IntegritySyndicate.com
Geloofsartikels

Geloofsartikels

Geloofsartikels

Die Geloofsartikels (Apostles Doctrine) bied 'n oorsig van die grondbeginsels van Christelike geloof en praktyk. Hulle is logies gerangskik en direk gebaseer op skriftuurlike verwysings om 'n bondige en tog gedetailleerde opsomming van die Christendom te gee.

Beeld van die kruis tot bekering - Jesus is die Messias en die Evangelie

Jesus, die Messias

Daar is een middelaar tussen God en mense, die mens Christus Jesus, wat homself gegee het as 'n losprys vir almal. (1Tim 2: 5-6)

Lees meer

bekering

Die Apostoliese standaard van bekering - Bekeer jou en glo die Evangelie

Lees meer

Geloofsartikels YouTube-snitlys