Aanbeveel Books
Aanbeveel Books

Aanbeveel Books

Bybel- en Nuwe -Testamentiese vertalings

ESV grootdruk persoonlike grootte Bybel (TruTone, Forest/Tan, Trail Design)

https://amzn.to/3e7iJqR

Die ESV grootdruk persoonlike grootte Bybel bevat hoogs leesbare 12-punt-Bybelteks in 'n draagbare afwerking ― gemaak van kwaliteit materiaal en met lyn-ooreenstemmende teks om die deursigtigheid van bladsy tot bladsy te verminder, wat bedoel is om 'n skoon leeservaring te bied.

Kenmerke:

  • Lintmerker
  • Smyth-vasgemaakte binding
  • 12-punt Milo Serif OT-tipe

Die uitgebreide Nuwe Testament

https://amzn.to/2Rcl1vE

Spesiaal geskep vir Bybelstudies. Een van die belangrikste kenmerke is dat voetnote onderaan elke bladsy verskyn met verwysing na variante van die Griekse tekste wat oor die algemeen in twee groepe ingedeel is: Die 'Alexandriese' groep verteenwoordig die oudste manuskripte wat nog oorleef het. Die "Bisantynse" groep verteenwoordig die meerderheid manuskripte. Dit wys ook klein variante. Onderaan elke bladsy is ook 'n parallelle tekstuele apparaat wat die tekstuele keuses van 20 Bybelweergawes vir elke vers van die Nuwe Testament voorstel. Alhoewel dit vertaal word vanuit 'n trinitariese perspektief, gebruik hierdie vertaling 27% van die tyd die Critical Text (NA-100) as bronteks en is dit ook baie leesbaar. 

Die Lexham Engelse Septuagint: 'n Nuwe Vertaling

https://amzn.to/3u6F0um

he Lexham Engels Septuagint (LES) is 'n nuwe vertaling van die Septuaginta, die Griekse weergawe van die Ou -Testamentiese geskrifte wat tydens die Nuwe -Testamentiese tyd en in die vroeë kerk gebruik is. Die LES is pragtig ingesit in 'n gemaklike enkelkolom-formaat en bied 'n letterlike, leesbare en deursigtige Engelse uitgawe van die Septuagint vir moderne lesers. Met die bekende vorme van persoonlike name en plekke, bied die LES lesers die geleentheid om dit saam met hul gunsteling Engelse Bybel te lees. Direk vertaal uit Swete se uitgawe van die Septuaginta, behou die LES die betekenis van die oorspronklike teks, wat die Septuaginta vandag vir lesers toeganklik maak.

Holy Bible: From the Ancient Eastern Text: Die vertaling van George M. Lamsa uit die Aramees van die Peshitta

https://amzn.to/3xEAZzE

Met hierdie boek lewer 'n vername Nuwe -Testamentikus 'n belangrike bydrae tot die literatuur oor die tye van die eerste apostels. Hierdie tydperk, toe die geheue van Jesus nog vars was, maar daar geen geskrewe literatuur oor hom bestaan ​​nie, pas goed by die beskrywende behandeling wat Dr. Cadbury gebruik. Die doel van hierdie bladsye, skryf hy, is om nie net die akkuraatheid van die boek Handelinge vas te stel nie, maar die werklikheid van die tonele en gebruike en mentaliteit wat dit weerspieël ... Ons kan loop waar die apostel Paulus geloop het, sien wat hy gesien het en toenemend tuis voel in sy wêreld. Vyf hoofstukke handel oor elk van die vyf kulturele stringe wat toe bestaan: Romeins, Grieks, Joods, Christelik en kosmopolities. Die sesde pogings om die vroegste geskiedenis van die boek Handelinge te rekonstrueer.

Die Een God, die Vader, One Man Messias -vertaling: Nuwe Testament met kommentaar

https://amzn.to/3nzMUK9

Die meeste kerkgangers is nie bewus daarvan dat wat hulle in die kerk as 'Bybel' ontvang nie, deur 'n lens van Griekse filosofiese denke vir hulle gefiltreer is. Hierdie tradisie beïnvloed die huidige Christelike leer negatief, en verberg die sentrale aspekte van die oorspronklike geloof van Jesus en die Apostels. Post-Bybelse rade het baie gedoen om 'n sluier te trek oor 'die geloof wat eens gelewer is'. Eerlike ondersoekers na die reddende waarheid van die Skrif sal hierdie vertaling van die Nuwe-Testamentiese oogopening vind. Die meeste vertalings is geneig om die Bybelse teksidees in te lees wat nooit deur die Nuwe -Testamentiese skrywers bedoel was nie.

Tyndale se Nuwe Testament

https://amzn.to/3gRunrl

Hierdie vertaling van die Nuwe Testament in Engels uit die oorspronklike Grieks is in 1534 in Duitsland gedruk en na Engeland teruggesmokkel. Dit het dus die lot van die vorige weergawe van Tyndale vrygespring, wat deur die owerhede in beslag geneem en in die openbaar verbrand is. Die uitgawe van 1534 het die geestelike instelling woedend gemaak deur die leke vir die eerste keer in Engels in druk te gee tot die woord van God. Tyndale, wat reeds om politieke redes in ballingskap was, is opgejaag en daarna op die brandstapel verbrand weens godslastering. Vir die volgende tagtig jaar - die jare van onder andere Shakespeare - vorm Tyndale se meesterlike vertaling die basis van alle Engelse Bybels. En toe die goedgekeurde King James -Bybel in 1611 gepubliseer word, is baie van die beste gedeeltes daarvan onveranderd, alhoewel onbekend, uit Tyndale se werk geneem.

Kanon /

tekskritiek

Die vorming van die Christelike Bybelse kanon

https://amzn.to/3ny2FBi

Lee McDonald het 'n duidelike en toeganklike verslag van die vorming van die Christelike Bybel geskryf, wat die belangrikste bewyse duidelik opgestel het, die hoofprobleme deurwerk en tot oortuigende gevolgtrekkings gekom het. Deur die kanonne van die Ou en die Nuwe Testament afsonderlik te behandel, bied hy vertalings van die meeste antieke primêre bronne, goeie opsommings van wetenskaplike debatte en 'n nuttige gids vir die uitgebreide wetenskaplike literatuur oor die onderwerp. Hierdie boek vind 'n waarderende leserspubliek onder studente, leraars en leke wat navraag doen.

Die vierde evangelie in onlangse kritiek en interpretasie, 4de uitgawe

https://amzn.to/3wECHkk

Wilbert Howard was 'n bekende uitlegger van die Vierde Evangelie, en in hierdie boek was hy 'n betroubare gids vir studente en algemene lesers deur die doolhof van historiese en interne kritiek, aangesien dit die interpretasie van hierdie Evangelie beïnvloed het. CK Barrett het gedeeltes van sy eie bygevoeg om behoorlik rekening te hou met die volgende werk, deur 1961, oor die probleem van die Vierde Evangelie.

Die teks van die Nuwe Testament: die oordrag daarvan, korrupsie en herstel (4de uitgawe) 

https://amzn.to/3e61mXj

Hierdie deeglik hersiene uitgawe van Bruce M. Metzger se klassieke werk is die nuutste handleiding wat beskikbaar is vir die tekskritiek van die Nuwe Testament. Die teks van die Nuwe Testament. Hierdie hersiening bring die bespreking van belangrike aangeleenthede soos die vroeë Griekse manuskripte en metodes van tekskritiek op datum, met die integrasie van onlangse navorsingsbevindinge en benaderings in die teks (in teenstelling met vorige hersienings, wat nuwe materiaal en aantekeninge in bylaes saamgestel het) ). Die standaardteks vir kursusse in Bybelkunde en die geskiedenis van die Christendom sedert sy eerste publikasie in 1964.

* Bart Ehrman moet slegs oorweeg word vir sy vroeë werk in tekskritiek – nie sy meer onlangse werk (oor 20 jaar) oor Bybelse interpretasie nie.

Die Ortodokse Korrupsie van die Skrif: Die uitwerking van vroeë Christologiese geskille op die teks van die Nuwe Testament

https://amzn.to/3nDaZA2

Oorwinnaars skryf nie net geskiedenis nie; hulle reproduseer ook die tekste. Dit ondersoek die noue verband tussen die sosiale geskiedenis van die vroeë Christendom en die tekstuele tradisie van die opkomende Nuwe Testament, en ondersoek hoe vroeë stryd tussen Christelike "kettery" en "ortodoksie" die oordrag van die dokumente waaroor baie debatte gevoer is, beïnvloed het. 

* Bart Ehrman moet slegs oorweeg word vir sy vroeë werk in tekskritiek – nie sy meer onlangse werk (oor 20 jaar) oor Bybelse interpretasie nie.

Die saak teen Q: Studies in Markan Priority en die sinoptiese probleem

https://amzn.to/331iuHm /

http://www.markgoodacre.org/Q/

Gospelwetenskap aanvaar al meer as 'n eeu 'n hipotetiese dokument genaamd Q as een van die belangrikste bronne van die Sinoptiese Evangelies. In onlangse tye is dit selfs omskep van 'n bron van woorde na 'n evangelie in eie reg. Maar, sê Mark Goodacre in The Case Against Q, die meerderheid aanvaarding van Q kan nie as 'n argument vir die bestaan ​​daarvan funksioneer nie. Van tyd tot tyd het meningsverskille stemme uitgespreek teen so 'n wydverspreide aanvaarding van Q as 'n evangelie. Geleerdes het byvoorbeeld daarop gewys dat Lukas se kennis van Matteus en Markus 'n mens in staat sou stel om van Q af te sien. Tog het sulke stemme dikwels nie gehoor gegee nie vanweë die gebrek aan 'n duidelike, gebalanseerde en wetenskaplike behandeling van die saak teen Q. In die saak teen Q bied Goodacre dus 'n noukeurige en gedetailleerde kritiek op die Q -hipotese aan en ondersoek die belangrikste argumente van die voorstanders van Q.

Die sinoptiese probleem: 'n weg deur die doolhof

https://archive.org/details/synopticproblemw00good/mode/2uphttps://amzn.to/331iuHm /

https://amzn.to/3nMaEuL

Die sinoptiese probleem, moontlik die grootste literêre raaisel in die geskiedenis, het geslagte geleerdes gefassineer. Tog bly die sinoptiese probleem ontoeganklik vir studente, wat vinnig verstrengel raak in die oënskynlike kompleksiteite daarvan. Maar nou bied Mark Goodacre 'n weg deur die doolhof, met die belofte van opkoms aan die einde, en in 'n lewendige en verfrissende styl verduidelik wat die studie van die Sinoptiese Probleem behels, waarom dit belangrik is en hoe dit opgelos kan word. Dit is 'n leesbare, gebalanseerde en opgedateerde gids, ideaal vir voorgraadse studente en die algemene leser.

Vroeë kerkgeskiedenis 

Jesus het onthou: Christenskap in wording, Deel 1

https://amzn.to/3BJKMVE

James Dunn word wêreldwyd as een van vandag se voorste Bybelwetenskaplikes beskou. Nadat hy baanbrekende studies van die Nuwe Testament en 'n standaardwerk oor Paulus se teologie geskryf het, draai Dunn hier sy pen na die opkoms van die Christendom self. Jesus het onthou is die eerste aflewering in wat 'n monumentale drie-volume geskiedenis van die eerste 120 jaar van die geloof sal wees.

Met die fokus op Jesus, het hierdie eerste bundel verskeie duidelike kenmerke. Dit trek die lesse wat geleer kan word uit die "soeke na die historiese Jesus" en die hermeneutiese uitdagings van 'n historiese en teologiese beoordeling van die Jesus-tradisie tegemoet. Dit bied 'n vars perspektief op beide die impak wat Jesus gemaak het en op die tradisies oor Jesus as mondelinge tradisie - vandaar die titel "Jesus Onthou." En dit bied 'n vars ontleding van die besonderhede van daardie tradisie, wat die kenmerkende (eerder as ongelyksoortige) kenmerke daarvan beklemtoon. Opmerklik is ook Dunn se behandelings van die bronvraag (veral Q en die nie-kanonieke Evangelies) en van Jesus die Jood in sy Galilese konteks.

In sy gedetailleerde ontleding van die Baptiste-tradisie, die koninkryksmotief, die oproep tot en karakter van dissipelskap, wat Jesus se gehore van hom gedink het, wat hy van homself gedink het, hoekom hy gekruisig is, en hoe en waarom geloof in Jesus se opstanding begin het. , Dunn betrek heelhartig by die hedendaagse debat, verskaf baie belangrike insigte en bied 'n deeglik oortuigende weergawe van hoe Jesus van die eerste af onthou is, en hoekom.

Begin van Jerusalem: Christendom in wording, Deel 2

https://amzn.to/3nV1lJp

Die tweede bundel in die magistrale Christendom in die Making-trilogie, Begin van Jerusalem dek die vroeë vorming van die Christelike geloof vanaf 30 tot 70 nC. Nadat hy die soeke na die historiese kerk uiteengesit het (parallel aan die soeke na die historiese Jesus) en die bronne hersien het, volg James Dunn die verloop van die beweging wat voortspruit uit Jesus "begin van Jerusalem." 

Dunn begin met 'n noukeurige ontleding van wat gesê kan word van die vroegste Jerusalem-gemeenskap, die Helleniste, die sending van Petrus en die opkoms van Paulus. Dan fokus hy net op Paulus—die kronologie van sy lewe en sending, sy begrip van sy roeping as apostel, en die karakter van die kerke wat hy gestig het. Die derde deel volg die laaste dae en literêre nalatenskap van die drie hooffigure van die eerste generasie Christendom: Paulus, Petrus en Jakobus, die broer van Jesus. Elke afdeling bevat gedetailleerde interaksie met die groot magdom sekondêre literatuur oor die vele onderwerpe wat gedek word.

Nóg Jood nóg Griek: 'n Betwiste identiteit: Christenskap in wording, Volume 3

https://amzn.to/2YiBaDS

Die derde en laaste aflewering van James Dunn se magistrale geskiedenis van Christelike oorsprong deur 190 CE, Nóg Jood nóg Griek: 'n Betwiste identiteit dek die tydperk na die vernietiging van Jerusalem in 70 CE deur die tweede eeu, toe die steeds nuwe Jesus-beweging sy kenmerkende identiteitsmerkers verstewig het en die strukture waarop dit sy groeiende aantrekkingskrag in die volgende dekades en eeue sou vestig.
 
Dunn ondersoek in diepte die belangrikste faktore wat die eerste generasie Christendom en verder gevorm het, en ondersoek die skeiding van die weë tussen Christendom en Judaïsme, die Hellenisering van Christendom, en reaksies op Gnostisisme. Hy ontgin al die eerste- en tweede-eeuse bronne, insluitend die Nuwe-Testamentiese Evangelies, Nuwe-Testamentiese apokriewe, en kerkvaders soos Ignatius, Justinus Martyr en Irenaeus, en wys hoe die Jesus-tradisie en die figure van Jakobus, Paulus, Petrus, en Johannes was steeds gewaardeerde invloede, maar was ook die onderwerp van intense kontroversie soos die vroeë kerk met sy ontwikkelende identiteit geworstel het.

Eusebius: Die Kerkgeskiedenis

https://amzn.to/3CJ5qGG

Sluit Maier se topverkoper-vertaling, historiese kommentaar op elke boek van Die Kerkgeskiedenis, en tien kaarte en illustrasies. Eusebius, wat dikwels die “Vader van Kerkgeskiedenis” genoem word, het belangrike inligting opgeteken oor die lewens van Jesus se dissipels, die ontwikkeling van die Nuwe Testament, Romeinse politiek en die vervolging van vroeë Christene.

The Christian Tradition: A History of the Development of Doctrine, Deel. 1: Die opkoms van die Katolieke tradisie (100-600) (Deel 1)

https://amzn.to/3gRB4tt

Teen die jaar 600 het die Christelike leerstelling bereik wat Jaroslav '' ortodokse konsensus 'noem. Die jare 100 tot 600 was 'n tydperk van groot fermentasie en lewenskragtigheid. Dit is 'n geskiedenis van hierdie kritieke moeilike tyd. Pelikan fokus op die subtiele verband tussen wat die gelowiges geglo het, wat leraars sowel ortodoks as ketters geleer het, en wat die kerk tydens die eerste ses eeue van groei as dogma bely het. 

Lukas - Handelinge

A Theology of Luke and Acts: God's Promised Program, Realised for All Nations (Bybelse teologie van die Nuwe Testament)

https://amzn.to/3t4RPUJ

Hierdie baanbrekerswerk van Darrell Bock ondersoek die teologie van Lukas se evangelie en die boek Handelinge deeglik. In sy skrywe skryf Lukas die verhaal op van God wat deur Jesus werk om 'n nuwe era van belofte en geesvermoë in te lei, sodat die volk van God selfs God se volk kan wees, te midde van 'n vyandige wêreld. Dit is 'n boodskap wat die kerk vandag nog nodig het. Bock dek albei die belangrikste Lukan-temas en gee die kenmerkende bydrae van Lukas-Handelinge tot die Nuwe Testament en die kanon van die Skrif, en bied lesers 'n diepgaande en holistiese begrip van die Lukan-teologie in die groter konteks van die Bybel.

Bekering in Lukas-Handelinge: Goddelike aksie, menslike kognisie en die mense van God

https://amzn.to/3vwQM1n

Bekering en bekering is belangrike onderwerpe in die interpretasie van die Nuwe Testament en in die Christelike lewe. Die studie van bekering in die vroeë Christendom is egter geteister deur sielkundige aannames wat vreemd is aan die wêreld van die Nuwe Testament. Die vooraanstaande Nuwe-Testamentikus Joel Green glo dat noukeurige aandag aan die verhaal van Lukas-Handelinge aansienlike herbesinning oor die aard van Christelike bekering vereis. Op grond van die kognitiewe wetenskappe en die bestudering van die belangrikste bewyse in Lukas-Handelinge, beklemtoon hierdie boek die beliggaamde aard van die menslike lewe, terwyl dit die lewensomvorming ondersoek wat deur die boodskap van bekering aangedui word, en dit bied 'n nuwe lees van 'n belangrike aspek van die Nuwe-Testamentiese teologie.

Die Charismatiese Teologie van Sint Lukas: Trajekte van die Ou Testament na Lukas-Handelinge

https://amzn.to/3gRTGtw

Wat is die betekenis van die werking van die Heilige Gees in Lukas-Handelinge, en wat is die implikasies daarvan vir vandag? Roger Stronstad bied 'n deeglike en nadenkende studie van Luke as 'n charismatiese teoloog wie se verstaan ​​van die Gees geheel en al gevorm is deur sy begrip van Jesus en die aard van die vroeë kerk. Stronstad plaas Luke se pneumatologie in die historiese agtergrond van Judaïsme en beskou Luke as 'n onafhanklike teoloog wat 'n unieke bydrae lewer tot die pneumatologie van die Nuwe Testament. Hierdie werk daag tradisionele Protestante uit om die impak van Pinkster opnuut te ondersoek en ondersoek die rol van die Gees om God se volk toe te rus vir die onvoltooide sendingtaak. Die tweede uitgawe is deurgaans hersien en bygewerk en bevat 'n nuwe voorwoord deur Mark Allan Powell.

Luke: Historikus en teoloog

https://amzn.to/3gUarEf

Afgesien van die apostel Paulus, is Lukas waarskynlik die invloedrykste krag in die kanon van die Nuwe Testament. Sy Evangelie en Handelinge beslaan byna 'n derde van die Nuwe Testament, en saam dra hul narratiewe stem ons oor 'n tydperk van meer as sestig jaar, van die geboorte van Jesus tot die gevangenisstraf van Paulus in Rome. Dit is moeilik om ons begrip van die tydperk van die Nuwe Testament voor te stel sonder Lukas se geskrifte. Om hierdie rede is die vraag na Lukas se historiese betroubaarheid herhaaldelik ondersoek. In hierdie studie bevestig Howard Marshall Luke se betroubaarheid as historikus. Maar Luke is meer as 'n historikus. Hy is ook 'n teoloog wat sy interpretatiewe sleutel in die groot tema van verlossing vind. Marshall bied ons 'n duidelike gids tot Lukas se teologie van verlossing, soos dit ontvou word in die evangelieverhaal, maar altyd met die oog op die voortgesette ontwikkeling daarvan in die metgesel, die Handelinge van die Apostels. 'N Naskrif beoordeel die verloop van Lukan-studies gedurende die dekade van 1979-1988.

Die Handelinge van die Apostels

https://amzn.to/3nW6uRk

Geskryf deur een van die wêreld se voorste Nuwe-Testamentiese geleerdes, is hierdie kommentaar op die Handelinge van die Apostels oorspronklik in 1996 gepubliseer. James Dunn neem die leser eers deur vrae oor outeurskap, gehoor, datum, doel en literêre struktuur. Hy oorweeg dan die soort geskiedskrywing wat ons in die narratief van Handelinge vind, omlyn die boek se teologiese onderrig en bied bibliografiese kommentaar op bronne en geselekteerde studies, insluitend werk wat tussen 1996 en 2016 gepubliseer is. Hierdie kommentaar as geheel verskaf die inligting en perspektief wat nodig is vir lees om dit wat Dunn glo die opwindendste boek in die Nuwe Testament is, ten beste te bewerkstellig.

New Century Bible, St. Luke: Inleiding, hersiene weergawe met notas, indeks en kaarte (klassieke herdruk)

Gemagtigde weergawe van Luke met uitgebreide voetnote en kommentaar (1906)

https://amzn.to/3xCEGp9

Gratis op die internet argief:

https://archive.org/details/stlukeintroducti42aden/page/n11/mode/2up

Inleiding / doop van die Heilige Gees

Jesus and the Spirit: a Study of the Religious and Charismatic Experience of Jesus and the First Christians as Reflected in the New Testament

https://amzn.to/3e1rr9Y

In hierdie boeiende boek ondersoek James DG Dunn die aard van die godsdienstige ervarings wat aan die voorpunt was van die opkomende Christendom. Dunn kyk eers na die godsdienstige ervaring van Jesus, en fokus veral op sy ervaring van God in terme van sy gevoel van seunskap en sy bewussyn van die Gees. Hy oorweeg ook die vraag of Jesus 'n charismatiese persoon was. Dunn ondersoek die godsdienstige ervarings van die vroegste Christelike gemeenskappe, veral die opstanding, Pinkster, en die tekens en wonders wat deur Lukas vertel is. Ten slotte ondersoek Dunn die godsdienstige ervarings wat Paulus so invloedryk maak en wat daarna die Pauliniese Christendom en die godsdienstige lewe van sy kerke gevorm het.

Doop in die Heilige Gees

https://amzn.to/3e3Rz3P

Hierdie klassieke, nou in sagtebanduitgawe, stel die leser bekend aan die kenmerkendste aspek van Pinkster -teologie - die doop in die Heilige Gees. James Dunn beskou waterdoop as slegs een element in die Nuwe-Testamentiese patroon van bekering en ontgroening. Hy glo dat die gawe van die Gees die sentrale element is. Vir die skrywers van die Nuwe Testament kan slegs diegene wat die Gees ontvang het, Christene genoem word. Vir hulle was die ontvangs van die Gees 'n baie besliste en dikwels dramatiese ervaring-die beslissende en klimatiese ervaring in bekeringsinisiasie-waarna die Christen gewoonlik herinner word toe hy aan die begin van sy Christelike geloof en ervaring herinner is. 

Christelike inisiasie en doop in die Heilige Gees: tweede hersiene uitgawe (Michael Glazier Books)

https://amzn.to/3gPOPsN

Tot dusver was die lering oor doop in die Heilige Gees gebaseer op 'n paar skriftuurlike tekste, waarvan die interpretasie betwis is. Hierdie twyfel werp sy skaduwee op diegene wat die doop in die Heilige Gees bevorder.

Nou is nuwe bewyse gevind by vroeë post-Bybelse skrywers (Tertullianus, Hilary van Poitiers, Cyril van Jerusalem, John Chrysostomus, Philoxenus en die Siriërs) wat aantoon dat wat die doop in die Heilige Gees genoem word, 'n integrale deel was van die Christelike inisiasie (doop , bevestiging, Nagmaal). Omdat dit deel was van die inwyding in die kerk, was dit nie 'n kwessie van privaat vroomheid nie, maar van openbare aanbidding. Daarom was en bly dit normatief.

Christelike volke van die Gees: 'n Dokumentêre geskiedenis van Pinkstergeestelikheid vanaf die vroeë kerk tot die hede

https://amzn.to/3ujekqx

Onder alle groepe in die Christendom is die Pinkster/Charismatiese beweging net die tweede in grootte by die Rooms -Katolieke Kerk, met 'n groei wat geen tekens van vermindering toon nie. Sy aanhangers verklaar dat die Pinksterbeweging, wat in 1906 in Azusastraat begin het, sedert die eerste eeu van die Kerk ongekend was in die Christelike geskiedenis in sy omhelsing van manifestasies van die Heilige Gees, soos goddelike genesing, wonderwerke en spreek in tale. Alhoewel dit 'n ongekende grootte en groeisnelheid is, voer Stanley M. Burgess aan dat dit skaars ongekend is. By Christelike volke van die Gees versamel Burgess dokumentêre bewyse vir tweeduisend jaar van individue en groepe wat bewys het van Pinkster/charismaties-agtige geestelike gawes, aanbidding en ervaring.

The Century of the Holy Spirit: 100 Years of Pinkster and Charismatic Renewal, 1901-2001

https://amzn.to/3vzjTku

'N Definitiewe geskiedenis van die Pinkster- en Charismatiese beweging en 'n interessante verwysing vir persone buite die beweging, Die eeu van die Heilige Gees beskryf die wonderbaarlike verhaal van Pinkster/Charismatiese groei - in die VSA en regoor die wêreld. Hierdie boek bevat vyf hoofstukke van die voorste Pinksterhistorikus, Vinson Synan, met addisionele bydraes deur vooraanstaande Pinkster/Charismatiese owerhede - David Barrett, David Daniels, David Edwin Harrell Jr., Peter Hocken, Sue Hyatt, Gary McGee en Ted Olsen.

Teologie / Christologie

The Doctrine of the Trinity: Christianity's Self-inflicted wound

https://amzn.to/3vBdnd1

Die skrywers betwis die idee dat Bybelse monoteïsme wettiglik verteenwoordig word deur 'n trinitariese siening van God en demonstreer dat Jesus binne die perke van die kanon van die Skrif bely word as Messias, Seun van God, maar nie God self nie. Later het Christologiese ontwikkelings wat in die tweede eeu begin het, die Bybelse leer van God en Christus verkeerd voorgestel deur die terme van die Bybelse voorstelling van die Vader en Seun te verander. Hierdie noodlottige ontwikkeling het die grondslag gelê van 'n hersiene, onskriftuurlike geloofsbelydenis wat uitgedaag moet word. Hierdie boek is waarskynlik 'n definitiewe voorstelling van 'n Christologie wat oorspronklik in die Hebreeuse Bybel gewortel is. Die skrywers voer 'n skerp aangevoer beroep op 'n begrip van God en Jesus in die konteks van die oorspronklike Christelike dokumente.

Die herstel van die Bybelse Christus: Is Jesus God?

https://amzn.to/2QCadar

Hierdie boek bied 'n kritiese evaluering van die leer van die Drie -eenheid, en volg die ontwikkeling daarvan en ondersoek die intellektuele, filosofiese en teologiese agtergrond wat hierdie invloedryke leerstelling van die Christendom gevorm het. Ondanks die sentraliteit van die trinitariese denke vir die Christendom en die belangrikheid daarvan as een van die grondbeginsels wat die Christendom van Judaïsme en Islam onderskei, is die leer nie volledig geformuleer in die kanon van Christelike skriftekste nie. In plaas daarvan het dit ontwikkel deur die kombinasie van selektiewe skrifstukke met die filosofiese en godsdienstige idees van die antieke Hellenistiese milieu. Marian Hillar ontleed die ontwikkeling van die trinitariese denke gedurende die vormingsjare van die Christendom uit sy wortels in antieke Griekse filosofiese konsepte en godsdienstige denke in die Middellandse See. Hy identifiseer verskeie belangrike bronne van Trinitariese denke wat tot dusver grootliks deur geleerdes geïgnoreer is, waaronder die Griekse middel-Platoniese filosofiese geskrifte van Numenius en Egiptiese metafisiese geskrifte en monumente wat godheid as 'n drie-eenheid voorstel.

Christus voor geloofsbelydenisse: herontdek die Jesus van die geskiedenis

https://amzn.to/3naoyZr

Die meeste Christene is nie bewus van hoe anders hul Westerse wêreldbeeld is van diegene wat die oorspronklike verslae van Jesus se lewe geskryf het nie. Pastoor Jeff Deuble doen 'n oproep om die Bybelse getuienis te prioritiseer bo die latere kerklike belydenisskrifte wat deur die Griekse filosofiese denke beïnvloed is, om die eenvoudige, onbesneden Christendom te herontdek.

Hierdie boek bied noukeurige inligting uit Bybelse, historiese, Joodse en Christelike bronne oor hoe die vroeë volgelinge van Christus oor hom gedink het, en bied nuwe insig en 'n verrykte begrip van Christus se identiteit. Meer as insiggewend, Christus voor belydenisskrifte is 'n uitnodiging om die identiteit van Jesus die Messias, met respek en genade, te ondersoek.

Die enigste ware God: 'n Studie van Bybelse monoteïsme

https://amzn.to/3eKXyd9

Die geloof van die Bybel is nie trinitaries nie, maar onbetwisbaar monoteïsties. God se boodskap aan die mensdom is 'n oproep tot geloof in Yahweh, die enigste God van Israel. Monoteïsme het wortel geskiet in die Wet en die Profete en floreer in die harte van God se volk. Jesus bevestig die Bybelse monoteïsme toe hy tot sy Vader bid: "Dit is die ewige lewe, sodat hulle U, die enigste ware God, en Jesus Christus wat U gestuur het, kan ken." In hierdie studie van Bybelse monoteïsme en van trinitarisme se aansprake op monoteïsme, gee ons veral aandag aan die Bybelse tekste, hoofsaaklik Johannes 1: 1-18, wat tipies gebruik word om die trinitariese leerstelling te ondersteun. Die boek eindig op 'n vreugdevolle noot wanneer dit die heerlike seëninge vir God se volk na vore bring in die waarheid dat die Woord vlees geword het in Jesus Christus en onder ons gewoon het.

Wat is die Drie -eenheid ?: Dink aan die Vader, Seun en Heilige Gees 

https://amzn.to/332xUei

As u die Drie -eenheid verwarrend vind, is u nie alleen nie! Wat beteken dit om te sê dat God “drie persone in een wese” is? Dit krag beteken 'n aantal dinge, en dit is op verskeie maniere deur teoloë verstaan. Maar hoe Indien dit verstaan ​​word, en hoe was dit oorspronklik bedoel? Hierdie boek skyn lig oor die mis wat hierdie onderwerp omhul, en voorsien u basiese inligting oor die betekenis en geskiedenis van trinitariese idees, sodat u die verskillende opsies kan sien en met nuwe oë na die Skrif kan kyk.

Die God van Jesus in die lig van Christelike dogma

https://amzn.to/3tevPa8

In 'n baie vroeë stadium van die kerkgeskiedenis het invloede uit die Grieks-Romeinse wêreld die tradisionele God van Judaïsme deur 'n stelsel van heidense filosofie sterk gedruk. Die teologiese veldslae wat gevolg het, het ernstige probleme vir die Christendom veroorsaak, en keiserlike bevele het die aanvaarding van filosofiese uitsprake oor God 'n saak van lewe of dood gemaak. In The God of Jesus in Light of Christian Dogma begin Chandler 'n dinamiese ondersoek na die ontwikkelingsgeskiedenis van die ortodokse teologie en die impak daarvan op populêre interpretasies van die Nuwe Testament. Die eerste, wat in twee dele oorgedra word, bied 'n panoramiese blik op die Helleense invloed op die vroeë Christelike geloof, terwyl die tweede die Bybelse interpretasie herhaal. Chandler, wat sowel vir die toegewyde Christenstudent as die belangstellende publiek geskryf het, doen 'n beroep op die antieke geskiedenis en die moderne geleerdheid om ons in te lig oor die oorsprong van ons mees heilige tradisies, en daag die leser uit om hierdie idees met die woorde van Jesus te kontrasteer.

One God & One Lord: Heroorweging van die hoeksteen van die Christelike geloof

https://amzn.to/3vxdG8L

Die skrywers maak 'n indrukwekkende en oortuigende saak vir die eenheid van die Bybelse getuienis aangaande die ware menslikheid van Jesus, "die laaste Adam", en onthul die diepgaande betekenis van die twee aspekte van sy koms: lyding en heerlikheid. Hulle soek 'n siening van Christus wat 'n algehele waardering vir sy standvastige gehoorsaamheid aan God moontlik maak in die lig van versoeking, lyding en selfs 'n vernederende dood. Geregistreer deur sy opstanding, tree hy in heerlikheid en sit nou in 'n posisie van funksionele gelykheid met God, analoog aan die verhouding van Josef en Farao in die boek Genesis. Omdat die Johannes -evangelie dikwels geïsoleer en vergroot is om die ortodokse Christologie te vestig en te versterk, ondersoek die skrywers die unieke uitbeelding van Christus in "die vierde evangelie" in diepte. Hulle slaag daarin om Johannes se getuienis harmonieus en verstaanbaar binne die marges van die profetiese portret van die Messias te plaas. 

God en Jesus; Verken die Bybelse onderskeid

https://amzn.to/3hXk7P3

Geskryf deur 'n voormalige eenheidsgelowige (modalis), Joel W. Hemphill, ter illustrasie van die 760 NT gedeeltes wat die onderskeid maak tussen God en Jesus. Hierdie gedeeltes is in die volgorde geskryf soos dit in die Heilige Skrif verskyn. Na 50 jaar as 'n eenheids Pinksterbedienaar, het Joel Hemphill tot die besef gekom dat die Drie-eenheidsleer nie net skriftuurlik is nie, maar dat die hedendaagse eenheid van die Eenheid ook ontbreek. Terwyl broer Hemphill nog steeds die Jesus Naam-Apostoliese boodskap hou, het hy tot die besef gekom dat die Jesus Naam Apostolics in die Handelinge nie die post-Bybelse eenheid van God verkondig nie.

Artikels oor eenheidsleer (modalisme) van voormalige eenheidsgelowiges: https://www.21stcr.org/subjects/oneness-pentecostalism/oneness-pentecostalism-articles/

Van logo's tot drie -eenheid: die evolusie van godsdienstige oortuigings van Pythagoras tot Tertullianus

https://amzn.to/3e7eQ5d

Hierdie boek bied 'n kritiese evaluering van die leer van die Drie -eenheid, en volg die ontwikkeling daarvan en ondersoek die intellektuele, filosofiese en teologiese agtergrond wat hierdie invloedryke leerstelling van die Christendom gevorm het. Ondanks die sentraliteit van die trinitariese denke vir die Christendom en die belangrikheid daarvan as een van die grondbeginsels wat die Christendom van Judaïsme en Islam onderskei, is die leer nie volledig geformuleer in die kanon van Christelike skriftekste nie. In plaas daarvan het dit ontwikkel deur die kombinasie van selektiewe skrifstukke met die filosofiese en godsdienstige idees van die antieke Hellenistiese milieu. Marian Hillar ontleed die ontwikkeling van die trinitariese denke gedurende die vormingsjare van die Christendom uit sy wortels in antieke Griekse filosofiese konsepte en godsdienstige denke in die Middellandse See. Hy identifiseer verskeie belangrike bronne van Trinitariese denke wat tot dusver grootliks deur geleerdes geïgnoreer is, waaronder die Griekse middel-Platoniese filosofiese geskrifte van Numenius en Egiptiese metafisiese geskrifte en monumente wat godheid as 'n drie-eenheid voorstel.

Die Unitarians: 'n kort geskiedenis

https://amzn.to/3t6u4LV

Hierdie kort geskiedenis van Unitarisme ondersoek die oorsprong en vooruitgang van 'n wêreldwye liberale godsdienstige tradisie, wat toegewyd is aan beginsels van vryheid, rede en verdraagsaamheid. Deur hulle agentskap het Pole en Transsylvanië periodes van godsdienstige verdraagsaamheid geniet. In Groot -Brittanje, as pioniers van die vroeë moderne hoër onderwys in dissenterende akademies, het hulle Verligting -redenasie toegepas op die bestudering van godsdiens, wetenskap en geesteswetenskappe. In die Verenigde State het hulle die Transcendentalistiese beweging gelei, die eerste groot bloei van die Amerikaanse intellektuele kultuur. Hierdie boek volg die geskiedenis van die afsonderlike maar verwante Unitariese (en Unitarian Universalistiese) denominasies in Europa, Groot -Brittanje en die Verenigde State, en raak die nuwe groepe aan wat elders in die wêreld ontstaan ​​het, of besig is om te ontstaan. .

Islam

In die skaduwee van die swaard: die geboorte van Islam en die opkoms van die wêreldwye Arabiese Ryk

https://amzn.to/2PDFHfL

Die evolusie van die Arabiese ryk is een van die hoogste verhale uit die antieke geskiedenis, 'n verhaal wat skitterend ryk is aan drama, karakter en prestasie. In hierdie opwindende en ingrypende geskiedenis - die derde in sy trilogie van boeke oor die antieke wêreld - beskryf Holland hoe die Arabiere binne dekades 'n verbasend groot heerskappy uitkry, wat oënskynlik onoorbrugbare kanse oorkom om 'n imperiale beskawing te skep bly tot vandag toe. Met 'n diepgaande invloed op die belangrikste gevolge van ons tyd, verbind Holland die opwindende verhaal van die opkoms van Islam aan die krisisse en kontroversies van die hede.

Die Koran en die Bybel: teks en kommentaar

https://amzn.to/3u9Hs3k

Die bekende godsdienstige geleerde Gabriel Said Reynolds put uit eeue se Koran- en Bybelstudies om streng en openbarende kommentaar te lewer oor hoe hierdie heilige boeke intrinsiek verbind is. Reynolds demonstreer hoe Joodse en Christelike karakters, beelde en literêre toestelle prominent in die Koran verskyn, insluitend verhale oor engele wat buig voor Adam en van Jesus wat as baba praat. Hierdie belangrike bydrae tot godsdiensstudies bevat 'n volledige vertaling van die Koran, asook uittreksels uit die Joodse en Christelike tekste. Dit bied 'n duidelike ontleding van die debatte binne die gemeenskappe van godsdiensgeleerdes oor die verhouding tussen hierdie geskrifte, en bied 'n nuwe lens om die kragtige skakels wat hierdie drie groot godsdienste verbind, te sien.

Koranstudies: Bronne en metodes van Skrifinterpretasie

https://amzn.to/3bayImb

Een van die mees innoverende denkers op die gebied van Islamitiese Studies was John Wansbrough (1928-2002), professor in semitiese studies en pro-direkteur van die London University's School of Oriental and African Studies. Wansbrough, wat die tradisionele weergawes van die oorsprong van Islam as histories onbetroubaar en sterk beïnvloed deur godsdienstige dogma kritiseer, stel radikaal nuwe interpretasies voor wat baie anders is as die sienings van sowel die Moslem-ortodoksie as die meeste Westerse geleerdes. diepte -tekseksegese van die Koran gebaseer op vormanalise. Hy merk op die volgehoue ​​gebruik van monoteïstiese beelde uit Joods-Christelike bronne, en interpreteer die opkoms van Islam as die ontwikkeling van wat oorspronklik 'n Joods-Christelike sekte was. Aangesien hierdie sekte ontwikkel en onderskei het van sy Joods-Christelike wortels, het die Koran ook ontwikkel en was dit meer as 'n eeu lank aan die gang. Wansbrough het tot die gevolgtrekking gekom dat die kanonisering van die teks wat ons vandag die Koran noem, en selfs die opkoms van die begrip "Islam", waarskynlik eers aan die einde van die agtste eeu plaasgevind het, meer as 1977 jaar na die dood van Mohammed.

Moslems: hul godsdienstige oortuigings en gebruike (The Library of Religious Beliefs and Practices)

https://amzn.to/3eKlXzt

Moslems: hul godsdienstige oortuigings en gebruike bied 'n oorsig van die Islamitiese geskiedenis en denke van die vormingsperiode van die godsdiens tot die huidige tydperk. Dit ondersoek die unieke elemente wat saamgevoeg is tot die vorming van Islam, veral die Koran en die persepsies van die profeet Muḥammad, en spoor die maniere waarop hierdie idees interaksie gehad het om die pad van Islam na die hede te beïnvloed. Bernheimer en Rippin, wat kernbronmateriaal kombineer met die dekking van huidige geleerdheid en onlangse gebeure in die Islamitiese wêreld, stel hierdie uiters belangrike godsdiens bekend, insluitend alternatiewe visioene van Islam wat gevind word in sjiïsme en soefisme, op 'n bondige, uitdagende en verfrissende manier. Die verbeterde en uitgebreide vyfde uitgawe word deurgaans bygewerk en bevat nuwe teksbusse.

Die eerste dinastie van Islam: die Umayyad-kalifaat 661-750 nC

https://amzn.to/3nzY0yM

Gerald Hawting se boek word al lank erken as die standaard inleidende opname van hierdie komplekse tydperk in die Arabiese en Islamitiese geskiedenis. Nou word dit weer beskikbaar gestel, met die toevoeging van 'n nuwe inleiding deur die skrywer wat die onlangse beduidende bydraes tot vakkundigheid in die veld ondersoek. Dit word beslis deur studente en akademici verwelkom.

Die sien van Islam as ander het dit gesien: 'n Ondersoek en evaluering van Christelike, Joodse en Zoroastriese geskrifte oor vroeë Islam

https://amzn.to/3eEj82Y

Hierdie boek bied 'n nuwe benadering tot die ontstellende vraag hoe om die vroeë geskiedenis van Islam te skryf. Die eerste deel bespreek die aard van die Moslem- en nie-Moslem-bronmateriaal vir die sewende- en agtste-eeuse Midde-Ooste en voer aan dat deur die skeiding tussen hierdie twee tradisies, wat grootliks deur moderne geleerdheid opgerig is, te verminder 'n beter waardering vir hierdie belangrike tydperk. Die tweede deel gee 'n gedetailleerde oorsig van bronne en 'n ontleding van ongeveer 120 nie-Moslem-tekste, wat almal inligting gee oor die eerste en 'n half eeu van Islam (ongeveer 620-780 nC). Die derde deel gee voorbeelde volgens die benadering wat in die eerste deel voorgestel is en met die materiaal wat in die tweede deel aangebied word, hoe 'n mens die geskiedenis van hierdie tyd kan skryf. Die vierde deel neem die vorm aan van uitstappies oor verskillende onderwerpe, soos die proses van Islamisering, die verskynsel van bekering tot Islam, die ontwikkeling van tegnieke om die rigting van gebed te bepaal en die verowering van Egipte.

Mekkaanse handel en die opkoms van Islam

https://amzn.to/3uccAz5

Patricia Crone heroorweeg een van die algemeenste dogmas in hedendaagse verhale oor die begin van Islam, die veronderstelling dat Mekka 'n handelsentrum was wat floreer op die uitvoer van aromatiese speserye na die Middellandse See. Dr Crone wys daarop dat die konvensionele mening gebaseer is op klassieke weergawes van die handel tussen Suid-Arabië en die Middellandse See ongeveer 600 jaar vroeër as die ouderdom van Mohammed, en beweer dat die landroete wat in hierdie verslae beskryf word, van korte duur was en dat die Moslem bronne maak geen melding van sulke goedere nie. Benewens die verandering van ons siening van die rol van handel, ondersoek die skrywer die bewyse vir die godsdienstige status van pre-Islamitiese Mekka en probeer hy die aard van die bronne waarop ons ons beeld van die geboorte van die nuwe godsdiens in Arabië. Patricia Crone is professor in Islamitiese geskiedenis aan die Institute for Advanced Study, Princeton.

Kruispad na Islam: die oorsprong van die Arabiese godsdiens en die Arabiese Staat (Islamitiese Studies)

https://amzn.to/3vyCPA1

Argeoloog Yehuda D. Nevo en navorser Judith Koren bied 'n revolusionêre teorie aan oor die oorsprong en ontwikkeling van die Islamitiese staat en godsdiens. Terwyl die meeste werke oor hierdie onderwerp hul siening oor die geskiedenis van hierdie tydperk uit die Moslem -literatuur verkry, ondersoek Crossroads to Islam ook belangrike tipes bewyse wat tot dusver verwaarloos is: die literatuur van die plaaslike (Christelike) bevolking, argeologiese opgrawings, numismatika en veral rots inskripsies. Hierdie ontledings lê die grondslag vir 'n radikale siening van die ontwikkeling van Islam.Volgens Nevo en Koren dui die bewyse daarop dat die Arabiere in werklikheid heidens was toe hulle die mag oorgeneem het in die streke wat voorheen deur die Bisantynse Ryk geheers het. Hulle beweer dat die Arabiere byna sonder beheer die beheer oorgeneem het, omdat Bisantium lank tevore effektief uit die gebied teruggetrek het. Nadat hulle nuwe beheer gekry het, het die nuwe Arabiese elite 'n eenvoudige monoteïsme aangeneem wat beïnvloed is deur die Judaïsme-Christendom, wat hulle in hul nuut verworwe gebiede teëgekom het, en dit geleidelik tot die Arabiese godsdiens ontwikkel. Hierdie proses is eers in die middel van die 8ste eeu voltooi. Hierdie interpretasie van die getuienis bevestig die siening van ander geleerdes, wat op verskillende gronde voorstel dat Islam en die gekanoniseerde weergawe van die Koran voorafgegaan is deur 'n lang ontwikkelingsperiode.

Argief van boeke wat gratis bekyk kan word