Johannes 4:23 (ESV), Die ware aanbidders sal die Vader aanbid in gees

Maar die uur kom, en is nou hier, wanneer die ware aanbidders die Vader sal aanbid in gees en waarheid, want die Vader soek sulke mense om hom te aanbid.

ControllingInfluence.com

Die Heilige Gees is oordraagbaar, is verdeel en deelbaar

Verskeie Bybelverwysings getuig daarvan dat die Gees vergelyk word met 'n stof wat oordraagbaar is, toegedeel kan word en deelbaar is. Petrus op Pinksterdag lees “sê God: uit my Gees sal ek uitstort” (Handelinge 2:17, Tyndale) en 1 Johannes 4:13 dui aan dat God “ons uit sy Gees gegee het”. Die Grieks beteken letterlik "sommige van" of "deel van" - wat 'n deel of gedeelte aandui. Gevolglik verstaan ​​ons dat die Gees van God iets is wat onder baie mense versprei kan word.

Numeri 11:17 (ESV), Neem 'n deel van die Gees wat op jou is en plaas dit op hulle

En ek sal afkom en met jou daar gesels. En ek sal neem 'n deel van die Gees wat op jou is en plaas dit op hulle, en hulle sal die las van die mense saam met julle dra, sodat julle dit nie alleen kan dra nie.

Numeri 11:25 (ESV), Geneem sommige van die Gees wat op hom was en dit op die sewentig ouderlinge gelê het

Toe kom die HERE in die wolk neer en spreek met hom, en geneem sommige van die Gees wat op hom was en dit op die sewentig ouderlinge gelê het. En sodra die Gees op hulle rus, profeteer hulle ...

2 Konings 2: 9-10 (ESV), Laat daar asseblief 'n dubbele deel van u gees op my wees

Toe hulle oorgaan, sê Elia vir Elisa: "Vra wat ek vir jou moet doen, voordat ek van jou weggeneem word." En Elisa sê: 'Laat daar asseblief 'n dubbele deel van u gees op my wees"

2 Konings 2: 15-16 (ESV), Die gees van Elia rus op Elisa

En toe die seuns van die profete wat in Jerigo was, hom oorkant hulle sien, sê hulle:Die gees van Elia rus op Elisa. ” En hulle kom hom tegemoet en buig hom voor die grond neer. En hulle sê vir hom: Kyk, daar is saam met u dienaars vyftig sterk manne. Laat hulle asseblief gaan en soek u meester. Dit kan wees dat die Gees van die HERE het hom gevang en op een of ander berg of in 'n vallei gegooi "

Handelinge 2: 1-4 (ESV), Verdeelde tonge soos vuur verskyn aan hulle en rus op elkeen van hulle - almal vervul met die Heilige Gees

Toe Pinksterdag aanbreek, was hulle almal saam op een plek. En skielik kom daar 'n geluid uit die hemel soos 'n geweldige stormwind, en dit vul die hele huis waar hulle sit. En verdeelde tonge soos vuur verskyn aan hulle en rus op elkeen van hulle. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het in ander tale begin spreek namate die Gees hulle gesê het.

Handelinge 2:17 (Tyndale), Of my Gees stort ek uit op alle mense

Dit sal in die laaste dae wees, spreek God: of my Gees stort ek uit op alle mense. Jou seuns en dogters sal profeteer, jou jongmanne sal gesigte sien, jou ou manne sal drome droom.

Handelinge 2:17 (KJV), Ek sal uit my Gees uitstort op alle vlees

En dit sal gebeur in die laaste dae, spreek God, Ek sal uit my Gees uitstort op alle vlees: en u seuns en u dogters sal profeteer, en u jongmanne sal gesigte sien, en u ou manne sal drome droom

Handelinge 2:17 (ASV), Ek sal uit my Gees uitstort op alle vlees

En dit sal in die laaste dae wees, spreek God, Ek sal uit my Gees uitstort op alle vlees: En u seuns en u dogters sal profeteer, en u jongmanne sal gesigte sien, en u ou manne sal drome droom;

Handelinge 2:17 (NLV), DAT EK MY GEES OP DIE HELE MENS KAN VERWERP

'EN DIT SAL IN DIE LAASTE DAE WEES', sê God, 'DAT EK MY GEES OP DIE HELE MENS KAN VERWERP; EN JOU SEUNS EN JOU DOGTERS SAL PROFETEER, EN JOU JONGE SAL VISIES SIEN, EN JOU OU MANNE DROOM DROME;

1 Johannes 4:13 (ESV), Hy het ons gegee sy Gees

Niemand het God ooit gesien nie; as ons mekaar liefhet, bly God in ons en word sy liefde in ons vervolmaak. Hieraan weet ons dat ons in Hom bly en Hy in ons, omdat waarvan Hy ons gegee het sy Gees.

Hebreërs 2: 4 (ESV), Gawes van die Heilige Gees versprei volgens sy wil

terwyl God ook getuig het deur tekens en wonders en verskillende wonderwerke en deur gawes van die Heilige Gees versprei volgens sy wil.

ControllingInfluence.com

Die Heilige Gees is iets wat 'aangetrek' of 'binne -in', 'op' val 'of' uitgestort 'word

Baie skriftuurlike verwysings demonstreer dat die Heilige Gees na iets wat 'aangetrek' kan word, 'kan val' en 'uitgestort' kan word. Sommige Skrifverwysings beskryf die Heilige Gees na iets wat kan wees "aantrek, "" sit binne "of" aantrek. "

Numeri 11:25 (OAV), Took 'n deel van die Gees wat op hom was en sit dit op die sewentig ouderlinge

Toe kom die HERE in die wolk neer en spreek met hom, en neem 'n deel van die Gees wat op hom was en sit dit op die sewentig ouderlinge. En sodra die Gees rus op hulle, het hulle geprofeteer. Maar hulle het nie voortgegaan om dit te doen nie.

Numeri 11: 27-29 (ESV), Dat die HERE sy Gees op hulle sou plaas

En 'n jong man het gehardloop en vir Moses gesê: 'Eldad en Medad profeteer in die kamp.' En Josua, die seun van Nun, die assistent van Moses van sy jeug af, het gesê: "Meneer Moses, stop hulle." Maar Moses sê vir hom: “Is jy jaloers om my ontwil? Sou die hele volk van die HERE profete wees, dat die HERE sy Gees op hulle sou plaas! "

Jesaja 42:1, Ek het my Gees op hom gelê

Aanskou my dienaar wat ek ondersteun, my uitverkorene, in wie my siel behae het; Ek het my Gees op hom gelê; Hy sal reg laat geskied aan die nasies

Esegiël 36:27 (ESV), Ek sal my Gees binne -in jou plaas

en Ek sal my Gees binne -in jou plaas, en laat u in my insettinge wandel en wees versigtig om my reëls te gehoorsaam

Skriftuurlike verwysings wat die Heilige Gees vergelyk met iets wat 'val' of 'daal' en 'bly':

Lukas 3: 21-22 (ESV), Die Die Heilige Gees het in liggaamlike vorm op hom neergedaal, soos 'n duif

En toe al die mense gedoop is, en toe Jesus ook gedoop was en besig was om te bid, het die hemele oopgegaan en die Heilige Gees het in liggaamlike gedaante op hom neergedaal, soos 'n duif; en daar kom 'n stem uit die hemel: 'U is my geliefde Seun; saam met jou is ek baie bly. ”

Lukas 4:18, Die Gees van die Here is op my, want hy het gesalfde me

"Die Gees van die Here is op my, want hy het gesalfde me
om goeie nuus aan die armes te verkondig. Hy het my gestuur om die gevangenes vryheid te verkondig en blindes te herstel, om diegene wat onderdruk is, vry te laat

Johannes 1:33 (ESV), Hy op wie jy die Gees sien neerdaal en bly

Ek self het hom nie geken nie, maar hy wat my gestuur het om met water te doop, het vir my gesê: 'Hy op wie jy die Gees sien neerdaal en bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. '

Handelinge 2: 1-4 (ESV), En verdeelde tonge soos vuur verskyn aan hulle en rus op elkeen van hulle

Toe Pinksterdag aanbreek, was hulle almal saam op een plek. En skielik daar uit die hemel gekom het 'n geluid soos 'n geweldige stormwind, en dit vul die hele huis waar hulle sit. En verdeelde tonge soos vuur verskyn aan hulle en rus op elkeen van hulle. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het in ander tale begin spreek soos die Gees hulle gesê het.

Handelinge 10:44 (ESV), Die Heilige Gees het op almal geval

Terwyl Petrus nog hierdie dinge gesê het, het die Die Heilige Gees het op almal geval wat die woord gehoor het. En die gelowiges uit die besnedenes wat saam met Petrus gekom het, was verbaas, omdat die gawe van die Heilige Gees selfs op die heidene uitgestort is.

Handelinge 11:15 (ESV), Die Heilige Gees op hulle geval

Toe ek begin praat, die Heilige Gees op hulle geval net soos ons in die begin. En ek het die woord van die Here onthou, hoe hy gesê het: 'Johannes het met water gedoop, maar u sal met die Heilige Gees gedoop word'

Skriftuurlike verwysings wat die Heilige Gees beskryf na iets wat is "uitgegooi":

Jesaja 32:15, die Gees word uit die hoogte oor ons uitgestort

totdat die Gees word uit die hoogte oor ons uitgestort, en die wildernis word 'n vrugbare veld, en die vrugbare veld word as 'n bos beskou.

Jesaja 44:3, Ek sal my Gees op u nageslag stort

Want Ek sal water stort op die dorsland en strome op die droë grond;
Ek sal my Gees op u nageslag stort, en my seën op u nageslag.

Esegiël 39:29 (ESV), I stort my Gees uit op die huis van Israel

En ek sal my gesig nie meer vir hulle verberg nie I stort my Gees uit op die huis van Israel, spreek die Here HERE. ”

Joël 2: 28-29 (ESV), ek sal stort my Gees uit op alle vlees

“En daarna sal dit gebeur ek sal stort my Gees uit op alle vlees; jou seuns en jou dogters sal profeteer, jou ou manne sal drome droom, en jou jongmanne sal gesigte sien. Selfs op die manlike en vroulike bediendes in daardie dae het ek sal my Gees uitstort.

Handelinge 2:17 (Tyndale), Of my Gees ek vir uit op alle mense

Dit sal in die laaste dae wees, spreek God: of my Gees stort ek uit op alle mense. Jou seuns en dogters sal profeteer, jou jongmanne sal gesigte sien, jou ou manne sal drome droom.

Handelinge 10:44 (ESV), Heilige Gees uitgestort is

Terwyl Petrus nog hierdie dinge gesê het, val die Heilige Gees op almal wat die woord gehoor het. En die gelowiges uit die besnedenes wat saam met Petrus gekom het, was verbaas omdat die gawe van die Heilige Gees uitgestort is selfs op die heiden.

ControllingInfluence.com

Die Heilige Gees word 'mee gedoop' en 'lewende water' wat ons kan 'drink'

Die woord doop beteken om te dompel of te dompel. Talle skriftuurlike verwysings dui aan dat die Heilige Gees gelowiges kan laat doop, in teenstelling met waterdoop. Die ontvangs van die Gees is analoog aan wedergeboorte. Die ontvangs van die Gees is analoog aan wedergeboorte. In teenstelling met gewone water, is die Gees lewende water waarvan ons kan drink en drink. Hierdie gees sal uit ons hart vloei as riviere van lewende water:

Lukas 3:16, Hy sal doop u met die Heilige Gees en vuur.

Johannes het almal geantwoord en gesê: “Ek doop julle met water, maar hy wat magtiger is as ek, wie se skoene ek nie waardig is om los te maak nie. Hy sal doop u met die Heilige Gees en vuur.

Handelinge 1:5 (ESV), Jy sal wees gedoop met die Heilige Gees

want Johannes het met water gedoop, maar jy sal wees gedoop met die Heilige Gees nie baie dae van nou af nie. ”

Handelinge 2:38 (YV), Yjy sal ontvang die geskenk van die Heilige Gees

En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van julle sondes, en jy sal ontvang die geskenk van die Heilige Gees.

Handelinge 11: 15-16 (YVV), Yjy sal wees gedoop met die Heilige Gees

Toe ek begin praat, die Heilige Gees het op hulle geval net soos op ons aan die begin. En ek het die woord van die Here onthou, hoe hy gesê het: 'Johannes het met water gedoop, maar jy sal wees gedoop met die Heilige Gees'

Johannes 1:33 (ESV), Hy op wie jy die Gees sien neerdaal en bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop

Ek self het hom nie geken nie, maar hy wat my gestuur het om met water te doop, het vir my gesê: 'Hy op wie jy die Gees sien neerdaal en bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop'

Johannes 3: 5-8 (NLV), Uas iemand nie uit water en die Gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God ingaan nie

Jesus antwoord: “Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, as iemand nie uit water en die Gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God ingaan nie. Dit wat uit die vlees gebore is, is vlees, en dit wat is uit die Gees gebore is gees. Verwonder jou nie dat Ek vir jou gesê het: Jy moet wedergebore word nie. Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar dit vandaan kom of waarheen dit gaan nie. So is dit met almal wat is uit die Gees gebore. "

Johannes 4:10 (ESV), Llewende water

Jesus antwoord haar: “As jy die gawe van God geken het, en wie dit is wat vir jou sê: Gee my iets om te drink, jy sou hom gevra het, en hy sou jou lewende water gegee het. "

Johannes 7: 37-39 (ESV), Uit sy hart sal riviere lewende water vloei

Op die laaste dag van die fees, die groot dag, het Jesus opgestaan ​​en uitgeroep: “As iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Wie in My glo, soos die Skrif gesê het: Uit sy hart sal riviere lewende water vloei. "" Dit het hy nou gesê oor die Gees, vir wie die wat in Hom geglo het, sou ontvang nog was die Gees nie gegee nie, omdat Jesus nog nie verheerlik is nie.

1 Korintiërs 12:13 (ESV), In een Gees is ons almal gedoop tot een liggaam

vir in een Gees ons is almal gedoop tot een liggaam- Jode of Grieke, slawe of vry - en almal is gemaak om uit een Gees te drink.

Efesiërs 5:18, Moenie dronk word van wyn nie - maar word vervul met die Gees

en moenie dronk word van wyn nie, want dit is losbandigheid, maar word vervul met die Gees,

ControllingInfluence.com

Die Heilige Gees vervul baie werke van God

Daar word na die Heilige Gees verwys as die “Gees van die waarheid (Johannes 14:17) en verteenwoordig op verskillende maniere invloed of krag. Die “gees van die wêreld” kan in kontras met die “gees wat uit God is” (1 Korintiërs 2:12). Hierdie mededingende invloede werk in die wêreld. Elkeen is 'n invloed wat voortspruit uit 'n bron wat verskillende houdings, gedrag of "vrugte" produseer. Die Heilige Gees rig mense daarop dat God se wil sy 'asem', 'wind', 'hand' of 'vinger' is. Die vele werke wat deur God se beheersende invloed verrig is, word in hierdie verse beskryf:

Lukas 4:1, Is gelei deur die Gees in die woestyn

En Jesus, vol van die Heilige Gees, het van die Jordaan af teruggekeer en is deur die Gees gelei in die woestyn.

Lukas 4: 18-19 (NLV), Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om goeie nuus aan die armes te verkondig

 "Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om goeie nuus aan die armes te verkondig. Hy het my gestuur om aan die gevangenes vryheid te verkondig en blindes te sien, om onderdruktes vry te stel, om die jaar van die Here se guns te verkondig. "

Handelinge 10:38 (ESV),  God het Jesus van Nasaret gesalf met die Heilige Gees en met krag

hoe God Jesus van Nasaret gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Hy het te werk gegaan om goed te doen en genesing van almal wat deur die duiwel onderdruk is, want God was met hom.

1 Korintiërs 2: 9-13 (ESV), Hierdie dinge het God aan ons deur die Gees geopenbaar. Want die Gees deursoek alles

Maar soos daar staan ​​geskrywe: "Wat geen oog gesien het en geen oor gehoor het of die hart van 'n mens gedink het nie, wat God voorberei het vir diegene wat hom liefhet" - hierdie dinge het God aan ons deur die Gees geopenbaar. Want die Gees deursoek alles, selfs die dieptes van God. Want wie ken 'n mens se gedagtes behalwe die gees van die persoon wat in hom is? Niemand begryp dus ook die gedagtes van God nie, behalwe die Gees van God. Nou het ons nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die Gees wat van God is, sodat ons die dinge wat God ons gegee het, vryelik kan begryp. En ons gee dit oor in woorde wat nie deur menslike wysheid geleer word nie, maar deur die Gees geleer, die interpretasie van geestelike waarhede aan diegene wat geestelik is.

1 Korintiërs 14:1 (ESV), Verlang opreg na die geestelike gawes, veral sodat u kan profeteer

Streef liefde na, en begeer ernstig die geestelike gawes, veral sodat u kan profeteer.

1 Korintiërs 2: 10-12 (ESV), Want die Gees ondersoek alles, selfs die dieptes van God

Hierdie dinge God het deur die Gees aan ons geopenbaar. Want die Gees ondersoek alles, selfs die dieptes van God. Want wie ken 'n mens se gedagtes behalwe die gees van die persoon wat in hom is? Niemand begryp dus ook die gedagtes van God nie, behalwe die Gees van God. Nou het ons nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die Gees wat uit God kom, sodat ons die dinge kan verstaan ​​wat God ons vryelik gegee het.

Romeine 8: 13-14 (ESV), Want almal wat deur die Gees van God gelei word, is kinders van God.

Want as u volgens die vlees lewe, sal u sterwe, maar as u die dade van die liggaam deur die Gees doodmaak, sal u lewe. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, is kinders van God.

Romeine 8:27, Die Gees tree in vir die heiliges volgens die wil van God

En hy wat harte deursoek, weet wat die gees van die Gees is, want Die Gees tree in vir die heiliges volgens die wil van God.

Romeine 14:17 (ESV), Rgeregtigheid en vrede en vreugde in die Heilige Gees

Want die koninkryk van God is nie 'n kwessie van eet en drink nie, maar van geregtigheid en vrede en vreugde in die Heilige Gees.

Romeine 15:16, Deur die Heilige Gees geheilig

om 'n bedienaar van Christus Jesus aan die heidene te wees in die priesterlike diens van die evangelie van God, sodat die offer van die heidene aanvaarbaar kan wees, geheilig deur die Heilige Gees.

Romeine 15:19, Die krag van tekens en wonders, deur die krag van die Gees van God

by die krag van tekens en wonders, deur die krag van die Gees van God—Dat ek van Jerusalem en tot in Illyricum die bediening van die evangelie van Christus vervul het

Galasiërs 5: 22-25 (ESV), Die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid ...

maar die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing; teen sulke dinge is daar geen wet nie. En diegene wat aan Christus Jesus behoort, het die vlees gekruisig met sy passies en begeertes. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook in pas bly met die Gees.

Efesiërs 2: 18-22 (ESV), Julle word ook saam gebou tot 'n woonplek vir God deur die Gees

Want deur hom het ons albei toegang in een Gees aan die Vader. U is dus nie meer vreemdelinge en vreemdelinge nie, maar u is medeburgers van die heiliges en lede van die huisgesin van God, gebou op die fondament van die apostels en profete, Christus Jesus self die hoeksteen in wie die hele struktuur, saamgevoeg, word dit 'n heilige tempel in die Here. In hom julle word ook saam deur die Gees tot 'n woonplek vir God gebou.

1 Petrus 1:2, Die heiligmaking van die Gees

volgens die voorkennis van God die Vader, in die heiligmaking van die Gees, om gehoorsaam te wees aan Jesus Christus en om besprinkel te word met sy bloed: Mag genade en vrede vir julle vermenigvuldig word.

Titus 3: 5 (ESV), Deur die was van regenerasie en vernuwing van die Heilige Gees

Hy het ons gered, nie vanweë die werke wat ons in geregtigheid verrig het nie, maar volgens sy eie genade, deur die was van regenerasie en vernuwing van die Heilige Gees

ControllingInfluence.com

Die Heilige Gees kan wederstrewig wees, weerstaan, gelieg word, bedroef, uitgeblus en gelaster word

As iemand in opstand kom teen God se beheersende invloed, wat verband hou met God se teenwoordigheid, in opstand is of verag word, kan daar van die persoon gesê word dat hy sy Gees bedroef, weerstaan ​​of blus:

Jesaja 63:10 (OAV), They was in opstand en bedroef sy Heilige Gees

maar het hulle in opstand gekom en bedroef sy Heilige Gees; daarom het hy hulle vyand geword en self teen hulle geveg.

Handelinge 5: 3 (ESV), Lie aan die Heilige Gees

Maar Petrus het gesê: 'Ananias, waarom het Satan u hart vervul? lieg vir die Heilige Gees en om self 'n deel van die opbrengs van die grond terug te hou?

Handelinge 7:51 (ESV), U weerstaan ​​altyd die Heilige Gees

“Julle mense met stywe nekke, onbesneden in hart en ore, jy weerstaan ​​altyd die Heilige Gees. Soos julle vaders gedoen het, so ook julle.

Efesiërs 4:30, Doen nie bedroef die Heilige Gees van God

en nie bedroef die Heilige Gees van God, deur wie u verseël is vir die dag van verlossing.

1 Tessalonisense 5: 19 (ESV), Doen nie blus die Gees

Doen nie blus die Gees

Psalms 51: 11, Neem u Heilige Gees nie van my af nie

Verwerp my nie van u aangesig nie en neem u Heilige Gees nie van my weg nie.

Lukas 12: 10-12 (NLV), Wie teen die Heilige Gees laster, sal nie vergewe word nie

En elkeen wat 'n woord spreek teen die Seun van die mens, sal vergewe word, maar die een wat laster teen die Heilige Gees, sal nie vergewe word nie. En as hulle u voor die sinagoges en die owerstes en die owerhede bring, moet u nie bekommerd wees oor hoe u uself moet verdedig of wat u moet sê nie, want die Heilige Gees sal u in dieselfde uur leer wat u behoort te sê. ”

Wat is godslastering van die Heilige Gees?

Laster van die Heilige Gees skryf die werke van God toe aan 'n ander entiteit, soos 'n demoon of 'n onreine gees. Dit skryf valslik die heilige toe aan wat onrein is. 

Markus 3: 22-30 (ESV), Wie teen die Heilige Gees laster, het nooit vergifnis nie

En die skrifgeleerdes wat van Jerusalem afgekom het, het gesê: 'Hy is in besit van Beëlsebul', en 'deur die vors van die duiwels dryf hy die duiwels uit'. En hy het hulle na hom geroep en vir hulle in gelykenisse gesê: “Hoe kan Satan die Satan uitdryf? As 'n koninkryk teen homself verdeeld is, kan dit nie bestaan ​​nie. En as 'n huis teen homself verdeeld is, kan die huis nie bestaan ​​nie. En as Satan teen homself opstaan ​​en verdeeld is, kan hy nie staan ​​nie, maar kom sy einde. Maar niemand kan die huis van 'n sterk man binnegaan en sy goed plunder nie, tensy hy eers die sterk man bind. Dan mag hy inderdaad sy huis plunder. Voorwaar, Ek sê vir julle, alle sondes sal die mensekinders vergewe word, en watter godslastering hulle ook al uitspreek, maar wie teen die Heilige Gees laster, het nooit vergifnis nie, maar is skuldig aan 'n ewige sonde " - want hulle het gesê: “Hy het 'n onreine gees. "

ControllingInfluence.com

Die Heilige Gees maak God persoonlik, maar is letterlik nie 'n persoon nie

Die talle skriftuurlike getuies in die gedeeltes hierbo getuig dat die Heilige Gees 'n gawe is wat van God afkomstig is, en dat dit iets is wat iemand kan ontvang, vervul word, daarin wees, aangetrek en gedoop kan word en dat dit iets is wat oordraagbaar is en toegedeel kan word. Dit alles dui daarop dat die Heilige Gees dit is God se beheersende invloed eerder as 'n persoonlike wese wat met God verbind word. Alhoewel die Heilige Gees God persoonlik maak, weerspieël dit die karakter van die Vader en vervul dit die wil van God, maar die Heilige Gees self is nie 'n persoonlike wese nie. Die taal wat in die Skrif met betrekking tot die Heilige Gees gebruik word, diskwalifiseer die idee dat die Gees van God letterlik 'n persoon is wat ook van die Vader onderskei kan word. Die Skrif getuig dat die Heilige Gees iets eerder as iemand is.

Die Griekse woord vir “gees” (peneuma) is neutraal wat dit as 'n onpersoonlike abstrakte selfstandige naamwoord aandui. Ander selfstandige naamwoorde wat na die funksies van die Heilige Gees verwys, is soms in die manlike geslag. Grieks, soos baie ander tale, insluitend Spaans, Frans, Duits, Latyn en Hebreeus, ken 'n geslag aan selfstandige naamwoorde toe, hoewel dit nie na 'n lewende wese verwys nie. 'N Griekse grammatika -reël is dat die geslag van enige geassosieerde voornaamwoorde by die selfstandige naamwoord moet pas. Byvoorbeeld, 'n lamp word in die Grieks as 'hy' beskou, hoewel 'n lamp natuurlik nie 'n lewende wese of 'n persoon is nie. Die verwekking van selfstandige naamwoorde en voornaamwoorde lei dikwels tot verwarring met betrekking tot die vertaling van gedeeltes wat verband hou met die Heilige Gees, veral met betrekking tot die funksie van die Heilige Gees as 'n "ingryping" (parakletos) wat dikwels vertaal word as "Helper", "Trooster" 'Berader' of 'Voorbidder'.

Nuwe -Testamentiese vertalers, met 'n trinitariese vooroordeel, gebruik gewoonlik manlike voornaamwoorde soos "hy", "hom", "wie" of "wie" wat vertaal moet word as "dit", "sy", "self" en "self" wat ”vir voornaamwoorde wat verwys na die Heilige Gees. As dit korrek vertaal is, is die geval vir die identifisering van die Heilige Gees as 'n aparte persoon van die Vader byna afwesig. Die verstaan ​​van die fundamentele Christelike teologie kan nie van 'n paar voornaamwoorde afhang nie, maar moet eerder berus op die balans van die Skrif en die gewig van die Bybelse bewyse wat in die bostaande gedeeltes aangebied word.

Die Heilige Gees word die beste verstaan ​​as iets wat gelowiges ontvang. In ag genome dat die Heilige Gees dit is God se beheersende invloed, dit weerspieël nie net die verstand en karakter van God nie, maar is 'n verlengstuk van God se teenwoordigheid wat ons troos en openbaring gee en met ons 'spreek'. 'N Aanduiding dat die Gees nie uit homself spreek nie, is in Johannes 16:12 wat sê: "As die Gees van die waarheid kom, sal dit nie uit eie gesag spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal dit spreek." Alhoewel poëtiese verpersoonliking gebruik kan word met betrekking tot die Trooster/Helper, is dit 'n figuurlike uitdrukking. Die Heilige Gees kan verpersoonlik word deurdat dit God se natuur en karakter verteenwoordig - nie omdat die Heilige Gees self letterlik 'n persoon is nie. Deur God se invloed beheer, die Heilige Gees gee die mens bevele, verbied, dui aan, sê of rig hom op 'n ander manier.

Handelinge 1:2 (ESV), Hy het gegee bevele deur die Heilige Gees 

tot die dag toe hy opgeneem is, daarna hy gegee het bevele deur die Heilige Gees aan die apostels wat hy gekies het.

Handelinge 16: 6 (ESV), Having gewees verbied deur die Heilige Gees

En hulle het deur die gebied van Frigië en Galasië gegaan, gewees het verbied deur die Heilige Gees om die woord in Asië te spreek.

Handelinge 20:28 (ESV), Die Heilige Gees het julle opsieners gemaak

Gee noukeurig aandag aan julleself en aan die hele kudde waarin die Heilige Gees het julle opsieners gemaak, om te sorg vir die kerk van God ...

Handelinge 28:25 (ESV), Die Heilige Gees het reg gesê

En onderling verskil het hulle weggegaan nadat Paulus een stelling gemaak het: “Die Heilige Gees het reg gesê aan julle vaders deur die profeet Jesaja

Hebreërs 3: 7-8 (ESV), Soos die Heilige Gees sê

Daarom, soos die Heilige Gees sê, “Vandag, as u sy stem hoor, verhard nie u harte soos in die opstand, op die dag van toetsing in die woestyn nie

Hebreërs 9: 8 (ESV), Die Heilige Gees dui aan

Hierdeur die Heilige Gees aandui dat die weg na die heilige plekke nog nie oopgemaak is nie, solank die eerste gedeelte nog staan

Hebreërs 10: 15 (ESV), Die Heilige Gees getuig ook

en die Heilige Gees getuig ook vir ons; want nadat hy gesê het

1 Petrus 1:12, Het u die goeie nuus verkondig deur die Heilige Gees wat uit die hemel gestuur is

Dit is aan hulle geopenbaar dat hulle nie hulself nie, maar u dien, in die dinge wat nou was aangekondig vir jou deur diegene wat die goeie nuus aan u verkondig deur die Heilige Gees wat uit die hemel gestuur isdinge waarna engele verlang om te kyk

ControllingInfluence.com